Förstår Romson så lite ?

Det är närmast penibelt att se hur en av våra högsta politiska företrädare bluffar i förakt för läsarens fattningsförmåga. Romson vänder mitt argument, fakta, emot mig med påståendet att det är jag som förnekar fakta, när det faktiskt är hon som gör det. Hon tillbakavisar inte en enda av mina uppgifter och räknar med att läsaren inte kan tänka själv.

Och hon förväxlar de lögner hon vädrar. Jag känner inte till någon undersökning som säger att 97 % av artiklarna stöder AGW-hypotesen. Däremot finns det en som IPCC och miljöpartister brukar hänvisa till, som säger att 97 % av “klimatforskarna” stöder hypotesen. Den utfördes vid University of Illinois 2008. Den granskas här:

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article1628520/Fusk-i-klimatdebatten.html

Det var en enkät där 10.257 forskare tillfrågades om sina åsikter, 3.146 svarade och arrangörerna beslöt att endast 77 skulle anses som “klimatforskare”. Av dem svarade 75 personer “ja” på rätt fråga, vilket alltså blev 97 % av alla 77. Vem som helst inser att världens klimatforskare är hundrafalt fler än 77. De 75 blir 7 promille av de tillfrågade.

En så usel undersökning stöder sig alltså Romson och IPCC:s ordförande Pachauri på. Det är värre än genant.

Istället för klimatfakta talar hon om tandtråd.

Hon anklagar mig för “förnekelse” och visar samtidigt att det är hon som just lider av “förnekelse”. Det vore rent komiskt, om det inte vore så allvarligt. Hon kanske tillhör den generation som skolan inte lyckades utbilda så pass att de kan skilja “fakta” och “åsikter”. Hon tror att allt hennes profeter predikar är fakta.

Hennes förnekelse kan förklaras av att hon sitter fast i behovet att “kämpa” mot koldioxiden. Eftersom den kampen är meningslös, behövs knappast Miljöpartiet längre. Romsons värld rasar samman.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Förstår Romson så lite ?

    1. Tack för ditt bistånd.

      MEN. Redaktionen envisas med att sätta rubrikerna. I min replik skrev jag att Romsons påstående att klimatförändringarna eskalerar är nonsens. Inte att klimatförändringarna per se är nonsens. Som skribent får man acceptera sådan nonchalans från redaktionerna och hoppas att läsarna förstår bättre än journalisterna.

      Sedan är det ju typiskt att Romson anklagar mig för att förneka fakta, fastän det är hon själv som just gör det. Det är hon som agerar “plattjording”, vilket vi realister ofta får oss tillropat.

Comments are closed.