Svenska Kyrkan bär falskt vittnesbörd

HH-Logga

2015-03-11

Erik Lysén (7/3) kopplar klimat till såväl rättvisa som jämställdhet i tron att utsläppen av koldioxid påverkar klimatet. Det är en vanföreställning.

I USA hade senaten en utfrågning den 4/3 av chefen för EPA, motsvarande Naturvårdsverket, Gina McCarthy. Hon avslöjade helt felaktiga föreställningar. Hon visste inte att uppvärmningen avstannade för 18 år sedan eller att orkanerna blivit färre istället för flera.

Det finns inget klimathot. Den beskedliga klimatförändring som varit med ökad halt koldioxid har givit oss en grönare Jord med större skördar, googla koldioxid växt välgörande. Den har inte varit förödande utan välgörande. Det finns ingen klimatskuld. Oväder är naturliga i vårt normala klimat.

Den 3/2 förklarades FN:s ståndpunkt av dess högste ansvariga för klimatfrågan, Christiana Figueres. Det är att nå en total omgöring av världsekonomin med en global omfördelningspolitik. Det blir bra likt sovjetisk planekonomi i en global Överstat.

Den världsrevolution, som de röda kommunisterna misslyckades med, ser de gröna kommunisterna nu ligga inom räckhåll: I Paris i december i klimatförhandlingarna, som alltså egentligen inte handlar om klimatet.

Vare sig han förstår det eller inte, så går Erik Lysén den gröna kommunismens ärenden. Det gör han med falskt vittnesbörd om koldioxidens verkan. Kyrkan skall naturligtvis arbeta för rättvisa och jämställdhet, men det skall inte ske i falskspelet om klimatet.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

I trycket står Erik Lysell, vilket är mitt fel, som jag gärna ber Erik Lysén om ursäkt för. Det är så lätt att göra misstag i livet. . .

VT-Logga

2015-03-16

Kyrkan bär falsk vittnesbörd

Text som ovan.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Svenska Kyrkan bär falskt vittnesbörd

  1. Genom att koldioxiden i luften bara påverkar växtligheten positivt , b evis: 100 års utsläpp och en ökning av halten koldioxid i luften med 40 % har inte kunnat öka temperaturen på vårt klot med mer än 0,7 grader och ingen del av temperaturökningen har kunnat visas bero på koldioxiden och vi har släppt ut mängder av koldioxid i 18 år utan att temperaturen har ökat. Så det är bevisat att koldioxiden inte är någon “växthusgas”.Samtidigt växer polarisarna, öknarna minska och växtligheten ökar. Någon klimatförändring pågår faktiskt inte, trots att okunniga politiker har lurats till att tro det. Därför är de beredda att satsa miljarder av skattebetalarnaspengar på så verkningslösa åtgärder ( ur klimatsynpunkt) som att minska utsläppen av koldioxid.
    Mvh, Håkan.
    ,

  2. Tlllägg till mitt förra inlägg: varken böner eller genusteori kan alltså påverka klimatet.och inte heller utsläppsminskningar eller påfyllning av statschefernas bankkonton i mindre nogräknade länder.
    Mvh, Håkan.

Comments are closed.