Inga stora förändringar

Insändare i Hudiksvalls Tidning 23/1 2014

I början av 90-talet läste jag en bok som hette Biffen och Bilen.

I boken läste jag att avgaserna från kossorna och bilen kom att förorsaka stora förändringar i vårt klimat. Det var bara att vänja sig vid att temperaturen skulle börja öka redan på 2000-talet och havet stiga med många meter på grund av att polarisarna försvann.

Media har fortsatt att bombardera oss med nyheter om förändringar i klimatet orsakade av utsläpp av koldioxid och andra klimatförstörande gaser. Det är ingen hejd på de negativa förändringar som kommer att inträffa! Politiken och media är överens och predikanter i ämnet är vältaliga. Jesaja och Moses domedagspredikningar i gamla testamentet överträffas med råge!

Efter att ha läst artiklar om förändringar i vårt närområde på grund av utsläppen av växthusgaser, kan man konstatera: Det är ingen brist på fantasin. Det är från ökade skördar till grumligt vatten i Bottenviken. Klimatkrisen med de överdrifter man ser i medierna, ger närmast inryck av ett påhitt. Man hänvisar till FN:s klimatpanel IPCC, detta trotts att i IPCC:s egen rapport daterad år 2001 finns att läsa: I klimatforskningen måste vi inse att vi har att göra med ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system, och därför är långsiktig prognostisering av framtida klimat inte möjlig.

Det jag anser vara alarmerande är att man letat bevis i 25 år att hypotesen är sann utan att hitta några.

Medeltemperaturen har, trots att den skulle öka, inte ökat på 17 år! Den enda faktiska mätbara globala klimatförändringen på 150 år är knappt en grads högre temperatur.

Isen på Nordpolen har minskat men isen på Sydpolen har ökat till vad man tror är rekordnivå. Glaciärerna i Himalaya ökar men glaciärerna minskar i Europa. Mätningar av havsnivån visar att havet på 100 år höjts 0,0–2,0 millimeter per år. Det kan konstateras att det alltid varit variationer i klimatet utan mänsklig påverkan. Av någon märklig anledning så verkar det vara så att politiken övertagit frågan och att den vetenskapliga debatten helt har kommit bort. Predikanter och charlataner skapar bara klimathybris hos människor och tar bort viktiga frågor om miljön, exempelvis alla kemikalier som sprids i naturen och som bevisligen är skadliga för oss människor.

Det känns bra att vara landstingspolitiker där åtminstone den operativa verksamheten verkar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

Olle Jonsson

mjölkbonde, Krusänga

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Inga stora förändringar

 1. Oro för våra kommande generationers framtid på Jorden.

  Jag är orolig för Jordens framtid för oss människor på Jorden.
  Det som oroar mig är om medeltemperaturen börjar öka påtagligt och isen vid i huvudsak Sydpolen börjar smälta fortare.
  Vad kan påverka detta ?
  Faktaunderlag är den mängd olja som pumpas upp ur Jordens inre . Förbränningen av den oljan orsakar sotpartiklar i atmosfären och dessa partiklar tar upp värmen från Solen och överför till atmosfären. Att havsvattnets medeltemperatur ökar dela av s smältande is och dels av vattnets okande temperatur.
  Faktaunderlag: Årligen pumpas det årligen upp ca 4 kubikkilometer olja från Jordens
  inre. Volymen kol som bryts årligen är betydligt större.
  Vi måste bli medvetna om detta kolossala problem innan det är försent !

  1. Du oroar dig i onödan ! I tidernas begynnelse var halten koldioxid i atmosfären mycket hög, ett par hundra gånger högre än nu. Sedan uppstod liv, växtlighet, som använde koldioxiden för att skapa sina vävnader. Med den höga halten koldioxid blev växtligheten oerhört frodig. När växterna dog, ombildades deras vävnader till brunkol och stenkol. Därmed drogs kolet i atmosfärens koldioxid undan från livets aktiva kolcykel och lagrades ner i passiva formationer i underjorden. Så har atmosfären utarmats på koldioxid i sådan utsträckning av växtlighetens frodighet gått ner. Vi får större skördar med mera koldioxid i luften, se posten “I själva verket är koldioxid välgörande”.

   Det är alltså viktigt att vi återför det passiviserade kolet från under jorden till livets aktiva kretslopp.

   Det finns inga som helst uppmätta data, som visar att koldioxid påverkar Jordens temperatur. Däremot finns det många forskargrupper, som visat hur temperaturen samvarierar med Solens aktivitet. Då solen nu gått in i en passiv fas lika den för 200 år sedan får vi sannolikt några decennier som är lika kalla som det var då. Det finns alltså ingen risk att polarisarna smälter bort.

   För oss människor är det värre med några grader kallare klimat än med några grader varmare klimat. Det förra orsakar missväxt. Det senare ger rikare skördar.

   Det finns inga “kolossala problem”. Du behöver inte oroa dig för klimatet.

   Men politikernas dumheter är oroande. De försöker inbilla dig att det finns “kolossala problem” och de kräver att du skall betala för subventioner till onödiga vindkraftverk och annat. Åtgärder som inte har någon som helst inverkan på klimatet.

   När du röstar bestämmer du vilka som skall sköta politiken: De som håller sig till verkligheten eller de som drömmer om att bli berömda för stordåd med onödiga åtgärder mot ett hot som är inbillat.

  2. Tore! Om du oroar dig för Jordens framtid då ska du vara orolig över att det är så lite koldioxid i atmosfären. Det är så pass lite att vi kan säga att Jorden befinner sig i svält. Växtligheten är inte speciellt frodig och artrikedomen är liten.

Comments are closed.