Vindkraft och hälsa

Debattinlägg i Kristianstadsbladet 140117

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article2068829/Vindkraft-och-halsa.html

Christina Borglund (KD) har lyssnat på information från kommunen, Miljö och Hälsa, till de boende i området Karsholm/ Ekestad/ Balsby som i våras framförde tuffa kla-gomål om buller från vindkraftverken.

Inkomster från vindkraften sjunker. Det reses krav av bolag och Svensk Vindenergi på nödvändiga justeringar i elcertifikatsystemet så att det blir mer lönsamt. Produktionen av vindkraft (statistik Svensk Vindenergi) var 9,7 TWh 2013. Det var i storlek med vår nettoexport av el det året. Rekordåret 2012 exporterades nästan 20 TWh. Så kan det variera, men sammanfattningsvis produceras långt mer energi än vi själva har behov av.

Trenden med en minskad elanvändning i Sverige håller dessutom enligt Energimyndigheten i sig. Sedan 2001 har elanvändningen minskat med 5 procent samtidigt som befolkningen har ökat med 7 procent och den installerade effekten i systemet har ökat med 10 procent. Vi borde diskutera om vi kan göra större hållbara omställningar på olika områden, inte bara utbyggnad av olika energislag.

Teori och praktik. Siffror, tabeller och mätmetoder som far i luften. Mitt i alltihop finns människor och natur. I vår iver att vara framsynta, förnybara, att gå i bräschen i världen och visa vad vi kan, så har vi glömt bort konsekvenserna för den natur och de människor som drabbas.

Vindkraftverk ska byggas på lämplig, redan bullerstörd plats. Vindkraftverk i skog tar stora, fina områden i anspråk och förstör för glesbygds- boende och friluftsliv.

Som ett exempel i vår kommun finns fem vindkraftverk i Karsholm/ Ekestad uppförda 2012. De har Länsstyrelsens godkännande och håller sig inom tillåtna värden gällande de mätmetoder som är vedertagna. Men vad är tillåtet och vedertaget gällande det buller som ofta stör de människor som bor på båda sidor om vindkraftverken så mycket, att de knappast står ut, får sömnsvårigheter och inte kan vistas ute på sin egen tomt?

De boende har klagat. Kommunen har genom Miljö- och Hälsoskyddskontoret (MoH) lyssnat och beslutade i april 2013 om ett föreläggande till bolaget att göra kontrollmätningar. Det tog halva våren, hela sommaren och halva hösten att hitta lämplig vind och rätt vinkel. Sedan kom man fram till ett så kallat ekvivalent värde, det vill säga ett medelvärde mätt under en viss tid som håller sig inom tillåten gräns. Fast människor har bott där hela våren, sommaren och hösten. De bor där nu. De hör inget medelvärde utan svisch-svisch-svisch när vingarna far genom luften i stillheten. Det må vara tillåtet och medelvärdemätt, men då är det fel på mätmetoder och tillåtna gränser.

Det positiva är att MoH faktiskt lyssnade. Nu ska man ansöka hos Länsstyrelsen om att få en ändring av bullervillkoren. Så vitt känt är det första gången i Sverige och skulle kunna hjälpa fler förtvivlade människor i motsvarande situationer på andra håll. Det rimmar väl med Naturvårdsverkets betänkligheter och forskning som pågår vid Uppsala universitet för Energimyndigheten. Andra länder diskuterar också bullerpåverkan och har lagstiftat om långa respektavstånd. Låt oss hoppas på framgång även i vårt land för lagstiftning om respektavstånd och sänkta gränsvärden för störande industribuller där människor drabbas!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather