Det är ju trots allt solen som styr vårt klimat

KK-Logga

2015-03-18
(Bakom en betalvägg)

Jag läste med visst intresse och förvåning Kjell Arne Perssons artikel ”Klimat- och energifrågor hör ihop” i KK den 6 mars. Jag har aldrig varit emot ett hållbart samhälle, som herr Persson antyder. Visst kan förnybar energi vara bra, alla våra vindkraftverk i Sverige står för 8 % av vår elproduktion. Men det är dyrt. Titta på det ekonomiska elände vindkraften orsakat i Tyskland. För övrigt har SMHI i dagarna till Miljöministern överlämnat en utredning ”underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”. Där framgår att politiker och beslutsfattare äntligen börjar förstå att det är meningslöst att kasta bort miljarder på att minska koldioxidutsläppen. Istället satsar man på att bygga om samhället för att bättre stå emot eventuella kommande oväder. De flesta icke IPCC-fjättrade vetenskapare har länge insett att koldioxiden har en mycket marginell betydelse. (IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change, en FN-styrd organisation med uppdrag att påvisa mänsklig påverkan på vårt klimat). Dessutom har jordens temperatur inte ökat under 2000-talet IPCC har genom åren gjort många långsiktiga prognoser som visat stigande temperaturer. Alla har slagit fel! Men man envisas med att försöka göra prognoser ända fram till år 2100. Hur kan någon tro på detta när de flesta inte ens litar på SMHI:s 10-dygnsprognoser?

Det är ju trots allt Solen som styr vårt klimat, vilket alla som tänkt efter lite måste inse. Solforskare har 1000-tals år tillbaka kunnat se att solens olika aktivitetscykler styrt alla klimatväxlingar. Den tidigare uppvärmningen under slutet av 1900-talet stämmer väl in med pågående solcykel. Dessutom tyder det mesta på att vi nu går mot ett kallare klimat!

Anders Undin

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather