Monthly Archives: May 2014

”Klimatförändringarna” har varit välgörande! Var finns klimathotet ?

Som intresserad av klimatdebatten har du kanske redan noterat följande artikel på DN Debatt den 10/5:

http://www.dn.se/debatt/bannlys-alla-politiska-beslut-som-ger-mer-klimatutslapp/

Den är undertecknad av 23 personer, varav 15 har titeln ”professor”. Vi sände omedelbart in ett manus till replik, begränsat till max 3.000 tkn, enligt nedan:
_ _ _ _

Svensk klimatpolitik styrs ofta av antaganden och datorsimuleringar utan stöd av verifierade fakta och observationer av verkligheten. Det är olyckligt, eftersom den griper in i så många av samhällets funktioner.

I verkligheten har temperaturen växlat i årmiljoner mellan istider och varmare perioder. Under de senaste tusen åren var det varmare än nu under medeltiden och kallare under Lilla Istiden (1300 – 1850). Därefter har den marknära atmosfären i tre perioder värmts en knapp grad.

Det är faktiskt den enda sentida ”klimatförändringen”. Den har varit välgörande för livet på Jorden med dessa observerade följder:

o Ökad växtlighet
o Större regnmängder
o Minskade ökenområden.

Samtidigt har halten koldioxid i luften stigit. Den ger växterna näring och gör dem mer motståndskraftiga mot torka. Vi har fått en grönare Jord med större skördar.

Satellitfoton visar att Jorden blivit 11 procent grönare under de senaste 30 åren. FAO har konstaterat ständigt stigande skördar av spannmål med historiskt rekord för2013.

Men uppvärmningen har avstannat sedan snart 18 år. Inga tecken tyder på att den skall fortsätta. Solen är nu minimalt aktiv på liknande sätt som under Lilla istidens tre köldperioder.

FN:s klimatpanel IPCC har under sina 25 år inte lyckats bevisa sin hypotes att atmosfärens CO2-halt skulle ha dominerande påverkan på klimatet.
Enligt basdata bakom IPCC:s rapporter orsakas klimatets svängningar av naturliga krafter. CO2-utsläpp från mänsklig verksamhet tycks inte påverka klimatet så mycket att det märks.

De 23 skribenterna hänvisar till IPCC:s förutsägelser om klimatet åren 2040 och 2100. Dessa bygger på datorsimuleringar med ständigt stigande global temperatur – även för perioder utan stigning inkl. de senaste 17 – 18 åren.

IPCC förhandlar fram sina rapporter för beslutsfattare. Trots basrapporternas uttalade osäkerhet hävdar IPCC att CO2-utsläpp från mänsklig verksamhet höjt temperaturen – med 66 procent säkerhet i sin rapport 2001, 90 procent säkerhet år 2007 och nu 95 procent säkerhet.

Den verkliga temperaturen har hela tiden blivit lägre än den IPCC förutsagt. Redan 2001 förklarade IPCC:s egen Arbetsgrupp 1 att klimatet är så komplicerat och dess drivkrafter så dåligt kända att datorsimuleringar är meningslösa.

Ändå spår IPCC fortsatt uppvärmning 25 respektive 85 år framåt – baserat på simuleringar, som blivit mer och mer fel i 17 år.

Tvivel är vetenskapens kärna. Politik måste baseras på sund vetenskap. Vi kräver att inga politiska beslut om klimatet fattas utan öppet redovisade fakta, styrkta med observationer.

Vi möter gärna representanter för de 23 skribenterna i en öppen debatt om dessa fakta.

För Nätverket KLIMATSANS

Ulf Brunk, professor em. Patologi
Hans Jelbring, civ.ing, fil.dr, klimatolog
Wibjörn Karlén, professor em. Naturgeografi, ledamot Vetenskapsakademien, KVA
Bertil Larsson, meteorolog, polarforskare
Jacob Nordangård, fil. dr.
Åke Ortmark, journalist, författare om klimatet
Gösta Pettersson, professor em.
Carl-Gustaf Ribbing, professor, Fysik
Tore Scherstén, professor em. ledamot KVA
Peter Stilbs, professor em. Fysikalisk kemi
Tege Tornvall, fackjournalist, författare: ”Solen driver vårt klimat”
Sture Åström, civ.ing, nätverkets sekreterare
_ _ _ _

I morse, 14/5, fanns fyra repliker på DN:s nätsida. Efter kl 12 finns de inte i anslutning till artikeln. ”Nyhetsvärdet” i replikerna från miljöminister Lena Ek och Miljöpartiets Åsa Romson torde bäst beskrivas som NOLL. Man frågar sig vilka värderingar som redan den 13/5 öppnat upp för en artikel i full längd av Romson. Två andra repliker utgår från huvud-artikelns alarmistiska budskap.

Vi redovisade lätt kontrollerade fakta som visade att hela debatten hänger i luften. Den sensationen ansåg DN sakna ”nyhetsvärde”.

Trots att vi saknar en propagandaminister, som beslutar vad befolkningen skall få veta, agerar DN och de flesta övriga media, särskilt de inom ”Public Service”, som om en sådan beslutat att tvivel på ”klimathotet” inte skall komma befolkningen till del. När väljarna således inte fått höra annat än att ”klimathotet” handlar om ”civilisationens överlevnad”, tycker Åsa Romson att deras önskan om drastiska åtgärder skall styra. Hon avslutar sin replik så här:

”Vi behöver fler politiker som står upp för de väljare som kräver politisk handling i mänsklighetens ödesfrågor.”

Man frågar sig hur demokratin skall kunna fungera, när väljarna systematiskt utsätts för felaktig information i en av de allra viktigaste politiska frågorna. Hur långt har då Sverige kvar till ett totalitärt tillstånd ?

Värt att notera är att de 23 debattörerna föreslår en politik styrd av experter med makt att besluta på alla politikområden i frågor som kan anses ha bäring på klimatet. Och vilka frågor skulle inte ha det ? Undertecknarna Rockström och Wijkman skrev 12-12-05 att vi behöver en ”Ny Ekonomisk Logik”. Analyserar man deras förslag blir det svårt att skilja från sovjetisk planhushållning.

Vad kommer framtidens historiker att säga om DN:s redaktörer ?

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Det växer bättre på jorden – så länge det nu varar

2014-05-09 Kristianstadsbladet

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article2153526/Det-vaxer-battre-pa-jorden—sa-lange-det-nu-varar.html

Nätverket KLIMATSANS, Ulf Mossberg, Agronom före detta vd Nitro Nobel Group, Tege Tornvall, Författare till ”Solen driver vårt klimat”, Sture Åström, Civilingenjör nätverkets sekreterare

De senaste 30 åren ökade Jordens växtlighet med 11 procent, noterat per satellit. Åren 1984–2004 registrerade amerikanska NASA-satelliter drygt 6 procent mer växtlighet.

Det är rimligen en följd av något högre temperatur – och av mer koldioxid i atmosfären. Studier av trädringar och växters klyvöppningar visar att koldioxidhalten ökar med ökande temperatur – och minskar när det blir kallare.

Alltså precis motsatt IPCC:s hypotes, som säger att det är koldioxiden som driver upp temperaturen.

Sedan Lilla istiden slutade cirka 1850 har den marknära atmosfären i tre perioder totalt värmts en knapp grad. I mellanperioder blev det något kallare – och tycks bli det nu igen. Sedan 1995 har de fem institut som mäter världens medeltemperatur inte registrerat någon nämnvärd ökning.

Men det är fortfarande cirka 0,7 grader varmare än i början av 1900-talet, och växtligheten har alltså ökat.

Detsamma gjorde den under den varma medeltiden cirka 950-1250. Då smälte glaciärer och havsis. Skog och grödor växte. Trädgränsen höjdes. Permafrosten började tina. Vikingar kunde segla i arktiska vatten och koloniserade Grönland och nordöstra Amerika.

Det var en välsignad tid!

Men sedan blev det kallare fram till cirka 1850. Det samvarierade nära med växlande solmagnetism och tre djupa solminima. Sedan blev solen åter mer aktiv, och det blev varmare igen. Men nu är solen tillbaka i en passiv cykel och förebådar enligt solforskare en ny, kallare period.

Då kan den högre koldioxidhalten komma väl till pass för att hålla växtligheten uppe. Koldioxid är som bekant växtlighetens näring.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vilken blåsning!

2014-05-08 Eskilstuna Kuriren

Insändare En långtidsprognos om klimatet kan bara bli en gissning.

http://ekuriren.se/ledareasikter/insandare/1.2326828-vilken-blasning-

Om det som Sture Åström skriver (30/4) är rätt har vi som allmänhet och våra politiker som subventionerar vindkraften och annan förnyelsebar kraft åkt på en blåsning! En blåsning på grund av en uppblåst skräckbild av framtiden.

Observera att IPCC säger att “om” temperaturen stiger si och så mycket och “om” havet stiger si och så mycket så händer det och det.

Men de har tidigare sagt att klimatet påverkas av alldeles för många oberäkneliga faktorer, så någon långtidsprognos på säg 50 år framåt kan bara bli en gissning.

Men en politiker som vill överleva måste anpassa sig till den vind som blåser. Därför tävlar man just nu, inför valet, om att vara mest miljövänlig.

Har våra politiker åkt på blåsning? En blåsning till ett mycket högt pris för svenska folket!

Björnen

Den artikel Björnen refererar till lyder finns här:

http://ekuriren.se/ledareasikter/insandare/1.2309525-klimatpanelen-ipcc-kommer-att-lyckas

Den lyder som följer:

Klimatpanelen IPCC kommer att lyckas

Insändare Vi bemästrar “klimathotet” hur vi än gör, för det finns inte.

IPCC lugnar i sin nya rapport: “Vi kan klara klimathotet”. Det håller vi med om i Nätverket Klimatsans. Någon farlig uppvärmning kommer inte att ske.

Bland våra medlemmar finns fler än ett dussin professorer, varav flera har upp till 40 års erfarenhet av klimatforskning. Personliga kontakter med världens främsta forskare inom sina fält ger oss tillgång till all relevant forskning, även den som IPCC försummar, exempelvis om solens och planeternas inflytande.

Den forskningen visar att utsläppen av koldioxid inte har någon märkbar verkan. Planeternas atmosfärer visar att deras “växthuseffekt” troligen beror på gravitationen, inte på blandningen av gaser. Det torde gälla även här på jorden, vilket skulle betyda att koldioxidens verkan är noll.

Under sina 25 år har IPCC inte lyckats bevisa att utsläppen gör något. Däremot finns många mätresultat, som visar att naturliga krafter påverkar klimatet. Verkligheten har visat att IPCC:s katastroflarm varit omotiverade. Extremt väder är naturliga inslag i vårt normala klimat. Den enda “klimatförändring” vi haft det senaste seklet är en knapp grads uppvärmning, som är en naturlig återhämtning efter det kalla 1800-talet. Den har varit bra med ökade skördar.

Vi bemästrar “klimathotet” hur vi än gör. Det finns inte. Först har IPCC skrämts med en inbillad fara. Sen har de föreslagit en omvälvning av nationell och global ekonomi, med skatter, subventioner och bidrag att skicka runt hela klotet i en skala som historien inte sett förut. När klimatet nu håller på att bli kallare i stället för varmare, säger de att vi kan klara hotet om uppvärmning. Därmed fullkomnas bluffen.

Om deras förslag genomförs, får byråkraterna runt om i världen större summor än historien sett att fördela och knapra några procent av. IPCC styrs av nationerna i FN:s generalförsamling, där korruptionen är utbredd bland många.

Det blir världshistoriens största bondfångeri.

Sture Åström

Sekreterare i Nätverket Klimatsans

Invändningar kom från en orolig medborgare, som inte tror sig själv om att kunna göra en bedömning, utan måste lita till vad han tror är auktoriteter, Wikipedia:

http://ekuriren.se/ledareasikter/insandare/1.2324498-faran-med-hogrostade-klimatskeptiker

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather