Katrineholms Kuriren: “Värmen går ner i haven”

Den 3/3 tog tidningen in en insändare med flera av de vanliga missförstånden i klimatdebatten. Här först insändaren av Hans Holmgren, som jag inte känner till, sedan mitt korta svar, samt några mer utförliga kommentarer. I ett svar på en insändarsida får man ju inte plats att bemöta alla tokigheter.

KK-140303-Holmgren

Här mitt svar infört den 7/3.

KK-140307

Kompletterande kommentarer

Typiskt är att Hans Holmgren använder IPCC:s ologiska resonemang. Han påstår att det fortfarande blir varmare och drar av det slutsatsen att det kommer att fortsätta och bli farligt, om vi inte slutar med utsläppen av koldioxid.

Men, vare sig det blivit varmare eller kallare bevisar det inte att orsaken är halten koldioxid i luften. Trots 25 års arbete med uppgiften att bevisa koldioxidens verkan på klimatet har IPCC misslyckats totalt. De har helt enkelt utgått från att all uppvärmning orsakas av koldioxid, AGW-hypotesen, Anthropogenic Global Warming, d.v.s. uppvärmning orsakad av människan.

Det är så oprofessionellt och ovetenskapligt att de borde ha fått avsked för länge sedan. Baserat på den obevisaade hypotesen har de agerat som om den varit sann, fast det från första början varit uppenbart att naturliga drivkrafter är synnerligen mäktiga. De har dels orsakat istiderna för länge sedan och dels de mer närliggande varma och kalla perioderna under Medeltiden och Lilla Istiden på 1600-talet.

Lika oprofessionella är de forskare Holmgren refererar till. De har börjat mäta temperaturen på djupet i haven och konstaterar att i Stilla Havet har varmt vatten tryckts ner på stora djup, genom att starka passadvindar blåser varmt ytvatten mot Australien, Borneo, etc. Där blir det stopp, varför det ansamlas och tränger neråt. Därför ANTAR forskaren att det kan förklara de 17 åren utan uppvärmning av atmosfären och spekulerar vidare att jorden fortfarande tar emot mer värme än den avger.

Det är inget bevis förrän man kan jämföra med det som hände på 80- och 90- talet. Därifrån har man mycket lite data om havsdjupen.

Processen är en naturlig del i det fenomen som kallas El Niño. Passadvindarna trycker ytvattnet mot Australien, där havets nivå kan stiga mer än en halv meter. Det varma vattnet trycks ner ända till 300 meters djup. När havsnivån blivit så hög, stannar processen upp, det varma vattnet börjar strömma mot Peru. Då sprids det varma vattnet över stora delar av oceanen, vilket ändrar väderförhållandena på hela planeten. Det är vad som kallas El Niño. Det är inget nytt.

Hans Holmgren har alltså fallit i en annan av IPCC:s fällor: De vill betrakta hypoteser som fakta. Och media tycks oförmögna att skilja på de två sorternas uppgifter.

Notera särskilt att även om denna hypotesen skulle vara sann, betyder det inte att vi kan göra något åt det genom att minska utsläppen.

Holmgren avslutar med att prisa Danmark. De klarar sig med hälften så mycket el som vi. Javisst, de eldar med kol för sin värme. De har inga elslukande industrier som vi har. De har en stor andel vindkraftverk, vilket givit dem bland de allra högsta elpriserna i Europa. Vi skulle få 110.000 nya jobb om vi gjorde som i Danmark. Det är grönt önsketänkande i kvadrat och visar hur naiva de gröna är. Eftersom vindkraftverk kräver statliga subventioner för att byggas och drivas, betyder det att varje jobb som de skapar eliminerar två eller tre riktiga jobb, som vi skulle behöva för att behålla vår konkurrenskraft. Pengarna går till olönsam verksamhet. Det är en nationell katastrof.

Den tyska omvandlingen av energisektorn, die Energiewende, är nu en fulltutvecklad nationell katastrof där.

Hela resonemanget blir stor komik, då det snart visar sig att klimatet blir KALLARE.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather