3 thoughts on “Prognoserna åt råttorna

  1. Det var inte så att man rensade bort några svar. Av de 10,257 som fick möjlighet att svara var det bara 3,146 som brydde sig om att svara. Längre behöver man inte gå. Med så stort statistiskt bortfall är det fullständigt meningslöst att studera de svar som kom in.
    Detta är ytterligare ett exempel på hur tokigt det kan gå när man saknar kunskap i statistik eller kanske är det ett exempel på hur man vill vilseleda medborgare.

    1. Björn Wahlsten. Dessutom var det väl så att frågan var så formulerad att oavsett vad du anser om AGW som ett klimathot var det naturligt att svara ja på frågan. Den som är insatt i problematiken anser nog att människan har en påverkan på klimatet om aldrig så liten. Om frågan varit: Tror du att människan har någon signifikant, d v s betydelsefull inverkan på klimatet? Då skulle svaren även bland de 75 varit annorlunda. Enkäten var således dubbelt förrädisk.

      1. Anonym: Det är aldrig bevisat att koldioxid ökar temperaturen. Isborrkärnor visar faktiskt att koldioxiden ökar efter temperaturen med flera hundra års fördröjning. Anledningen är att uppvärmning gör att haven frigör mer koldioxid. Har skrivit om detta tidigare med tillhörande länkar. Se även bloggen Klimatsvammel. Koldioxid är ingen förorening utan en livsviktig ingrediens för allt liv på jorden. Att vi släpper ut koldioxid via vår användning av fossila bränslen gör ingen som helst skada, snarare tvärtom. Planetens klimatsystem är alldeles för komplext för att vi ska kunna förstå hur det fungerar till fullo. Att fokusera på en enda liten faktor i hopp om att påverka hela detta kaotiska system i önskad riktning är orimligt.Det vi ska göra är att anpassa oss till vår omvärld. Det kostar en bråkdel så mycket och gör långt mer nytta.Exempel: En kuststad i Sverige drabbas av översvämningar varje vår då smältvatten rinner ner från ett närliggande berg. Vad gör mest nytta? Att försöka minska koldioxidutsläppen för att temperaturen inte ska öka – minska smältvattenströmmen o.s.v eller att bygga barriärer och en kanal för att leda bort vattnet från staden?Yohannes: Det mesta av temperaturökningen under 1900-talet inföll innan 1940. Precis efter andra världskriget, då världens industrier satte igång och vräkte ut koldioxid så sjönk temperaturerna i 30 år. Den klimatförändring som sker nu (finns egentligen inte olika klimatförändringar…) skiljer sig inte från någon annan tidsperiod. Temperaturer har varit både höga och låga. Tack och lov är det varmare nu än under istiden då Sverige låg under ett kilometertjockt istäcke.Visst ska vi inte släppa ut giftiga kemikalier i naturen, skräpa ner och liknande. Det har jag aldrig påstått men när det gäller CO2 så har jag redan skrivit tusen gånger om vad jag tycker.

Comments are closed.