Katastrofen Energiewende

Schuster-150226-Januari

Under vecka 4 i år kunde Tysklands alla sol- och vindkraftverk inte bidra nämnvärt till behovet av el. Det måste täckas av konventionella kraftverk. I gengäld orsakade det plötsliga solskenet den 11/1 en så snabb ökning av effekten att de konventionella kraftverken inte hann med att reglera ner tillräckligt snabbt. På elbörsen gick priset ner till MINUS 20 öre per kWh.

Många följer utvecklingen och förfasas av den.

Näringsministern Sigmar Gabriel sade i november att Energiewende var föremål för ”Irre Zustände”, ungefär ”tillstånd av galenskap”.

En av dem som granskar produktionen av el mest noggrant är Rolf Schuster. Han hämtar data från elbörsen och nätbolagen. På sin fritid gör han löpande sammanställningar av data, som jag fått tillstånd att publicera, se figur.

Diagrammet visar vad som faktiskt hänt på Tysklands elmarknad för varje dag under januari 2015 med upplösningen 15 minuter. Den röda linjen visar installerad märkeffekt av sol- och vindel. De färgade fälten visar faktisk produktion av el:

blått = vindel
gult = solel
brunt = konventionell el upp till den aktuella förbrukningen.

Sammanfattningsvis:

Installerad märkeffekt av sol- och vindel överstiger landets effektbehov.
Reglerkraft behövs ändå för fulla effektbehovet.

Således: När man bygger vindkraftverk, minskar inte behovet av konventionella kraftverk.

Nu är Sverige förstås längre än Tyskland i nord-sydlig riktning, så vindstilla kanske inte drabbar hela landet lika lätt. Men fakta därifrån ger onekligen anledning till eftertanke. När man kalkylerar kapitalkostnaderna för vindkraft, måste man också räkna med investeringar i nästan lika stor effekt i konventionella kraftverk. Man kan inte i längden tro att dessa skall vara beredda att stå för regleringen gratis.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Katastrofen Energiewende

  1. En mycket bra graf som beskriver problematiken! På ön El Hierro kommer man att på sikt att klara sig med den el som produceras av fem vindkraftverk. Man har också tänkt sig att de sextusen fordonen successivt byts ut mot elektriska dito. De dagar det inte blåser släpper man via ett rör ut vatten från en naturlig damm som ligger 682 meter upp i bergen – och genererar el. Normalt ger vindkraften ett överskott som använd för att fylla upp den övre dammen. Man beräknar elbehovet under 2015 till 48 GWh. Att systemet fungerar beror på att det bara bor 10.0000 individer på ön. Det är där problemet ligger, på de flesta platser i Världen bor det för många människor. Det är nödvändigt att utnyttja ändliga resurser för att upprätthålla den standard vi är vana vid. Projektet beskrivs från 3:39

  2. Precis. I vårt land räknar Svenska Kraftnät med att vindkraften bidrar med 6 procent av installerad effekt till landets effektbalans. Solcellerna noll komma noll då max behovet av el är en vintermorgon före soluppgången.

Comments are closed.