Klimat med påhittade siffror

150223-Puerto Casado

HH-Logga

2015-03-24

Ovan ses ett exempel på de “justeringar” som gjorts av den amerikanska databasen NCDC (National Climatic Data Center). Man har alltså ändrat gamla temperaturer för att kunna visa på en snabbare uppvärmning. Liknande förvanskning av basdata har utförts i stor skala, vilket verifierats på många håll, då siffrorna varit offentliga både före och efter “justeringarna”.

Här mitt svar till redaktör Oksanens påstående att “siffrorna inte är påhittade”. Det är tydligen endast infört i nätupplagan

I Sverige har vi haft en ämbetsmannakår utsedd efter kompetens och skicklighet, skriver Sture Åström och får Svar direkt av Patrik Oksanen, ledarskribent.

Därför är det naturligt att lita på myndigheterna. Flera skribenter har svårt att ta till sig det sensationella budskapet att vissa myndigheter numera ljuger. Det vittnar om en sund skepsis.

Patrik Oksanen litar på IPCC, NASA och SMHI med förklaringen att siffrorna är inga påhitt. Men det är just vad de är. IPCC har ständigt larmat om katastrofer, som de hittat i sina datorsimuleringar om framtiden. Sådana är just påhitt, som beror på de gissningar man matar in i datorerna. De har nästan alltid blivit fel:

Isen på havet i Arktis försvann inte, den växer. Isbjörnarna har blivit fler, inte färre. Havet har inte stigit mer än vanligt. Öknarna har inte ökat utan minskat. Orkanerna har inte blivit fler utan färre. Skördarna har ökat. Det har inte blivit varmare på 18 år som simuleringarna spått.

Detta utgör fullgott bevis för att koldioxid inte har en dominerande verkan på klimatet. Flera forskargrupper har funnit att koldioxidens verkan är så liten att den inte kan märkas.

För att dölja detta har de klimatansvariga myndigheterna i flera länder börjat förfalska mätdata i stor skala. De sänker temperaturer från tiden före 1950 och höjer dem därefter, googla: geoclimate wibjörn giss. Professor Wibjörn Karlén avslöjar att hundra år gamla temperaturer ändrats utan trovärdig förklaring.

Uppgiften om 97 procent av forskarna är också påhitt. Den kom först år 2009 från ett universitet i Chicago med en enkät till 10 257 forskare, varav bara 3 146 svarade. Alla utom 77 sorterades sedan bort. Resultatet var inte värt mer än 7 promille! För detaljer, googla: fusk i klimatdebatten. IPCC har ägnat sig åt liknande förvanskning av data i 25 år.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

Svar direkt

Sture Åströms och mitt meningsutbyte kokar ned till Thomas Di Levas “Vem ska jag tro på”. Jag tror på den breda majoriteten av vetenskapen, Åström gör det inte.

Patrik Oksanen

politisk redaktör Hudiksvalls Tidning

+—-+—-+—-+

Det är kanske naturligt för dem som har “ord” som arbete, att bara lyssna till sådana utan att anstränga sig att förstå verkligheten. Jag har försett redaktionen med flera uppgifter samt källor till dem, för att verifiera fusket, men dem har Oksanen inte kollat eller inte förstått.

Jag har erbjudit honom att besöka redaktionen för att utförligt visa fakta om klimatet och om det storskaliga fusk som förekommer, bl.a. påståendet att IPCC har stöd av 97 % av “forskarna”, vilket bara var värt 7 promille, googla “fusk i klimatdebatten”.

Bluffen är så stor, omfattande att folk har svårt att tänka sig att sådant är möjligt.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Klimat med påhittade siffror

 1. En gång i tiden trodde svenskarna (och tyskarna) blint på den rasbiologiska vetenskapen som var allmänt accepterad. Det fanns t.o.m. läroböcker om rasbiologi för realskolan.

  Läs gärna i Gunnar och Alva Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan (1934) , om rasförädling och “toppvärdiga” människor och “mänskligt avfall”. Båda Myrdalarna fick nobelpriset – som Al Gore.

  “Klimatvetenskapen” är vår tids rasbiologi !

 2. Har sedan pensioneringen följt “samhällsdebatten” ja “” eftersom jag inte upplever debatten grundad på fakta utan snarare fantasi eller ännu värre tendentiösa publiceringar . . . “Sandviken går jättebra med sin invandring” et. al. Har på senaste tiden följt och läst på rörande vindkraft och saknar även där en sund faktabaserad diskussion utan ser en agenda även här driven av “folk som vill tjäna pengar”…i den globala skalan hamnar då ett antal saker t. ex. GMO . . fakta?? nja inte än iaf . . .
  Osså då något som redan gett ökande skördar år från år KLIMATBOVEN CO2….ELLER som skrivs på fler och fler ställer så ökar istäckena kring polerna, havet stiger inte utan ofta så är skillnader beroende på landhöjning eller kompaktering av dito….OSSÅ till slut hamnar jag på denna post: Vet inte vem som gjort graferna men:
  – olika skalor på Y-axel varför?
  – det verkar saknas mätningar FAST från olika år?
  – de första åren verkar bäst korrelerade men sedan verkar korrelation för vissa år vara negativ!!

  Har du/ni rådata så man kan validera relevansen eller är det slumpmässigt genererade data??

  1. Bra frågor !

   1. Graferna finns på en officiell databas, NCDC om jag minns rätt.

   2. Skalorna har bara blivit så. Antagligen har ett dataprogram använts som själv väljer skalor efter avståndet mellan de mest extrema datapunkterna. NCDC har inte avsett att de två graferna skulle visas vid sidan om varandra. De är alltså nerladdade från databasen vid helt olika tidpunkter.

   3. USA:s myndigheter “hittar på” data när sådana fattas. Det sker i stor skala. För USA:s 48 stater är nära en tredjedel av alla mätpunkter “interpolerade” mellan platser runt omkring. Det är fullständigt otroligt att “forskare” gör så för att producera officiell statistik.

   4. Rå-data är de som visas i högra grafen.

   Liknande jämförelser har gjorts för mätsationer på många håll, ex.vis i Australien och Tyskland.

   Idag kan du inte lita på några “officiella” uppgifter om temperaturer.

Comments are closed.