SVT vilseleder om klimatet i världen

Krbl-Logga

2015-01-05

För någon vecka sedan sände SVT 1 ”Sverige i dag”.

Det började 15 minuter in och handlade först om den allt senare snöläggningen. Sedan ställs frågan ”vad är då orsaken” till reportern Niclas Brunell. Han svarar med att upprepa en rad ovederhäftiga påståenden från klimatpanelen IPCC. Det är företagets praxis, varför han inte kan kritiseras. Desto tyngre faller ansvaret på ledningen.

Under hela sin existens har IPCC påstått att ”koldioxid är den dominerande kraften” bakom klimatets variationer. Under alla deras 25 år har försöken att bevisa detta inte hållit för granskning. Den så kallade ”hockeyklubban” byggde på förfalskade basdata och felaktig behandling av statistik. Det kan bara ske under en fullständigt inkompetent ledning.

IPCC:s larm baseras på datorsimuleringar, som blivit mer och mer fel de senaste 18 åren, då ingen stigning av den globala temperaturen kunnat mätas. Då de misslyckats med 18 år, spår de klimatet för 85 år i framtiden. Vem kan tro på det? Verkligheten är motsatt vad IPCC spått. Klimatet blir inte varmare, snarare kallare. Att vi har en ovanligt varm höst beror på att det är ovanligt kallt både i Nordamerika och Sibirien. Kall luft från Nordpolen flyter ner där. Då sugs varm luft upp till Nordpolen förbi oss.

Koldioxiden påverkar inte klimatet, men är växternas viktigaste näring. Våra utsläpp har gynnat växtligheten och gjort Jorden 11 procent grönare på 30 år. Skördarna av spannmål har ökat med 20 procent på 10 år. Därmed har miljoner räddats från fattigdom och svält.

Dessa sanningar undanhåller SVT från allmänhet, politiker och ledamöterna i Granskningsnämnden.

Dess sändningstillstånd säger bland annat: ”SVT ska …ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att… ta ställning i samhälls- och kulturfrågor.” samt ”SVT ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna”

Beträffande klimatet är programutbudet inte allsidigt utan ensidigt och osannfärdigt: koldioxid framställs som skadlig, när den egentligen är nyttig.

IPCC torde ha större inflytande än de flesta myndigheter, men SVT granskar inte dess arbete genom att ge plats åt kompetenta forskares kritik. Nästan alla av dess larm har visat sig vara falska. Dess rapporter har visats innehålla förfalskade data och verklighetsfrämmade datasimuleringar. Det är skandaler av gigantiskt format. SVT bryter systematiskt mot sändningstillståndet. Ansvariga måste ställas till ansvar.

STURE ÅSTRÖM

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

9 thoughts on “SVT vilseleder om klimatet i världen

 1. Varför skriver ni inte om detta till våra partiledare? De medverkar ju till ett oacceptabelt resursslöseri!

  1. Vi skriver till alla partiledare och ansvariga ministrar samt redaktionerna i de flesta medier. Men staketen runt omkring är höga och vaktade av subalterner, som inte släpper igenom kättersk information. Det gäller inte bara klimatet. Under det senaste året har vi skickat ett halvt dussin manus med fakta om klimatet till debattsidorna i både DN och SvD. De refuseras alltid. Men de har tagit in ett 40-tal artiklar, som utgått från värmekatastrofen och bara diskuterat hur snabbt vi skall minska utsläppen. Det är den primära frågeställning media tillåter idag.

   Världshistorien visar att det alltid finns folk som VILL bli lurade.

 2. Varför har klimatet blivit varmare?

  Här hävdas det att inte beror på koldioxiden. Då måste det bero på något annat. Vad är det?

  1. Den främsta anledningen är Solens aktivitet. Om du surfar runt på denna blogg hittar du utförliga detaljer, bl.a. här:

   http://klimatsans.com/2014/07/25/klimatet-blir-snart-kallare/

   Det är egentligen ganska befängt att folk låtit sig luras att tro att en enda molekyl av 10.000 i luften skulle ha en dominerande verkan på Jordens klimat. Lika befängt är det att denna enda molekyl skulle göra havsvattnet surt.

   1. Då verkar det mer befängt att man ska tro på det skräp ni hittar på. Trots att solaktiviten har minskat något så har det blivit varmare.

    Sedan mitten på 70-talet har NASA mätt solstålningen från satellit. Den har varierat i cykler på c:a 11 år som stämmer väl överens med solfläckscyklerna som observerats sedan Gallileis dagar. Solfläckarnas inverkan på att klimatet har blivit varmare är en hypotes som sedan länge förkastats. Variationen mellan solfläcks-maximum och -minimum är 0,07%. Det skulle motsvara en temperaturskillnad på jorden på 0,2 grader.

    Varför skulle inte koldioxidteorin med att koldixiden absorberar mer av långvågig strålning och mindre av kortvågig strålning? De fysikaliska skillnaderna mellan långvågig strålning och kortvågig strålning utnyttjas ju i energifönster och där fungerar beräkningsteorierna.

    Jag förstår att Ni inte fattar hur det fungerar det här med att koldioxiden absorberar mer av långvågig strålning än kortvågig. Bara för att Ni inte förstår det så behöver det inte vara fel.

    1. Vi sysslar med fakta och inte med “skräp”, som du gör. Läs dagens post från Västerbottens-Kuriren “Solvariationer förklarar temperatursvängningar”

 3. Janne. “Beräkningsteorierna” säger att växthuseffekten motsvarar ca 1 gr C per fördubbling av CO2-halten. Till det lägger man en positiv återkoppling p g a vattenånga och kommer fram till 1,5 – 4,5 gr C. Märk väl att detta bara är antaganden. Det är inte säkert att återkopplingen är positiv. Vattenånga som dunstar från jorden åstadkommer en avkylning (ångbildningsvärme) och har också med molnbildning på olika nivåer att göra. Vad vet vi om hur detta fungerar? Inte mycket. AGW-hypotesen är tämligen skakig och otillräckligt klarlagd.

 4. Olaus Petri: Den har väl aldrig varit vetenskapligt laddad. “The science is settled” har Al Gore proklamerat och en enad global politikerkår har instämt i körsången.Anonym: Vad jag gör spelar ingen roll. Om du tycker att det är bra med ytterligare en människa som basunerar ut att jorden värms upp och att människan måste stoppa det, så får du tycka det. Klimatet befinner sig alltid i förändring, har alltid gjort och kommer alltid att göra, så att ägna hela sin tid utifrån tron att det är människan som är den avgörande faktorn för klimatförändringar är bortkastat.Jag hoppas att Pär Holmgren en vacker dag kisar mot solen och kommer underfund med att klimatet påverkas av långt större faktorer än en liten spårgas.

Comments are closed.