Ingen hållbar satsning

150318-Vindkraftverk-Västenorrland

ÖA-Logga-1

2015-03-18

Kommentarer till Bernt Lundqvists insändare på Allehanda.se den 2/3 angående vindkraft.

Bernt Lundqvist har helt rätt. Dagens problem är att vi har politiker som inte är speciellt kunniga på området och att de dessutom är helt historielösa. Jag var med om vattenkraftsutbyggnaden och jag har arbetat på verkstäder som levererat stål- och maskinkonstruktioner till vattenkraftsutbyggnaden. Det var bland annat dammluckor, sugrörsluckor, stödbalkar, isgrindar, vattentuber och timmerflottningsrännor med mera. De samhällen som byggdes upp kring kraftverksanläggningsplatserna finns inte kvar. De verkstäder som levererade utrustningarna och som ej var i elbranschen typ ASEA finns inte kvar. Finnboda Varf som levererade dammluckorna till Sollefteåforsens kraftverk är borta sedan åtskilliga år. Varvs- och verkstadsområdet i Finnboda är nu ett bostadsområde.

Lars Molins tv-serie “Tre Kärlekar” ger en talande bild av vad som skett. Storbonden Egons far sålde inte skogen till storbolagen. Egon själv ville inte sälja Storforsen men tvingades ge med sig på grund av alla trakasserier. Slutscenerna i serien är talande. Hela byn blev dränkt i vattenmagasinet till kraftverket.

Vad kommer vindkraftsutbyggnaden ge för hållbar utveckling? Inte blir det mycket. Nästan inget ovanför betongfundamenten byggs i Sverige. Ny teknik gör att styrningen av vindkraftsverken inte nödvändigtvis behöver ske i exempelvis Sollefteå. Vad finns kvar i Österforse? BBA Friction i Långsele producerade fram till mitten av 1990-talet skivbromsbelägg till vindkraftsverkens två bromssystem. Leveranserna gick bland annat till en underleverantör till Vestas Svenborg Brakes. Vestas krävde då att verken skulle kunna gå tre år utan service. BBA Friction Långsele hade då ett systerföretag i Tyskland Becurit, dit koncentrerade vi allt som hade med bromsar till vindkraftsverk att göra. Becurit var ett mycket lönsamt företag så när TMD Friction bildades hade de inte råd att även köpa Becurit.

Det är förvånande att det inte byggs stora vindkraftsparker i exempelvis Uppland. Det blåser lika mycket på Uppsalaslätten som i Västernorrland. Överföringen av den producerade elen skulle ju då bli billigare.

Nyligen avgick Svensk Energis vd Kjell Jansson med pension. Han säger följande ”Det är väldigt svårt att förstå att man i ett väldigt koldioxidsnålt system, baserat på kärnkraft, vattenkraft och bioenergibaserad kraftvärme, inför stora subventioner till sådant som inte tillför något alls i ett klimatperspektiv”. Kärnkraften kan fasas ut om 10-20 år. Den vindkraft som nu installeras har en livslängd på 10-20 år. Tala om en hållbar satsning! Inget subventionsstött system överlever någon längre tid. Har någon gjort en livscykelanalys på ett vindkraftsverk? Glöm inte att det är vi skattebetalare som bidrar till subventionerna.

Bengt-Ove Högström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather