Vindkraften kommer att leda till en stor elprishöjning

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Vi klipper en insändare från:
140412-Veteranen

2014-04-09
Det kommer att bli jobbigt för många av våra pensionärer att klara av en elprishöjning på mer än 1000 kronor per år anser insändaren.

Vindkraftsutbyggnaden kommer att leda till stora elprishöjningar i framtiden. Mer än en fördubbling av elpriset kommer att bli en följd av utbyggnaden. En stor elprishöjning som kommer att drabba alla hushåll. Det kommer att bli jobbigt för många av våra pensionärer att klara av en elprishöjning på mer än 1000 kronor per år.
De största bidragen till vindkraften utgörs inte av det örespåslag som tas ut av elabonnenterna för att betala dagens subventioner till förnyelsebar kraft utan kommer att bli till den elnätsutbyggnad som vindkraften kräver och som i sig kommer att leda till en stor höjning av elpriset.

Ett mycket stort ”dolt” bidrag till vindkraften utgörs av Svenska Kraftnäts 60 miljarderssatsning under en 15 års period för att bygga ut elstamnätet. En elnätsutbyggnad som krävs för att möjliggöra export av det elöverskott som den utbyggda vindkraften kommer att bidra till. Merparten av kostnaden för denna stamnätsutbyggnad kommer att hamna på våra elräkningar.

Det handlar om det högspänningsnät som skall förmedlar elkraft från norr till söder här i Sverige och vidare till Europa söder om Sverige. Vindkraft från stora vindparker som vi själva inte behöver, då vi redan har den el vi behöver.

Att vindkraften kan leda till lägre elpriser i dag beror på att en stor del av vindkraften i dag är instängd i Sverige och inte kan nå kontinenten. Vilket just nu tillfälligtvis pressar ned elpriserna i Sverige till så låg nivå att vindkraftsexploatörerna begär att subventionerna till vindkraften skall höjas. Livligt påhejade av Energimyndigheten som arbetar för att det politiskt beslutade målet för vindkraftsutbyggnaden skall uppnås.

Inte nog med att vi kommer att drabbas av stora kostnader för en elnätsutbyggnad. När det så småningom blir fritt fram för transport av elen genom Sverige kommer hela Sverige att hamna i samma elprisområde som Danmark och Tyskland. Ytterligare en stor elprishöjning kan då förväntas.

Svenska folkets köpkraft kommer att dräneras på mångmiljardbelopp per år till glädje för alla kraftproducenter i Sverige. Detta som en följd av IPCC:s antagande om vad som skulle hända “om” jordens medeltemperatur stiger fyra grader. Ett ”om” som verkligen kan ifrågasättas eftersom medeltemperaturen inte stigit mer än en grad under hela 1900 talet och att medeltemperaturen inte stigit under de senaste 17 åren.

Det är först när vi hamnar i samma elprisområde som nordeuropa söder om Sverige som de utländska miljardinvesteringarna avseende vindparker i Sverige kommer att bli lönsamma. Man förväntar sig miljardvinster. Annars hade man inte satsat miljardbelopp på vindkraft i Sverige. Ett exempel på en sådan miljard investering är en av Sveriges största vindparker i Strömsunds kommun Jämtland. En vindpark som ägs av engelska pensionsbolag!

Björn Wahlberg

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Vindkraften kommer att leda till en stor elprishöjning

 1. På Svenska Kraftnät är man riktigt trött på påståendet att kraftnätet måste byggas ut för 60 mdr och i vissa fall mer än det p g a vindkraften. Svenska Kraftnät har aldrig påstått att krafnätsutbyggnaden för vindkraft skulle kosta 10-tals mdr. Det är t o m så att Svenska Kraftnäts GD, Mikael Odenberg, till slut gick ut med ett pressmeddelande och förnekade att de någonsin påstått det.

  Den gamla uppgiften att Svenska Kraftnät påstått att det skulle behöva investeras 73 mdr i stamnätet p g a vindkraft är ett påhitt av en person som heter Jonny Fagerström. Det påståendet saknar helt verklighetsförankring.

 2. Utdrag ur Svenska Kraftnäts perspektivplan 2025

  Utdrag ur nedanstående punkter:

  FÖRORD
  Under kommande år står det svenska stamnätet inför en period av mycket omfattande utbyggnad.
  Förstärkningarna behövs för att omhänderta ny elproduktion, fördjupa marknadsintegrationen med omvärlden och bidra till skapandet av en gemensam europeisk elmarknad. Samtidigt finns det ett mycket betydande reinvesteringsbehov.

  Perspektivplan 2025 beskriver hur Svenska Kraftnät ser på verkets utmaningar på 10 till 15 års sikt och hur våra prioriteringar ser ut.

  2.2.2 FRÅN PLANERING I NORD EL TILL ENTSO-REGIONER
  En ökad integration med omvärlden utanför Norden och ökad andel förnybar kraftproduktion ställer nya krav på överföringsnätet. Speciellt kommer tillväxten av vindkraften att kräva mer kapacitet och flexibilitet i elnäten.

  2.2.5 INFRASTRUKTURFÖRORDNINGEN
  En kraftig utbyggnad av vindkraften kräver ett flexibelt och starkt stamnät

  2.3.1 SVERIGES NATIONELLA HANDLINGSPLAN FÖR FÖRNYELSEBAR ENERGI
  Svenska Kraftnät har en viktig roll för att en storskalig utbyggnad av vindkraften ska vara möjlig. En sådan utbyggnad förutsätter ett flexibelt och starkt stamnät.

  MIN KOMMENTAR:
  De pågående och kommande investeringarna i stamnätet, vilka Svenska Kraftnät beskriver i rapporten Perspektivplan 2025, kommer att innebära att tariffen för att överföra kraft via stamnätet behöver höjas. Detta innebär att transportkostnaden för elen kommer att höjas och denna höjning kommer bland annat att läggas på våra elräkningar.
  Den gemensamma Europeiska elmarknaden som möjliggörs först när elnätet är utbyggt kommer att leda till höjda elpriser i Sverige. Vindkraftens kalkyler bygger på dessa höjda elpriser.
  Har regeringen varit med om att en gemensam elmarknad inrättas till nackdel för svenska folket eller är det enbart en överenskommelse mellan EU och Energimyndigheten?

  Björn Wahlberg

 3. En ny titt i 2012 års Perspektivplan visar följande på sid 89 ff:

  Investeringarna i det svenska stamnätet ökar kraftigt.
  Investeringsplanen 2013 – 2015, som lämnades
  till regeringen våren 2012 omfattar investeringar på
  15 800 Mkr. Men även därefter och under den överskådliga
  framtiden kommer det svenska stamnätet
  att ha en fortsatt mycket hög investeringsnivå.
  De nätinvesteringar som redovisas i Perspektivplan
  2025 innebär ett stort ekonomiskt åtagande.
  Sammantaget beräknas investeringsvolymen till
  55 – 60 miljarder kronor. Investeringarna i nya ledningar
  och stationer uppgår till i storleksordningen
  48 miljarder kronor. Därtill kommer ett bedömt reinvesteringsbehov
  under planperioden på ca nio
  miljarder kronor.

  – – –

  De kostnader som genereras av Svenska Kraftnäts
  investeringar betalas ytterst av slutkunderna.
  Svenska Kraftnät tar genom tariffer betalt för all
  inmatning till och uttag från stamnätet och det är
  tarifferna som ska täcka de ökade kostnader som investeringarna
  ger upphov till.

 4. Hej Ola!
  Intressant inlägg! På tal om ditt sista stycke och frågan vad som “döljer” sig bakom talet om havsbaserad vindkraft, skulle jag vilja marknadsföra vår blogg “www.havsvind.se”, där vi bloggar om just möjligheterna med havsbaserad vindkraft i Sverige. Idag har vi 8 TWh tillståndsgiven, havsbaserad vindkraft i Sverige. Ytterligare 20 TWh till är i olika faser av tillståndsgivning. De finns runt Sveriges kuster och framförallt i södra Sverige, prisomreåde 4. Dessa skulle på kort sikt (inom ca 3 år som det tar att bygga) kunna tillföra mycket energi. Välkommen att läsa vidare på bloggen eller höra av dig om du vill veta mera!

  Bästa hälsningar
  Charlotte Bergqvist

Comments are closed.