Ban Ki-Moon, Lena Ek och Anders Wejryd

140925-Wejryd

Nedanstående manus sändes till debattredaktionen för den kristna tidningen Dagen på kvällen den 22/9. Redaktören förklarade att han inte hade tillfälle att läsa det förrän efterföljande måndag. Den 30/9 svarade redaktören:

“Dock tror jag inte att Dagen är rätt forum för den här debatten, den borde föras i något tydligare vetenskapligt sammanhang.”

Sedan förklarade han att Dagen inte hade så stort utrymme för debatter att det skulle räcka till de repliker och genmälen en så seriös debatt skulle fordra.

+ – + – +

De tre träffas i New York för att diskutera hur världen skall räddas från ”klimatuppvärmningen”. Enligt TT studerar de rapporten The New Climate Economy, som ”visar att det är lönsamt att investera i klimatåtgärder”. Men det är brått, de närmaste 15 åren är kritiska.

Efter mönster av FN :s klimatpanel IPCC upprepas åter och åter igen: ”Vi känner alla till fakta. Klimatförändringarna är en realitet, som följer av människans utsläpp av växthusgaser.” Men några fakta som bevisar att det är så har ännu aldrig företetts. Man bluffar.

Vi förutsätter att biskopen håller de kristna värderingarna högt. Här gäller budordet om falskt vittnesbörd. Man skall hålla sig till sanningen, det vill säga fakta, när det gäller naturvetenskap. Följande är lätt kontrollerade fakta:

1. Klimatet har alltid varierat. Inget tyder på att dessa naturliga variationer skulle ha upphört.
2. Det var varmare än nu under Medeltiden och ett par tidigare epoker.
3. Den globala temperaturen har inte stigit de senaste 18 åren.
4. Sedan det kalla 1800-talet har temperaturen stigit med måttliga tre kvarts grad.
5. Den högre temperaturen och den högre halten koldioxid har varit välgörande. Växtligheten har frodats så att öknarna minskat och skördarna ökat.
6. Väderkatastrofer har inget samband med uppvärmningen. Det har även IPCC förklarat.
7. Polarhavens isar växer både i norr och söder. Runt Antarktis har den tagit ett jättekliv uppåt de senaste dagarna, så att ett nytt historiskt rekord kommer att slås även detta år.
8. Solen har gått in i en passiv fas som liknar den för 200 år sedan. Då var det ovanligt kallt, varför solforskare i flera länder förutser några kalla decennier, googla ”SVT solens aktivitet”.
9. Studier av klimatförändringarna under 7.500 år visar att de följer solens varierande aktivitet och att varierande halt av koldioxid inte har någon märkbar inverkan, googla ”pulkovo kallare”.
10. Studier av grannplaneterna visar att deras ”växthuseffekt” inte påverkas av förekomsten av koldioxid i atmosfären, googla ”tropopause catling”.

Det finns alltså tydliga indikationer på att koldioxid inte påverkar klimatet så mycket att det kan märkas.

FN:s klimatpanel IPCC har i 25 år odlat hypotesen att koldioxid utgör den dominerande drivkraften i det kaotiska klimatet, men har fortfarande inte lyckats bevisa den. Ändå ligger den till grund för dess datorsimuleringar, som därför visar ständigt stigande global temperatur. Simuleringarnas avvikelse från verkligheten har ökat under de senaste 18 åren. Ändå spår IPCC ännu varmare klimat för 2040 och 2100 samt larmar om de katastrofer det kommer att innebära.

Den som för IPCC:s larm vidare måste förklara varför man skall tro på några som grovt misslyckats med att spå 17 år (spådomarna gjordes i fjol), men ändå vill få oss att tro att de kan spå 25 och 85 år i framtiden. Det är så dåligt omdöme att IPCC inte förtjänar något förtroende.

IPCC:s ledning har ofta hävdat att ”alla” klimatforskare, eller åtminstone 97 procent av dem, stöder dess hypotes. Denna siffra kom från en enkät utförd vid universitet i Illinois, som var så uselt gjord att den egentligen endast visade 7 promille. En alert högstadieelev skulle inte ha accepterat den, googla ”fusk klimatdebatten”.

IPCC:s ordförande Rajendra Pachauri har erkänt att han i rapporten 2007 godkände en uppgift om glaciärerna i Himalaja, trots att han visste att den var felaktig: De skulle ha försvunnit år 2035. Han gjorde det för att stressa politikerna till agerande, som han ansåg vara mycket brådskande. Alltså jesuiternas princip: Ändamålet helgar medlen.

Konklusion: De tre i rubriken har lurats att bekämpa ett hot som inte finns med åtgärder som inte gör någon skillnad. Finns det någon bättre beskrivning av bondfångeri? Hotet om uppvärmning är en bluff, googla ”som driver IPCC”. Troligast blir det kallare.

Dessutom är åtgärderna kontraproduktiva, eftersom mera koldioxid i luften är en välsignelse för mänskligheten. Under årmiljonerna utan människor har växtligheten dragit till sig så mycket koldioxid, dess viktigaste näring, att den närmat sig svältgränsen.

För en god kristen är det väl riktigare att erkänna sig lurad än att fortsätta med ageranden som innebär att man lurar andra. Från vårt nätverk ställer vi gärna upp med föredrag, som fullständigar bilden av forskningsläget.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

VÄLKOMMEN

+ – + – +

KOMMENTAR

Jag kan inte undgå vissa funderingar beträffande manusets behandling. Redaktörens bemötande har varit betydligt mer personligt och intresserat än det jag fått på andra redaktioner för riksmedia. Han har tydligt behandlat frågan om klimatet som viktig.

Dock tror jag inte det är sannolikt att ett ”viktigt” manus får ligga oläst en hel vecka.

”Klimathotet” används numera inom Svenska Kyrkan och flera andra religiösa organisationer, ex.vis tvärekumeniska Diakonia, som huvudsakligt motiv i vissa insamlingar av pengar till mission och bistånd. Där förkommer begreppen “klimatskuld” och ”klimaträttvisa” ofta. Därmed menas att våra utsläpp av koldioxid fördärvar klimatet, vilket får störst effekt i de fattiga länderna. Vi måste därför ”ta vårt ansvar” och kompensera de länderna med ekonomiska bidrag.

Erkänner man att koldioxid inte påverkar klimatet negativt, men däremot har en gynnsam verkan med ökande skördar, faller argumentationen helt. Förmodligen skulle en ansenlig del av den mediala exponeringen minska, och därmed även intäkterna. De som är anställda inom dessa verksamheter kan se en fara för sina inkomster.

Jag tror att manuset under en vecka behandlades som en ”het potatis” med diskussioner i och utanför redaktionen om det riskabla med att trycka så avslöjande sanningar.

Våra religiösa församlingar tycks ha gjort sig till en del av den ”domedagsindustri”, som behandlades på DN Debatt 2013-12-02.

Det är allvarligt när pengar blivit viktigare än sanning inom kristendomen.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Ban Ki-Moon, Lena Ek och Anders Wejryd

  1. Man undrar varför inte fler självständigt tänkande människor har begärt utträde ur Svenska kyrkan? Eller det kanske de redan har?

  2. Bra krönika i HD. Men jag tror inte detta går hem i stugorna. Folk har fått nog av alarm. Man tror inte på klimatskräcken längre. Varför? Därför att politikerna inte bryr sig. Om det är så allvarligt som vissa påstår, då skulle vi fått se på handling som aldrig någonsin skådats. Men vi ser intenting. Alltså behöver man inte bry sig. Så går resonemanget.

Comments are closed.