Monthly Archives: April 2014

Visst är klimatet en etisk fråga

Nedan följer ett manus som refuserats av Svenska Dagbladets Brännpunkt. Det var svar på en artikel påskdagen av Billy Larsson, initiativtagare till nätuppropet ”Radikalisera klimatpolitiken.nu” med titeln ”Klimatet är ytterst en etisk fråga”:

Som hörs på titeln handlar den om att skuldbelägga oss i I-världen för U-världens elände. Sedan januari 2013 har Brännpunkt haft 34 artiklar om klimatet, men ingen har ställt frågan OM koldioxid faktiskt har någon verkan. Det borde vara den viktigaste frågan, men den är tabu. Den blundar svenska riksmedia nästan totalt för. Här följer vårt manus:

+ + + +

Den mest grundläggande frågan inom etiken gäller ”sanningen”. Erkänner man inte vad som är sanningar, faller resten av resonemanget samman. Beträffande klimatet blir det verifierade fakta. Det gäller för Billy Larssons inlägg den 20 april med rubriken ”Klimatet är ytterst en etisk fråga”. Liksom många andra är han vilseförd om klimatets fakta.

Billy Larsson förutsätter att ”klimatförändringarna är en långsamt pågående katastrof”, vilket är vad FN:s klimatpanel IPCC hävdat under sina 25 år. Det baseras på dess hypotes att mer koldioxid i luften orsakar ökad uppvärmning av planeten. Trots att det varit dess främsta uppgift under alla åren, har IPCC inte lyckats bevisa detta.

Inga fakta styrker hypotesen, men många motsäger den.

Det har inte blivit varmare på 17 år, fast IPCC larmat om ständigt stigande temperatur. Den enda sentida ”klimatförändring” som kunnat mätas är en uppvärmning av trekvarts grad under 1900-talet. Den bör ses som en naturlig återhämtning efter det kalla 1800-talet. Den har alltså avstannat.

IPCC har haft fel i alla väsentligheter. Isen på havet i Arktis skulle smälta bort. Men polarisarna växer både i norr och söder. I september slog isen runt Antarktis historiskt rekord. Havets nivå skulle stiga, men mätningarna i världens hamnar visar ingen oroande stigning. Fler söderhavsöar växer än de som krymper.

Istället har ”klimatförändringen” varit välgörande. Värme och koldioxid gör växtligheten frodigare. FAO har rapporterat ökade skördar det senaste decenniet. Skogarna växer snabbare, öknarna krymper, orkanerna har blivit färre.

Den globala temperaturen tycks vara på väg neråt. Det har snöat i Nordafrika och Mellanöstern ända bort till Iran på platser som inte sett snö på en mansålder. USA har haft snö ner till gränsen mot Mexiko och något tusental orter har noterat köldrekord. I augusti var vintern i Sydamerika särdeles svår.

Redan 1801 rapporterade William Herschel om ett samband mellan antalet solfläckar och klimatet. Nu visar forskare i flera länder att solen uppträder som för 200 år sedan, då det var kallt ett par decennier. Det ger hög sannolikhet för att detsamma sker nu. Då skulle solen vara viktigare för vårt klimat än koldioxiden.

I tidskriften Nature Geoscience den 8/12 2013 rapporteras att planeternas värmebalans uppstår på den höjd i atmosfären, där trycket är 0,1 bar, oberoende av atmosfärens gasblandning. Det betyder cirka 11.000 meters höjd på jorden. Därifrån ner till marken skapas ”växthuseffekten” av gravitationen enligt naturens lagar. Effekten beror då på atmosfärens tjocklek, vilket skulle betyda att koldioxidens bidrag är NOLL.

IPCC baserar sina larm på datorsimuleringar. Redan 2001 konstaterade deras Arbetsgrupp nr 1 att klimatet utgör ett kaos, där drivkrafterna är många med okända effekter. Dessa måste då gissas, varför simuleringar blir meningslösa. Professor Gösta Walin, som har 40 års erfarenhet av klimatforskning, har förklarat: ”Jag ser det mest som ett utslag av storhetsvansinne att tro att man kan avbilda klimatet i en dator.”

Under drygt 17 år har IPCC:s simuleringar allt mer fjärmat sig från uppmätta temperaturer. Ändå baseras de nya rapporterna från Yokohama och Berlin på simuleringar för åren 2040 och 2100. Det är inte seriöst. De blir närmast fria fantasier. IPCC har inte ägnat studiet av solens verkan och planeternas atmosfärer något betydande intresse.

IPCC borde inte ha några viktigare uppgifter än att finna om det faktiskt är så att koldioxidens roll är NOLL, och det faktiskt är solen som är den viktigaste drivkraften. Att så inte sker visar att IPCC inte ägnar sig åt vetenskap utan åt politisk aktivism. Det senare förklaras av att panelen styrs av FN, vars generalförsamling har en majoritet av U-länder, som i många fall ser IPCC som verktyget att få ekonomiska bidrag från I-länderna. I dessa späder välmenande, men okunniga aktivister som Billy Larsson på deras förväntningar genom att skuldbelägga oss i I-världen. Det är omotiverat. Våra utsläpp av koldioxid har inte påverkat klimatet annat än i positiv riktning: Det växer bättre.

Man behöver bara sunt förnuft, för att inse hur IPCC förverkat sin trovärdighet. Det är på denna icke-existerande bas som Billy Larsson bygger sitt resonemang .

För Nätverket KLIMATSANS
Wibjörn Karlén, professor em. Naturgeografi, ledamot Kungl. Vetenskapsakademien, KVA
Tore Scherstén, professor em. ledamot KVA
Sture Åström, civ.ing.
Nätverkets sekreterare

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraften kommer att leda till en stor elprishöjning

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Vi klipper en insändare från:
140412-Veteranen

2014-04-09
Det kommer att bli jobbigt för många av våra pensionärer att klara av en elprishöjning på mer än 1000 kronor per år anser insändaren.

Vindkraftsutbyggnaden kommer att leda till stora elprishöjningar i framtiden. Mer än en fördubbling av elpriset kommer att bli en följd av utbyggnaden. En stor elprishöjning som kommer att drabba alla hushåll. Det kommer att bli jobbigt för många av våra pensionärer att klara av en elprishöjning på mer än 1000 kronor per år.
De största bidragen till vindkraften utgörs inte av det örespåslag som tas ut av elabonnenterna för att betala dagens subventioner till förnyelsebar kraft utan kommer att bli till den elnätsutbyggnad som vindkraften kräver och som i sig kommer att leda till en stor höjning av elpriset.

Ett mycket stort ”dolt” bidrag till vindkraften utgörs av Svenska Kraftnäts 60 miljarderssatsning under en 15 års period för att bygga ut elstamnätet. En elnätsutbyggnad som krävs för att möjliggöra export av det elöverskott som den utbyggda vindkraften kommer att bidra till. Merparten av kostnaden för denna stamnätsutbyggnad kommer att hamna på våra elräkningar.

Det handlar om det högspänningsnät som skall förmedlar elkraft från norr till söder här i Sverige och vidare till Europa söder om Sverige. Vindkraft från stora vindparker som vi själva inte behöver, då vi redan har den el vi behöver.

Att vindkraften kan leda till lägre elpriser i dag beror på att en stor del av vindkraften i dag är instängd i Sverige och inte kan nå kontinenten. Vilket just nu tillfälligtvis pressar ned elpriserna i Sverige till så låg nivå att vindkraftsexploatörerna begär att subventionerna till vindkraften skall höjas. Livligt påhejade av Energimyndigheten som arbetar för att det politiskt beslutade målet för vindkraftsutbyggnaden skall uppnås.

Inte nog med att vi kommer att drabbas av stora kostnader för en elnätsutbyggnad. När det så småningom blir fritt fram för transport av elen genom Sverige kommer hela Sverige att hamna i samma elprisområde som Danmark och Tyskland. Ytterligare en stor elprishöjning kan då förväntas.

Svenska folkets köpkraft kommer att dräneras på mångmiljardbelopp per år till glädje för alla kraftproducenter i Sverige. Detta som en följd av IPCC:s antagande om vad som skulle hända “om” jordens medeltemperatur stiger fyra grader. Ett ”om” som verkligen kan ifrågasättas eftersom medeltemperaturen inte stigit mer än en grad under hela 1900 talet och att medeltemperaturen inte stigit under de senaste 17 åren.

Det är först när vi hamnar i samma elprisområde som nordeuropa söder om Sverige som de utländska miljardinvesteringarna avseende vindparker i Sverige kommer att bli lönsamma. Man förväntar sig miljardvinster. Annars hade man inte satsat miljardbelopp på vindkraft i Sverige. Ett exempel på en sådan miljard investering är en av Sveriges största vindparker i Strömsunds kommun Jämtland. En vindpark som ägs av engelska pensionsbolag!

Björn Wahlberg

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

IPCC skriker högt när underlag saknas

Västerviks Tidningen 2014-04-07

Av Olof Hellström Energiexpert före detta vice VD teknikkonsultföretaget ÅF Wibjörn Karlén Professor em. naturgeografi ledamot Kungliga Vetenskapsakademien Sture Åström Sekreterare För närverket Klimatsans. Publicerad 2014-04-07 00:01

FN:s Klimatpanel IPCC larmar om ökade klimathot från Yokohama. Men vi måste hålla några grundläggande fakta i minnet:

1. Det har inte varit någon global uppvärmning de senaste 17 åren. IPCC förutsåg ständigt stigande temperatur under den tiden och har alltså haft mer och mer fel för varje år.

2. Den enda sentida ”klimatförändring” som kunnat mätas är en höjning av den globala temperaturen med mindre än en grad under 1900-talet. Den måste ses som en naturlig återhämtning efter det kalla 1800-talet. Den har givit högre skördar tillsammans med den högre halten koldioxid i luften. Koldioxidens positiva verkan visas av att skördarna ökade även under de 17 åren, då temperaturen inte steg. FAO rapporterar historiskt rekord 2013. Extrema väderhändelser är naturliga inslag i vårt normala klimat och har inte blivit vanligare. Den observerade klimatförändringen har alltså varit välgörande för mänskligheten och har avstannat.

3. IPCC:s hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet är fortfarande obevisad. Däremot finns ovedersägliga bevis för att naturliga krafter orsakade högre temperatur än nu under Medeltiden och Romartiden. Däremellan var det kallare och betydligt kallare under Lilla Istiden på 1500- och 1600-talen. Inga tecken tyder på att mer koldioxid kan påverka klimatet så mycket att det märks.

4. Redan 1801 konstaterade William Hershel ett samband mellan klimatet och antalet solfläckar. Forskningen därom har IPCC negligerat. Nu ser solforskare i flera länder att solen beter sig som den gjorde för 200 år sedan, då några decennier var kalla. Det ger hög sannolikhet för att de närmaste decennierna blir kallare än nu. Fjolårets ovanligt kalla vintrar i Sydamerika, Nordamerika, Nordafrika och Mellanöstern kan vara början på en sådan period.

5. Beroende på de varma strömmarnas växlande riktning i haven minskar isen i norr under c:a 30 år medan den i söder växer. Det är vad som skett. Två år i rad har isen runt Antarktis slagit historiskt rekord. Nu kan vi vänta att det motsatta sker under 30 år. Isen i Arktis har nu börjat växa. Inget tyder på att denna rytm skulle ha brutits. Det finns ingen grund för IPCC:s förutsägelse att Arktis blir isfritt sommaren 2040. Och Isbjörnarna mår bra.

Öknarna drar sig tillbaka, eftersom den högre halten koldioxid gjort växterna tåligare för torka. Orkanerna har numera haft den lägsta intensiteten sedan 70-talet.

Havet stiger med obetydliga 1 till 2 millimeter per år, vilket inte innebär några risker för storskaliga översvämningar. Söderhavsöarnas koraller lyfter öarna i samma takt och vårt land har större landhöjningar än så.

Något ”klimathot” kan inte anas. IPCC förstår inte vad vetenskap är. När deras argument saknar grund, tillämpar de regeln att skrika högre, som de politiker de är.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatets sanslösa spådomar

Skånska Dagbladet hade en artikel av Karin Svensson Smith plus några partivänner under rubriken Anta klimatutmaningen.

http://www.skanskan.se/article/20140401/OPINION/140409937/1061/-/anta-klimatutmaningen

Den 5/4 infördes vårt svar under rubriken ovan. Den finns inte (ännu) på nätet:

SkD-Bild

SkD-Debatt

SkD-B

Intressant är att chefredaktören på sidan bredvid hade en krönika med den “kätterska” rubriken:

Vi kan inte kontrollera klimatet

http://www.skanskan.se/article/20140404/OPINION/140409765/1064/-/vi-kan-inte-kontrollera-klimatet-

Detta sker alltså i Centerns husorgan.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

IPCC:s spådomar saknar trovärdighet

Sydsvenskan hade 2014-04-02 en artikel av professor Lennart Olsson på sin debattsida “Aktuella Frågor”:

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/klimateffekterna-kan-begransas-men-vi-har-hogst-fem-ar-pa-oss/

Ibland sätter Sydsvenskan upp en betalvägg. Om det blir fallet, hör av dig så sänder jag ett klipp.

Lennart Olsson är medförfattare till IPCC:s rapport från Yokohama, varför artikeln förståeligt nog är en kortversion av dess sammanfattning. Jag sände nedanstående manus till redaktionen, men det avvisades genast.

+—-+—-+—-+

Det är svårt att spå, särskilt om framtiden. Det gäller förstås gamla tiders kristallkulor. Har man datorer, blir utsikterna bättre. Det kallas datorsimuleringar. Då matar jag in de värden jag har på aktuella variabler, exempelvis för ett rörsystem: Rördimensioner, antal ventiler och krökar, formler för strömning och pumpeffekt, med mera. För ett hus med 100 lägenheter kan jag gissa hur många som duschar samtidigt och simulera vad som händer en varm sommardag. Med rätt bra spådom. Ifall jag gissat rätt.

Lennart Olsson torgför klimatpanelen IPCC:s spådomar. Dess nya rapport bygger på datorsimuleringar för 2040 och 2100. Simuleringarna har förutsagt att den globala temperaturen ständigt skulle stiga, vilket blivit mer och mer fel, då ingen stigning noterats de senaste 17 åren.

Man behöver bara sunt förnuft för att förstå att simuleringarna för ytterligare 25 respektive 85 år inte är trovärdiga.

Denna självklarhet förklarade IPCC:s egen arbetsgrupp 2001. Klimatet är ett kaosartat system med ett otal variabler, vars inbördes relationer är helt eller delvis okända. Sådana måste gissas. Det är alltså gissningar som matas in i datorerna. Dessa gör någon miljon omräkningar för att komma 85 år framåt i tiden. Det resultat som matas ut blir inte bättre än en gissning.

Olsson använder begreppet ”klimatförändringar” lite obestämt. Ibland menar han den globala uppvärmningen, ibland tillskottet av koldioxid i luften. När temperaturen inte ändrats alls på 17 år, säger han att klimatet ändras så snabbt att människor och djur inte hinner med. Vad är det som gått så snabbt?

Den enda sentida ”klimatförändring” som kunnat mätas är en höjning av den globala temperaturen med mindre än en grad under 1900-talet. Den måste ses som en naturlig återhämtning efter det kalla 1800-talet. Den har givit högre skördar tillsammans med den högre halten koldioxid i luften. FAO rapporterar historiskt rekord 2013.

Den observerade klimatförändringen har alltså varit välgörande för mänskligheten och har nu stannat. Det finns inget klimathot.

IPCC anför nu extrema väderhändelser som tecken på ”klimatförändringar”. Men tidigare har de inte funnit något samband mellan global temperatur och extremväder. Sådant väder är naturliga inslag i vårt normala klimat och har inte blivit vanligare. Dessutom har energin i världens orkaner och tyfoner de senaste åren varit den lägsta sedan 70-talet.

IPCC har negligerat forskningen om naturliga drivkrafter. Redan 1801 fann William Herschel ett samband mellan klimatet och antalet solfläckar. Nu konstaterar solforskare i flera länder att solen beter sig som den gjorde för 200 år sedan, då några decennier var kalla. Det ger hög sannolikhet för att de närmaste decennierna blir kallare än nu. Fjolårets ovanligt kalla vintrar i Sydamerika, Nordamerika, Nordafrika och Mellanöstern kan vara början på en sådan period.

IPCC:s värsta larm har slagit fel: Det har inte blivit varmare på 17 år. De påstår att ”värmen gömmer sig i haven”, men det är bara en hypotes, som de inte kan bevisa. De har inte tillräckliga data från 80- och 90-talen, som kan visa att det som nu sker är ovanligt.

Beroende på de varma strömmarnas växlande riktning i haven minskar isen i norr under c:a 30 år medan den i söder växer. Det är vad som skett. Två år i rad har isen runt Antarktis slagit historiskt rekord. Nu sker det motsatta under 30 år. Isen i Arktis har börjat växa. Inget tyder på att denna rytm skulle ha brutits. Det finns ingen grund för IPCC:s förutsägelse att Arktis blir isfritt sommaren 2040. Och Isbjörnarna mår bra.

Öknarna drar sig tillbaka, eftersom den högre halten koldioxid gjort växterna tåligare för torka.

Havet stiger med obetydliga 1 à 2 mm per år, vilket inte innebär några risker för storskaliga översvämningar. Söderhavsöarnas koraller lyfter öarna i samma takt och vårt land har större landhöjningar än så.

Vid varje diskussion om klimatet måste den grundläggande frågan ställas: Vad bevisar att utsläppen faktiskt gör något åt klimatet? De svar IPCC givit hittills har bestått av idel hypoteser, datorsimuleringar och spekulationer utan bevisvärde.

När argumenten nu saknar grund tillämpar IPCC regeln att skrika högre. IPCC hanterar inte vetenskap utan driver politik.

IPCC:s spådomar har ingen trovärdighet.

Nätverket KLIMATSANS
Sture Åström
Sekreterare

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather