Väder är inte klimat

HH-Logga

2015-03-18

I Sverige ansvarar Boverket för att ange dimensionerande snölaster, min- och maxtemperaturer, vindhastigheter, regnintensiteter med mera, så att en tillfredsställande säkerhet finns för olika byggnadsverk på olika platser i landet.

Om Patrik Oksanen har statistik som visar att dessa olika dimensionerande data är felaktiga bör han kontakta Boverket.

Om Patrik Oksanen tror att de klimatmodeller, som i nu cirka 15 år grovt felat i att förutspå den globala medeltemperaturen, skulle ha en validerad förmåga att förutspå lokalt väder 10, 15, 25 år framåt tar han rejält fel.

Läkaryrket ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Detsamma bör gälla samhällsplanering.

Modeller som inte visar någon förmåga att ens i närtid beskriva verkligheten kan knappast tjäna som underlag för att besluta om sådana gigantiska summor som Patrik Oksanen talar om.

Man kan med fog fråga varför det inte finns kommunalt anställda lejonfångare – när det finns klimatsamordnare. För att citera ledarskribenten: “Sannolikheten att det osannolika kommer att inträffa kommer att öka. Ju bättre förberedd stat, kommun och enskild är desto mindre blir effekterna.”

Tyvärr är inte den kommunala pengapåsen bottenlös. En hård och omsorgsfull prioritering mellan dagens påtagliga krav och ett modellbaserat hot om eventuella väderhändelser långt fram i tiden talar inte för Patrik Oksanens vidunderliga slöseriambitioner.

Den dagen klimatmodellerna kan visa en dokumenterad förmåga att förutsäga regional nederbörd, vind och temperatur kan saken komma i ett annat läge.

Bengt Abelsson

Svar direkt

Ska Abelssons replik förstås som att han är klimatskeptiker? I sådana fall finns en betryggande vetenskap som säger att klimatförändringarna sker, förutsäger effekter och att människan påverkar, från FN:s klimatpanel till NASA och SMHI.

Siffrorna som nämns i ledaren är inget eget påhitt. För den som vill veta mer om klimatanpassning rekommenderas svenska myndigheters samlingssajt där, förutom ovan nämnda Boverket, en lång rad andra myndigheter ingår.

Patrik Oksanen

politisk redaktör HT

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather