Klimatet blir snart kallare

Klimatsans pressrelease 140719

140717-Abdussamatov

De närmaste decenniernas klimat blir med största sannolikhet kallare som i början på 1800-talet. Det kan inleda en ny ”Liten istid” som c:a 1645 – 1715. Den kan pågå nästan ända till år 2100. Detta kan man läsa ut av Solens ovanligt låga aktivitet under senare år.

Detta redovisade den ryske rymdforskaren dr. Habibullo Abdussamatov på årets största konferens för klimatforskare: the 9th International Conference on Climate Change, ICCC-9. Den hölls den 7 – 9 Juli i Las Vegas med 650 deltagare från många länder.

Abdussamatov verkar sedan 1964 vid Pulkovo-observatoriet i Sankt Petersburg och ansvarar för dess rymdforskning med fokus på Solen. Han meddelade att Solens aktivitet de senaste 800.000 åren regelbundet har varierat i sex olika cykler, bland annat 11, c:a 210 och c:a 1.000 år.

11-årscykeln gäller solfläckar och sammanfaller med cyklerna för Solens totala utstrålning TSI (Total Solar Irradiance). I varje cykel varierar antalet solfläckar från ett minimum upp till ett maximum och sedan ner igen. Detsamma gäller solens utstrålade energi.

Men maxvärdena varierar mellan 11-årscyklerna. Här kommer 210-årscykeln in. De senaste årens låga solaktivitet är mycket lik den som noterades omkring år 1800 med några nästan lika kalla decennier som 1645 – 1715. De senaste 7.500 åren uppvisar 18 gånger ett liknande upp- och nedgående samband mellan solfläckar, TSI och ändrat klimat.

Detta har skett oberoende av atmosfärens tillfälliga halt av koldioxid. Ingen påverkan av koldioxid har kunnat spåras överhuvudtaget. Det visar att klimatet styrs av Solen. Det motsäger helt hur FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste rapport uppskattar klimatets drivkrafter. Där anges koldioxid ha 33 gånger starkare inverkan än Solen.

Redan år 1801 rapporterade astronomen William Herschel i London ett samband mellan antalet solfläckar och klimatet. Det har bekräftats av flera forskare under 1900-talet.

Abdussamatov baserar sig på 800.000 år av Solens historia och 7.500 års klimatförändringar. Han förutsade år 2003 att den solfäckscykel vi nu befinner oss i skulle få ett extremt lågt maximum. Att det nu har bekräftats ger hans förutsägelser om klimatet hög trovärdighet.

Hela föredraget med visade diagram finns på video, om man googlar: ”ICCC9 watch”.

Nätverket Klimatsans
Sture Åström sekreterare

VÄLKOMMEN

+ – + – + – +

Förklaring till diagrammet:

Solens har studerats noggrant sedan 1750 med sporadiska uppgifter sedan 1610. Den uppvisar ett cykliskt beteende med flera olika långa perioder. Det nedre diagrammet visar antalet solfläckar, som varierar med en period om c:a 11 år. Redan 2003 förutsade Abdussamatov att den cykel vi nu befinner oss i, nr 24 räknat från 1750, skulle få ett ovanligt lågt maximum. Det har nu besannats.

Den blå linjen visar hur max-värdena varierar med en period om c:a 200 år. Med streckad linje respektive randig markering visar han vad som inte är mätningar utan hans förutsägelser.

Det övre diagrammet visar strålningens intensitet TSI, vars maxvärden varierar i takt med solfläckarna. Notera att amplituden är minimal, endast 0,7 promille. Den lilla skillnaden orsakade de klimatförändringar som Herschel noterade.

Den underliggande 200-åriga cykeln visar Abdussamatov med blå linje. Dess amplitud uppskattar han till mer än 3 procent. Det bedömer han efter vad som hände för två sekler sedan. Det är så mycket att det kommer att påverka vårt klimat högst märkbart. Det blir så kallt som i början av 1800-talet, eller möjligen så kallt som på 1600-talet då Karl X tågade över Bälten med sin armé.

Abdussamatov baserar sig på historiska analogier med processer som kunnat mätas, d.v.s. något som verkligen hänt förut. IPCC baserar sig på datorsimuleringar, som visat sig sakna verklighetskontakt.

KOMMENTAR

Notera att den refererade konferensen hölls helt öppet med video-upptagningar av alla framträdanden tillgängliga på nätet. Vid varje framträdande fick deltagare i auditoriet tillfälle att ställa frågor. Detta överensstämmer med vetenskapens mest grundläggande villkor: Fri och öppen debatt.

När IPCC eller någon av våra klimatlarmande professorer deltar i en konferens, får aldrig någon som tvivlar på klimathotet tala och ingen “okänd” i publiken får ställa en fråga. De är helt enkelt rädda för debatt. Notera även att IPCC är “intergovernmental”, d.v.s. mellanstatlig, och således styrs av politiker, inte av vetenskapsmän.

SVT bekräftar

Jag har blivit uppmärksammad på en videosnutt, som SVT sände den 17 januari:

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/solen

Det utgör en solid bekräftelse på Abdussamatovs forskning, bara med anmärkningen att denne har kommit lite längre än den amerikanske forskaren Matt Penn i förståelsen av Solen och dess olika cykler.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

16 thoughts on “Klimatet blir snart kallare

 1. Solen byter plats i sin spiralarm i vintergatan, vilket förklarar variationerna av solens utstrålning, vilket stöder Abdussamatovs forskningsrön. Bluffen om “växhusgaser” lever vidare bland politiker och massmedia men är vederlagd av mätningar på planeter och månar i solsystemet. De så kallade växthusgaserna tar upp delat av jordytans värmestrålning som kända vibrationer. därvid accellereras laddade kroppar som omedelbart sänder ut energin i en elektromagnetisk våg innan molkylen hinner stöta med atmosfärens övriga molekyler och därvid värma upp dem. Skulle de hinna överföra energin till övriga molekyler skull temperaturen i atmosfären genast öka, vilket inte stämmer med det 18-åriga nollresultatet i temperaturens ökning.

 2. Att klimatet inte skulle påverkas av koldioxid är ju ingenting annat än ren nonsens. Prof. Sami K. Solanki vid det ansedda Max Planck-institutet i München har redan påpekat att variationer i solens aktivitet påverkar jordens klimat, men även fastslagit att temperaturökningen under de senaste 30 åren också beror på koldioxidutsläpp (se http://www.mpg.de/496690/pressRelease20040802).

  ICCC, där Abdussamatov presenterade sitt arbete, är en konferens för klimatskeptiker arrangerad av Heartland Institute, en politisk tankesmedja på högerkanten. Denna tankesmedja har tidigare samarbetat med oljeindustrin i syfte att underminera klimatforskningen (se http://www.theguardian.com/environment/2012/feb/15/leak-exposes-heartland-institute-climate). Så länge ens arbete är klimatskeptiskt är det sannolikt ingen större svårighet att få sitt arbete publicerat vid en politiskt präglad nonsens-konferens som ICCC, även om det inte håller vetenskaplig standard och sannolikt skulle avvisas i så kallad peer-review i mer erkända fora…

  Kanske skulle man rent av döpa om klimatsans.com till klimatnonsens.com, med tanke på de undermåliga och pseudovetenskapliga källor som man baserar sitt blogg-material på 😉

  1. Den rapport du refererar till är tio år gammal, d.v.s. den fas solen nu gått in i hade knappt börjat. Men rapporten finner att solfläckscyklerna och klimatets variationer historiskt har följt varandra. Sedan väljer man ut ett par variabler och konstaterar att man inte förstår vad som hänt de senaste decennierna. Det är inte något bevis för att koldioxid har drivit klimatet.

   Vi noterar att på de andra planeterna visar sig “växthuseffekten” vara oberoende av atmosfärens sammansättning. Koldioxidens bidrag är alltså så litet att det inte märks. Det finns många forskare på Jorden som anser att detsamma gäller här. 125 av dem skrev till Ban Ki-Moon för två år sedan.

   ICCC är den enda iternationella konferens för klimatforskning, som bedrivs på ett vetenskapligt sätt: Alla är välkomna och alla i publiken får yttra sig. IPCC:s konferenser utestänger skeptiker. Vid deras arrangemang får inte “okända” i publiken ställa frågor. Till ICCC-konferensen var personliga inbjudningar sända till IPCC:s främsta forskare, men ingen av dem vågade ställa upp. Anledningen är enkel. IPCC sysslar inte med vetenskap utan med politisk vantolkning av forskningsresultat. De är inkompetenta. Titta här:

   http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/det-som-driver-ipcc/

   The Heartland Institute ägnar sig åt samhällsdebatt inom många sektorer och gör det på ett korrekt och anständigt sätt, till skillnad från IPCC. Självklart ha de diskuterat oljeindustrin, men det har skett på samma korrekta sätt som debatterna om klimatet. Du har gått på den smutskastning utan underlag som så många i kretsen runt IPCC ägnar sig åt. The Guardian är en av de främsta smutskastarna, som ingen kan lita på. Det var Guardian som tyckte att bedragaren Peter Gleick faktiskt gjort något bra när han lurade till sig dokument från Heartland.

   Lär dig skilja på hederligt folk och skojare.

   Notera att IPCC är “Intergovernmental”, d.v.s. mellanstatlig. Det är så politiskt som något kan bli. De seglar under falsk flagg alla gånger de kallar sig “vetenskapliga”. De har så dålig förståelse för vad vetenskap är, att de berömmer sig av att rapporten för någon månad sedan från Köpenhamn var framförhandlad “ord för ord” av 350 delegater för 120 länder. Det är i politiken “delegater förhandlar”, aldrig i vetenskapen.

   De förstår så lite, att de inte begrep att de därmed inkompetensförklarade sig själva ! !

   IPCC är en gigantisk skandal.

   1. Essensen av det som står i IPCCs rapporter är inte, som du verkar tro, fakta som IPCC har hittat på själva. Det är en sammanställning av befintligt material varav stora delar har genomgått omfattande och oberoende validering och peer-review i konferenser och publikationer utanför IPCC. Om du inte tror mig, finns referenslistor till IPCCs rapport här: http://www.climatechange2013.org/report/full-report/. Mycket av det material som refereras kan man enkelt och gratis komma åt genom sökning i fulltextdatabaser vid bibliotek vid svenska lärosäten. Sammanfattningsvis kan man med stor säkerhet fastslå att människan i stor utsträckning har påverkat klimatet genom utsläpp av växthusgaser.

    Att då försöka tillbakavisa koldioxidens påverkan på klimatet och alla de belägg som stöder detta, med material presenterat av en forskare vid en politiserad nonsens-konferens ICCC håller tyvärr inte… Habibullo Abdussamatovs arbete har tidigare ifrågasats som bristfälligt eller rent av felaktigt, se http://www.ccsenet.org/journal/index.php/apr/article/view/25334. Och förklaringen till att många duktiga forskare inte väljer att komma till ICCC är nog lika enkel som varför stora delar av befolkningen inte väljer att komma till valurnorna till ett val arrangerat av en korrupt regim.

    1. Bäste Piostruk !

     Det är roligt att du kommer hit med kommentarer. Det ger mig anledning att sortera ut några viktiga missförstånd.

     Som alltid, när det gäller att förstå verkligheten, måste man skaffa information på flera sätt genom flera kanaler. Du har studerat vad IPCC säger om sig själv. Man borde kunna tro på en sådan institution, men det går tyvärr inte beträffande IPCC. Här något för dig att överväga:

     1. IPCC har spått mer och mer fel de senaste 18 åren. Ändå spår de klimatet för 25 och 85 år i framtiden. Kan du förklara, varför du tror på dessa spådomar ?

     2. Från första början förklarade IPCC:s förste ordförande att det var koldioxiden som styrde klimatet, innan de hade någon forskning att hänvisa till. Han gav alltså svaret först och forskningens frågor därefter, som man gör i Jeopardy. Det är så långt från vetenskap som man kan komma.

     3. Fram till konferensen i Köpenhamn 2009 hävdade ordföranden Rajendra Pachauri att ”det finns ingen annan förklaring” och hänvisade till att halten koldioxid och den globala temperaturen hade stigit samtidigt. Det är en lika kvalificerad förklaring som att solen går upp därför att tuppen galer. Då visste man med säkerhet att temperaturen gått ner på 60- och 70-talen samt att ingen uppvärmning noterats i åtminstone nio år. Det avslöjar en djup inkompetens.

     4. För att fastställa vilken skillnad människan gör måste man förstås skaffa sig en uppfattning om klimatets naturliga svängningar upp och ner, så att man vet hur det skulle vara utan mänsklig påverkan. Sedan kan man jämföra med aktuella mätningar och finna en skillnad. Eftersom Bolin visste svaret, behövde man inte forska om naturliga processer. Därför har man missat forskning om solen, om molnbildning, och värmeutbytet mellan luft och hav, etc. Därför kan man inte förklara att ingen uppvärmning nu skett sedan mer än 18 år. På ett år när är det lika lång tid som uppvärmningen på 80- och 90-talen pågick.

     5. Bolin påstod att det rådde ”konsensus” bland forskarna om koldioxidens dominerande verkan. Det var en lögn från början tills Pachauri 2009 devalverade det till 97 % majoritet med hänvisning till en enkät, som var så uselt genomförd att den inte ens betydde 7 promille, titta här:

     http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/fusk-i-klimatdebatten/

     Därmed visade Bolin att IPCC handlar om politik och inte om vetenskap. I politiken röstar man och skapar majoriteter. Inom vetenskapen spelar det ingen roll hur många som har en uppfattning. Det behövs bara mätresultat från en enda man, för att kullkasta en sådan uppfattning.

     6. Då ”alla” var överens, kunde IPCC inte tillåta att kritiker uppträdde på dess konferenser. De utestängdes. Det strider mot vetenskapens mest grundläggande princip: Öppet och fritt tankeutbyte mellan forskarna. Sådant förekommer nu främst i regi av ICCC.

     7. Vid konferensen 2001 var huvudnumret Michael Manns Hockeyklubba. Den visades sedan vara ren humbug med förfalskade basdata och inkompetent behandling av statistik. Så mycket är alltså den värd, den peer review du hänvisar till.

     8. Det som IPCC försöker göra till bevis för att koldioxid påverkar klimatet är en statistisk behandling av temperaturdata. Dess genomförande kännetecknas också av sådan inkompetens att den ingenting är värd:

     http://www.informath.org/AR5stat.pdf

     + – – – + – – – +

     Förljugenhet genomsyrar hela organisationen och många av de institutioner som levererar dess data. Inför mötet i Lima ha man basunerat ut att oktober och senare november i år varit de varmaste i historien, viket gett stora rubriker i pressen. Men data är förfalskade, titta här.

     http://www.geoclimate.se/articles/20131107_GISS_Wibjorn_Karlen.pdf

     IPCC:s namn är the “Intergovernmental Panel on Climate Change”. Intergovernmental betyder “mellanstatlig”. Det är så politiskt som något kan bli. Den styrs av Generalförsamlingens 195 stater, varav en stor majoritet är U-länder, många av dem korrupta diktaturer. I de flesta länderna finns ingen forskning, så förståelsen för ”vetenskap” är skral, naturligtvis särskilt bland politikerna. (inte heller i I-landet Sverige förstår så många politiker vad vetenskap är.) När okunniga politiker skall utse experter att forska är det nästan självklart att de fastnar för charlataner, som säger det politikerna vill höra. Och politikerna ville ha koldioxid som motiv för att få mera makt och pengar.

     Det var således politiker och deras byråkrater som förhandlade fram rapporten i Köpenhamn ”ord för ord”. Den rapporten ser de mest korrupta politikerna som verktyget att tvinga I-länderna att skicka pengar till deras diktatorer. Och hela FN-byråkratin ser framför sig tusentals miljarder dollar, som de skall fördela i världen och, naturligtvis, få sin beskärda del av, se här:

     http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/det-som-driver-ipcc/

     Sammanfattningsvis kan man med stor säkerhet fastslå att IPCC inte vet vad vetenskap är.

     Du ger intryck av att vara en godhjärtad och ambitiös karaktär. Det är sådana som bondfångare helst tar till sig. Och IPCC är en samling politiker, som försöker lura mänskligheten. Och har lyckats i en utsträckning som framtidens historiker kommer att ha svårt att förstå.

     Välkommen tillbaka sedan du läst lite av och om Donna LaFramboise, som granskat IPCC ingående.

     http://justgroundsonline.com/forum/topics/the-delinquent-teenager-by-donna-laframboise

  2. Sluta prata om peer review när det gäller klimatforskning! Två av centralfigurerna (Phil Jones, alla klimatfanatikers moder, var den ena) sade om en objektivt oliktänkande forskare: “Vi måste hålla honom borta från IPCC:s nästa rapport också om det betyder en omdefiniering av begreppet peer review!”

 3. Tack för tipset angående Donna LaFramboise! 🙂 Jag gjorde en sökning på “Donna LaFramboise climate” på Google Scholar men kunde inte finna att hon har publicerat något relevant vetenskapligt material. Jag kollade runt lite på hennes blogg. Och läste att hon höll en föreläsning vid (ja just det !), ICCC-8.

  Det verkar alltså som om ICCC är en viktig kanal för klimatförnekarrörelsen i försök att bringa trovärdighet till bristfälliga forskningsrapporter och strö tvivel över arbeten gjorda av riktiga forskare. Jag hittade en artikel i den berömda vetenskapliga tidskriften Nature, där man diskuterar just ICCC och Heartland Institute, http://www.nature.com/nature/journal/v475/n7357/full/475423b.html?WT.ec_id=NATURE-20110728 och sammanfattar med:

  “It is scientists, not sceptics, who are most willing to consider explanations that conflict with their own. And far from quashing dissent, it is the scientists, not the sceptics, who do most to acknowledge gaps in their studies and point out the limitations of their data — which is where sceptics get much of the mud they fling at the scientists. By contrast, the Heartland Institute and its ilk are not trying to build a theory of anything. They have set the bar much lower, and are happy muddying the waters.”

  Douglas J. Keenan med texten http://www.informath.org/AR5stat.pdf menar att IPCC använder statistik felaktigt. Richard Telford tittade närmre på hans text, se http://quantpalaeo.wordpress.com/2013/10/31/statistics-are-not-a-substitute-for-physics/. Han fastslår att den ARIMA(3,1,0)-modell som Keenan använder sig av är fysikaliskt omöjligt och sammanfattar med “The linear trend model is simply a quick test of whether temperature is increasing. Replacing an oversimplified but informative model with a physically meaningless model is not progress.”

  Gällande insändaren till Kristianstadsbladet med titel “Fusk i klimatdebatten” hänvisar jag till http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/klimatfornekarna-har-fel/.

  Den “manipulation” som Karlén beskriver, förklaras här: ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v3/GHCNM-v3.2.0-FAQ.pdf. Karlén har även varit aktiv in Stockholmsinitiativet, som år 2010 utsågs till Årets Förvillare av stiftelsen Vetenskap och Folkbildning, se http://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-utmarkelser/arets-forvillare-2010/ . Kan det vara så att Wibjörn också försöker vilseleda? Vetenskap och Folkbildning främjar folkbildning inom vetenskapliga metoder och resultat och granskar saker som alternativmedicin, astrologi och pseudovetenskap. Kanske aspirerar även Klimatsans.com på titeln Årets Förvillare?

  1. OK Piostruk !

   Så kom din rätta karaktär fram. Den som betecknar sina samtalspartners som ”klimatförnekarrörelsen” förstår inte vad vetenskap är. Och inte vad livet handlar om: Man får anstränga sig och göra rätt för sig.

   Du bekvämar dig inte att verkligen läsa LaFramboise, utan citerar vad andra i ditt sällskap sagt. Hon visar hur begreppet ”peer review” korrumperats av ett 30-tal aktivister, som infiltrerat IPCC och nått ledande positioner, ibland utan nämnvärda akademiska meriter. De har roterat granskningen i kompisgänget, vilket gjort den meningslös.

   Du behöver bara förklara varför du tror på ett gäng, som misslyckats med att spå 18 år, men ändå spår framtiden för 25 och 85 år.

   Välkommen åter med den förklaringen.

   1. Du skriver att den som betecknar sina samtalspartners som ”klimatförnekarrörelsen” inte förstår vad vetenskap är. I så fall är min följdfråga: Skulle den som använder sig av det analoga begreppet “klimathotarna” ha en bättre förståelse för vad vetenskap är? Klimatsans använder sig nämligen av detta begrepp, “klimathotarna”, på http://klimatsans.com/grunder/ vilket jag finner minst sagt skrattretande… Och Klimatsans försöker inbilla folk att de redovisar “fakta om klimatet”? Hahaha 😀 Med ordvalet “klimathotarna” tror jag nog att de flesta av oss kan genomskåda denna illa dolda bluff och inser att det inte är vetenskapliga värden som egentligen driver Klimatsans.

  2. Bästa Piostruk,
   Du fattar tydligen inte att klimatsvindeln har gått så långt att det inte längre är en fråga om en ärlig vetenskaplig lärostrid. Fusket inom etablissemanget är så uppenbart att det inte längre är fråga om vetenskap. Donna Laframboise talar i sin bok om IPCC:s förfalskningar av mätresultat, användning av värdelösa snuttartiklar och propagandapamfletter som referenser till vetenskap m. m. Av över 18000 referenser i AR4 är ungefär 5500 dylik smörja, medan Pachauri med klar blick förklarar att varenda referens är vetenskapligt granskad.
   Den nyaste rapporten från IPCC går på i samma stil. T.ex. ett hundratal nya rapporter som påvisar Solens inverkan på klimatet har helt försummats. Man använder hemmalagade statistiska “metoder” som skulle underkännas i en grundkurstentamen i statistik.
   Att du hänvisar till tidskriften Nature är groteskt. Den har överskridit alla gränser för vetenskaplig etik när det gäller diskussionen om klimatets utveckling.

   1. Ha ha, det här början nästan bli komiskt… 😀 I vissa typer av diskussioner verkar det inte spela någon roll hur många eller bra vetenskapliga journalartiklar man kan luta sig tillbaka på om man väljer att tro mer på den “officiella” förklaringen: http://xkcd.com/1081/. Det bästa man kan göra är att åka vattenrutschkana!

    1. Ha det så trevligt i rutschkanan. Fundera bara på varför du tror på ett gäng som misslyckats att spå 18 år, men påstår att de klarar 85 år. Förklara det så är du välkommen tillbaka.

     Än en gång: Det är inte fråga om HUR MÅNGA rapporter det finns, utan VILKA DATA de innehåller.

     1. Nope.This is really minor stuff, and the mistakes don’t change the fundamental science.For example, take the Himalayan glaciers. Denier websites harp on the mistake about WHEN the Himalayan glaciers might TOTALLY disappear. While completely ignoring the fact that scientists (even in India, which has political reasons for downplaying the issue) agree that they ARE disappearing, and that that threatens the water supply of millions of people, who might have to leave their homes, causing chaos, and quite possibly war.The lack of perspective here is mind boggling. Note that the relatively unimportant mistakes that have been found amount to tiny details about undeniable impacts, such as the above.The fact that deniers are trying to make such a big deal about these small points is simply a measure of their desperation. Science has demolished their attempts at making serious arguments, so they fall back on this nonsense. It’s all they have. And NONE of it touches the basic facts. Global warming is real, mostly caused by us, and a serious problem.

     2. Sorry Ari,
      I have to tell you that you are misinformed. A majority of Himalayan glaciers are now growing according to Indian scientists.
      Those who follow the suns changing activity see a repetition of the pattern of early 1800. That gives a strong indication that the climate is going to become cooler. This is supported by the very cold winter in North America, Siberia ande the Middle East.

      Can you point at any proof that carbon dioxide influences climate ? I only know of hypotheses, assumptions and speculations of IPCC. They have not been able to find anything like a proof. They only say so, which is easily disproved.

    2. Piostruk. När jag läser dina kommentarer kan jag inte undgå att tänka på Lenin och kommunismen. IPCC tillåter liksom Lenin och Stalin inget åsiktsyttrande eller fakta som strider mot deras politiska manifest.

 4. The IPCC is one of the most despicable organizations around, they are nothing more than criminals masquerading as environmentalists. They are anything but neutral in there research, they have the result that they want before they come up with the question, this is the complete reversal in how true scientific research is supposed to be conducted. In the end they are an organization using propaganda, the media and the environment for their own political and monetary goals. I think most countries should at the very least follow the example of India and make there own version of the IPCC so we can have our own hopefully true scientific research to show the world.

Comments are closed.