Koldioxiden och klimatet

Kurvorna visar de baserar sina larm på. De små cirklarna och kvadraterna visar faktiskt uppmätta temperaturer. Simuleringarna saknar kontakt med verkligheten.
Kurvorna visar de datorsimuleringar, som IPCC baserar sina larm på. De små cirklarna och kvadraterna visar faktiskt uppmätta temperaturer. Som synes saknar simuleringarna kontakt med verkligheten.

Under hela resonemanget löper tron att koldioxid är den dominerande drivkraften i klimatet så som FN;s klimatpanel IPCC hävdat i 25 år, men ännu inte lyckats bevisa. Som bekant har IPCC gjort hundratals datorsimuleringar, som förutspått ständiga ökningar av den globala temperaturen, eftersom halten koldioxid i luften förväntas fortsätta att stiga. Men det har inte blivit varmare på mer än 17 år. De spekulerar om att värmen kan ha gömt sig i haven och att molnbildningen kan ha utvecklats annorlunda än de trott. De har alltså inte forskat tillräckligt om två av de viktigaste faktorerna och har gjort sina datorsimuleringar utan dem. Detta betyder i klartext att de inte vet vad de talar om. De har misslyckats med de 17 åren och hävdar ändå att de kan förutsäga läget år 2040 och 2100. Det gör att man med enkelt sunt förnuft kan konstatera att de fablar och inte förtjänar något som helst förtroende.

IPCC måste läggas ner, så att klimatforskningen kan återgå till sunda förhållanden med öppen debatt mellan oberoende forskare.
Koldioxid och temperatur

Vare sig det blivit varmare eller kallare bevisar det inte att koldioxid är orsaken. Under miljontals år har temperaturen gått upp och ner. Man har kunnat konstatera att vid de stora svängningarna vid början och slutet av istiderna har temperaturen stigit några hundra år innan koldioxidens koncentration i luften också stigit. Det är en naturlig och logisk följd av att havsvattnets förmåga att lösa gaser minskar vid högre temperatur. När haven blir varmare, drivs koldioxid ut i luften.

Under senare epoker har det varit varmare än nu under bronsåldern, romarrikets storhetstid och vikingatiden med kallare perioder däremellan. Det har varit naturliga processer utan inverkan av mänskliga utsläpp av koldioxid. De senaste hundra årens stigning med en knapp grad måste betraktas som en naturlig återhämtning efter det kalla 1800-talet. Många tecken tyder på att solen är den främsta drivkraften för vårt klimat. Det förklaras ingående i en nyligen utkommen bok:

Tege Tornvall: ”Solen driver vårt klimat”.

Den kan beställas med mejl till författaren: tege.tornvall(snabel-a)telia.com

Ingen klimatkris, ingen klimatskuld

IPCC har larmat om smältande polarisar, flera och värre orkaner, växande öknar och så mycket högre havsnivå att hela nationer skulle översvämmas. Allt detta har visat sig fel.
Polarisarna växer. Orkanerna är färre än på 40 år. Öknarna drar sig tillbaka, så att planeten har blivit grönare. De senaste hundra åren har havet stigit med mindre än 2 millimeter om året, vilket inte är det minsta oroande. Fler söderhavsöar växer än de som krymper, eftersom korallerna lever och producerar kalkavlagringar i takt med havets stigning.
Den enda fastställda förändringen av klimatet är de senaste hundra årens höjda temperatur med mindre än en grad. Den måste betraktas som helt naturlig ! Den är en återhämtning efter det kalla 1800-talet.

Det finns således ingen klimatkris och då inte heller någon klimatskuld till U-länder.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather