Monthly Archives: September 2014

Polarisarna växer

Krbl-Logga

2014-09-20

Om några få dagar når isen på haven i Arktis och Antarktis sitt minimum respektive maximum för året. Vi kan redan nu se hur stor utbredningen blir jämfört med tidigare år: Arktis is är större än de senaste fyra åren: googla ”havisareal halvkugle”. Antarktis is slår histo-riskt rekord för tredje året i rad. Som bekant har klimatforskare larmat om att havet i Arktis skulle bli isfritt redan sommaren 2013. Trots att det inte inträffade, hävdar FN:s klimatpanel IPCC nu att det kommer att ske 2040. Men IPCC:s larm har alltid slagit fel.

I 25 år har IPCC odlat hypotesen att den koldioxid vi släpper ut i luften orsakar en global uppvärmning, som kommer att bli katastrofal. Visst steg temperaturen med 0,74 grader efter 1850 fram till 1997, men sedan upphörde stigningen. Det har inte blivit varmare på 18 år. Solen uppträder nu så extremt att det troligen blir kallare, googla: ”SVT solens aktivitet”.

Havet skulle stiga så att hela ö-nationer i Söderhavet skulle dränkas. Men fler öar växer i omfång än de som minskar. Korallerna växer hela tiden, så att öarna höjs i takt med den normala stigningen av havet, en à två millimeter per år. IPCC hade fel igen.

Öknarna skulle öka, men de har istället minskat. Det växer bättre, eftersom koldioxid är växternas viktigaste näring. FAO rapporterar stigande skördar.

Ett tag beskylldes koldioxiden för extrema skyfall, översvämningar, orkaner etcetera. Men nu har även IPCC funnit att något sådant samband inte kan påvisas. De politiker som tagit sommarens stora skogsbrand och översvämningar hos oss som anledning till att minska utsläppen, är endera okunniga eller ohederliga.

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change. Den är alltså ”mellanstatlig”, vilket gör den så politisk som något kan bli.

Fjolårets rapport från Stockholm förhandlades fram bakom stängda dörrar mellan 110 av Generalförsamlingens stater.

Det är politik. När dess ledare kallar den ”vetenskaplig”, hissar de falsk flagg, googla ”som driver IPCC”.

IPCC förtjänar ingen tilltro.

STURE ÅSTRÖM, Nätverket KLIMATSANS

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Rör inte våra pensioner

Krbl-Logga

2014-09-17

Det är anmärkningsvärt att det från moderat håll kommit förslag om att politiskt reglera placeringar i olika pensionsfonder, skriver Jan Dahlquist, som tycker att det är fel att investeringar flyttas till förnyelsebar energi.

Det förekommer starka påtryckningar från miljöorganisationer på AP-fonderna och andra pensionsförvaltare om att ändra placeringsinriktningen i aktieportföljerna från investeringar i olje- och gasaktier till investering i en aktieportfölj med företag inom förnyelsebar energi.

Men att nu även från politiskt håll börja reglera placeringsinriktningen av våra pensionspengar är ytterst anmärkningsvärt. Att förslaget dessutom kommer från den moderata finansmarknadsministern Peter Norman och kollegan Johan Hultberg (debattartikel i Dagens Industri nyligen) överraskar nog många. Ett parti som har stått för marknadsekonomi är nu på väg in i samma planekonomiska tänkande som den samlade vänstern.

En aktieportfölj, exempel en miljard kronor, med olja och gasaktier från 2002 är i dag värt cirka 2,5 miljarder. En motsvarande aktieportfölj med investering i så kallad förnyelsebar energi har i dag ett värde av cirka 300 miljoner. Alltså förlorat två tredjedelar av investerat belopp.

Jämför 2,5 miljarder med 300 miljoner…

Detta under en tid med gigantiska statliga subventioner till förnyelsebar energi. Nu när subventionerna tas bort eller kraftigt reduceras blir det ännu sämre utveckling.

Utspelet från Norman och Hultberg kom i valtider vilket är minst sagt förvånande. Man framstår förutom som okunnig även som ”pensionärernas fiende nummer ett”.

En nästan religiös och hysterisk rädsla för koldioxiden är nog förklaringen till detta ”stolpskott”.

Den gynnsamma och måttliga globala uppvärmningen med cirka 0,8 grader under cirka 150 år (de senaste 18 åren ingen uppvärmning) tillsammans med ökad koldioxidhalt har starkt bidraget till ökande växtlighet till gagn för det hungrande befolkningen i världen. Men klimatet är som det alltid har varit – kaotiskt normalt.

Jan Dahlquist, Kristianstad

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Fel och åter fel i larm av IPCC

VLT-Logga

2014-09-20 VLT, Västmanlands Läns Tidning

Arktis is är större än de senaste fyra åren: googla ”havisareal halvkugle”. Antarktis is slår historiskt rekord för tredje året i rad.

Som bekant har klimatforskare larmat om att havet i Arktis skulle bli isfritt redan sommaren 2013. Trots att det inte inträffade, hävdar FN:s klimatpanel IPCC nu att det kommer att ske 2040. Men IPCC:s larm har alltid slagit fel.

I 25 år har IPCC odlat hypotesen att den koldioxid vi släpper ut i luften orsakar en global uppvärmning, som kommer att bli katastrofal. Visst steg temperaturen med 0,74 grader efter 1850 fram till 1997, men sedan upphörde stigningen.

Det har inte blivit varmare på 18 år. Solen uppträder nu så extremt att det troligen blir kallare, googla: ”SVT solens aktivitet”.

Havet skulle stiga så att hela önationer i Söderhavet skulle dränkas. Men fler öar växer i omfång än de som minskar. Korallerna växer hela tiden, så att öarna höjs i takt med den normala stigningen av havet, en à två millimeter per år. IPCC hade fel igen.

Öknarna skulle öka, men de har i stället minskat. Det växer bättre, eftersom koldioxid är växternas viktigaste näring. FAO rapporterar stigande skördar.

Ett tag beskylldes koldioxiden för extrema skyfall, översvämningar, orkaner, etc. Men nu har även IPCC funnit att något sådant samband inte kan påvisas. De politiker som tagit sommarens stora skogsbrand och översvämningar hos oss som anledning till att minska utsläppen, är endera okunniga eller ohederliga.

Sture Åström, Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Biskoparna och Ingemar Bergmark

DT-Logga

Slutreplik: Biskoparna och Ingemar Bergmark är ute på djupt vatten

(Klicka på röd text för länk till webbsidan.)

Detta är svar på en insändare av prästen och miljöpartisten Ingemar Bergmark:

Det är Eriksson som missförstått

Den kommenterades först av tidigare chefen för Försvarets Vädertjänst, Bengt Söderberg:

En ovederhäftig kampanj

+ – + – + – +

Det kanske är som Ingemar Bergmark säger i DT den 10 september att jag har missförstått biskoparna och kyrkans uppgift i det svenska samhället. Men det är inte det den här debatten handlar om. Min bedömning att biskoparna missförstått klimatvetenskapen, alternativt följt minsta motståndets lag och helt enkelt inte brytt sig om att sätta sig in i ämnet innan man skrev sitt biskopsbrev kvarstår.

Bergmark menar att biskoparna inte alls har tagit ställning i en naturvetenskaplig fråga.

När han sedan citerar ur biskopsbrevet “Men den kunskap vi har i dag tillåter inte att vi skjuter upp till morgondagen det som behöver göras i dag”, visar han tydligt att det är just det biskoparna gör det vill säga tar ställning i den vetenskapliga frågan. När biskoparna med detta som utgångspunkt vill tala om för oss vad vi skyndsamt skall göra för att rädda världen bekräftar han att biskoparna tror sig bygga på naturvetenskapliga fakta.

IPCC:s antagande att det är den antropogena (människoorsakade) koldioxiden som huvudsakligen styr över jordens temperaturutveckling är ingalunda okontroversiellt. Vår kunskap om det kaotiska klimatet är mycket begränsat. Klimatvetenskapen är ännu i sin linda och hittilsvarande försök att förutse jordens medeltemperaturutveckling har misslyckats. Och vetenskapen står absolut inte enig. Det är något som biskoparna borde ha noterat.

Att de flesta av våra politiker och nu också kyrkans män så okritiskt anammat den så kallade koldioxidhypotesen kan få förödande konsekvenser för den svenska samhälls-ekonomin. Jakten på koldioxiden verkar inte se några begränsningar. Så blir det när ingen vågar ge uttryck för sina tvivel med hänsyn till den egna karriären och försörjningen.

Tänk om kyrkan i stället insett att kejsaren är naken! Och dragit den självständiga slutsatsen att vi måste ha mer kött på benen innan vi rusar iväg med alla möjliga utsläppsmål som riskerar ruinera vår samhällsekonomi. Då hade kyrkan demonstrerat ett kritiskt vetenskapligt tänkande i stället för att ta ställning på lösa boliner i en vetenskapligt och politiskt infekterad fråga. De svenska biskoparna kan få mycket att förklara i framtiden.

Sigvard Eriksson

Medlem i Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather