One thought on “Är mer än 18 grader slösaktigt?

  1. Vad gäller den här pågående debatten om det påstådda klimathotet.Av allt skeptikerna påpekar så kan man inte nog understryka det faktum att ingen av IPCCs rapporter innehåller bevis för att ökningen av koldioxid från 0,03% av atmosfärsinnhållet till 0,04% dvs 3 av 10000 till 4 av 10000 molekyler nämnvärt påverkat klimatet.Under de geologiska tidsåldrarna jura och krita höll atmosfären 10-15 gånger mer koldioxid med rejäl grönska tack vare den för växtligheten välgörande koldioxiden. Även faunan var under stark evolotionär utveckling,haven hade ph över 7 såvitt känt.solens energi når jorden med en varierande intensitet tex under det sena 1600-talet känt som Den Lilla Istiden då solen var i det solforskarna kallar Maunder Minimum.Sant är att global medeltemp stigit några tiondels grader sedan år 1950,men om det beror på solvariation är det sannolikt så att solen värmer haven som ju då släpper koldioxid till atmosfären ,kallvatten absorberar koldioxid från luften.Dvs värmen kommer först sedan följer koldioxidökningen efter.

Comments are closed.