Klimatet för våra barn och barnbarn

Jag höll föredrag i Västerås den 24/2 inför ungefär hundra pensionärer. Därefter publicerade lokaltidningen VLT, tidigare Vestmanlands Läns Tidning, följande insändare den 6/3:

VLT-140306-Garde

Jag fick ett svar infört den 12/3. Det finns dock ej på nätet, varför jag använder mitt manus här:

Klimatet för våra barnbarn

Lisbeth Garde är en god människa, som vill lämna en fin jord till sina och mina barnbarn. Det vill jag också. Det är därför jag håller föredrag ibland, där jag visar på de fakta som inte kommer fram i debatten annars. De viktigaste frågorna om klimatet är så enkla att man bara behöver sunt förnuft för att förstå dem. Jag lade fram följande fakta.

1. För 25 år sedan lanserade klimatpanelen IPCC hypotesen att halten koldioxid styr klimatet. Den är fortfarande obevisad. Notera att vare sig det blivit varmare eller kallare, visar det inte att koldioxid är orsaken.

2. Naturliga drivkrafter har skapat betydligt varmare klimat under Medeltiden och kallare klimat under 1600-talet. Nu har temperaturen inte stigit på 17 år, trots att halten koldioxid stigit.

3. IPCC visar sin brist på förståelse för vetenskap genom att ständigt hänvisa till hur många “forskare” som tror på deras hypotes. Inom vetenskapen räcker det med en man som kan visa mätresultat. Dessutom visar IPCC ren inkompetens genom att använda helt undermåliga studier. Googla “fusk i klimatdebatten” för en beskrivning hur den ofta citerade siffran 97 procent egentligen var 0,7 procent.

4. Ett stort antal forskare anser IPCC ovederhäftiga. 3.000 har skrivit till Kongressen i USA. För FN:s generalsekreterare har 125 förklarat att inget tyder på att koldioxid har någon märkbar effekt på klimatet.

5. Solforskare konstaterar nu att solens uppförande liknar det för 200 år sedan, då det var kallt. De har uppmätta data som grund för sina förutsägelser om ett par kalla decennier framöver. Det är trovärdigare än IPCC:s hänvisning till datorsimuleringar.

6. Lisbeth Garde tycker att vi ändå skall trappa ner vår konsumtion. Det håller jag med om så länge det sker utan subventioner. Men nu använder vi enorma resurser till olönsamma investeringar i solceller, elbilar och vindkraftverk. Närmare 20.000 vindkraftverk planeras nu i landet. De påverkar inte klimatet och är därför meningslösa, men gör oss alla fattigare och tar resurser från verklig miljövård.

Sture Åström
klimatsans.com

Ytterligare kommentarer:

Här vill jag peka på några märkligheter i Lisbeth Gardes insändare, som många andra också omfattar.

I föredraget visade jag boken “Solen driver vårt klimat” av Tege Tornvall, och förklarade att den innehåller så mycket fakta att man bör läsa den, om man vill föra en seriös debatt om klimatet. Det förvånar mig att bibliotekarien Lisbeth Garde så ringaktat boklig information att hon skyndar sig att skriva en insändare innan hon läst den.

Hon diskuterar inga fakta. Hon försöker inte ens förstå vad debatten handlar om. Istället diskuterar hon vad som kan ha motiverat andra, forskare och politiker att tro på IPCC:s hypotes. Vad man än säger om det, blir det rena spekulationer. Men jag skall försöka ge svar som gäller för några av dem.

Bland forskare finns de som av idealistiskt nit börjat forska om någon aspekt av klimatet. Många har varit unga och naiva. Under 80-och 90-talen såg de hur kurvorna för den globala temperaturen och halten koldioxid i luften steg samtidigt. Därav drog de den förhastade slutsatsen att koldioxiden drev fram en uppvärmning, AGW-hypotesen. Men det kunde lika gärna ha varit tvärtom. Eller inget samband alls.

Hypotesen togs emot av många politiker med öppna armar, de politiker som ville vara godare än alla andra och rädda världen. Om utsläppen orsakade en uppvärmning som kunde bli farlig, kunde politikerna visa beslutsamhet genom att lagstifta om begränsningar av utsläppen. Och skryta med sina insatser för väljarna. Det är precis vad som hände.

Lika viktigt är att politikerna fann detta så intressant att de kanaliserade pengar för forskning just till sådana projekt som kunde visa på stöd för hypotesen. Denna fälla gick många forskare villigt in i. De fann sedan att deras lön hängde på att hypotesen hölls vid liv. Det bildades en osund atmosfär på många institutioner, som mobbade forskare med kritik av hypotesen. De kunde ju göra kollegerna arbetslösa. Därav kom okvädinsord in i forskningen och rent fusk blev accepterat. Sedan ordföranden i den kommitté, som skulle bevaka den “vetenskapliga etiken”, Peter Gleick, erkänt bedrägeri och smutskastning av kritiker, hyllades han av de 23.000 forskare som närvarade vid deras årskongress. Stora tidningar som engelska Guardian tyckte att han tagit ett gott initiativ. Han hade ju menat att “rädda världen”. Alltså de gamla jesuiternas valspråk: “Ändamålet helgar medlen”.

Därefter har ohederligheterna i forskningen blivit så vanliga att man inte längre kan lita på de mätresultat som publiceras. NASA “justerar” nu temperaturer som är 50 och 100 år gamla. Det är närmast löjligt.

Beträffande politikerna så har de målat in sig i ett hörn. De har satsat enorma resurser på propaganda för IPCC:s hypotes. De stora miljöföreningarna, WWF, Greenpeace, Svenska Naturskydds Föreningen är till stor del finansierade av skattemedel. Dessutom finns det många dussin mindre föreningar och “tankesmedjor” som ägnar sig åt propaganda för IPCC:s hypotes, som de menar skall “rädda världen”. EU och FN finansierar motsvarande rörelser i ännu större skala.

Nu har så många väljare blivit övertygade, att inga politiker vågar tala om att det är en bluff.

Lisbeth Garde har missat en viktig grupp: Journalisterna. Som alla vet är de flesta miljöpartister. Deras parti har satsat så hårt på kampen mot utsläppen, att det tämligen totalt tappar trovärdigheten, då bluffen synas. Det har gjort att media släppt fram domedagspredikanterna, men stoppat oss som önskat redovisa fakta. Och okunniga som de verkligen är, har de varit lika ovilliga som Lisbeth Garde att anstränga sig att förstå fakta.

Om hon menar allvar med sin tredje paragraf, skulle hon genast avfärda IPCC och dess hypotes. Är det några som i modern tid förfäktat att “vetenskapen ligger fast”, så är det IPCC. Det visar att IPCC inte förstår vad vetenskap är.

I den fjärde paragrafen tycker hon vi skall följa IPCC:s rekommendationer även om koldioxiden kanske inte gör någon skada. Det betyder att vi skall beskatta energi och subventionera solceller, elbilar, biobränsle och vindkraftverk. Det gör oss alla fattigare. Då får vi inte alls råd med de verkliga miljöproblem, som det faktiskt finns gott om.

Högre pris på energi gör alla livsmedel dyrare. Det drabbar allra värst de fattigaste. Om vi dessutom subventionerar omvandling av livsmedel till bränsle, skapar vi svält på många håll i världen.

Varje väljare har eget ansvar att bilda sig en uppfattning om klimatets fakta. Den lilla uppvärmning som vi haft, har varit mycket välgörande för mänskligheten, eftersom skördarna ökat. Även den ökade halten koldioxid i luften har bidragit till det.

Framtidens historiker kommer att ha svårt att förstå hur den fullständigt vanvettiga kampen mot utsläppen kunde uppstå och fortgå så länge. Hur kunde så många låta sig luras så radikalt till att göra något helt bakvänt, när alla varit läskunniga och det funnits rikligt med information om bluffen.

Det, Watson, är en svår fråga!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather