Fel och åter fel i larm av IPCC

VLT-Logga

2014-09-20 VLT, Västmanlands Läns Tidning

Arktis is är större än de senaste fyra åren: googla ”havisareal halvkugle”. Antarktis is slår historiskt rekord för tredje året i rad.

Som bekant har klimatforskare larmat om att havet i Arktis skulle bli isfritt redan sommaren 2013. Trots att det inte inträffade, hävdar FN:s klimatpanel IPCC nu att det kommer att ske 2040. Men IPCC:s larm har alltid slagit fel.

I 25 år har IPCC odlat hypotesen att den koldioxid vi släpper ut i luften orsakar en global uppvärmning, som kommer att bli katastrofal. Visst steg temperaturen med 0,74 grader efter 1850 fram till 1997, men sedan upphörde stigningen.

Det har inte blivit varmare på 18 år. Solen uppträder nu så extremt att det troligen blir kallare, googla: ”SVT solens aktivitet”.

Havet skulle stiga så att hela önationer i Söderhavet skulle dränkas. Men fler öar växer i omfång än de som minskar. Korallerna växer hela tiden, så att öarna höjs i takt med den normala stigningen av havet, en à två millimeter per år. IPCC hade fel igen.

Öknarna skulle öka, men de har i stället minskat. Det växer bättre, eftersom koldioxid är växternas viktigaste näring. FAO rapporterar stigande skördar.

Ett tag beskylldes koldioxiden för extrema skyfall, översvämningar, orkaner, etc. Men nu har även IPCC funnit att något sådant samband inte kan påvisas. De politiker som tagit sommarens stora skogsbrand och översvämningar hos oss som anledning till att minska utsläppen, är endera okunniga eller ohederliga.

Sture Åström, Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *