One thought on “Skäl för optimism

  1. Jag tycker att den största bluffen är den dubbelbeskattning på energi som förekommer från statsmakternas sida. Moms skall betalas på varor och tjänster. När blev energiskatt en tjänst? Detta tycker jag är en bluff från statens sida som bör prövas i EU:s kontrollorgan. En annan sak som staten måste ta tag i är att avregleringen vad gäller elkraft inte fullt ut är avreglerad. Idag tar nätbolaget ut en avgift som går på förbrukningens storlek. Man kan säga att det är en smygavgift som inte är helt oförsumbar. Vid en förbrukning under 600 kWh/månad blir nätavgiften lika hög som energiavgiften. Vad är det som slits i en kabel som levererar energi? Inget! Så avgiften skall endast vara den kabel som det levereras energi igenom och ej för mängden energi. Jag menar ju naturligtvis en vanlig villa anläggning upp till 20 A. Större anläggningar som förbrukar mer än 20 A skall ju naturligtvis betala mer, men ej per kWh utan för Amperestyrkan man måste hålla.

Comments are closed.