Klimathotet är en bluff

150329-Patrick Moore

Folk-Logga

2015-03-29

Den ena av grundarna till Greenpeace, Patrick Moore, lämnade organisationen sedan den tagits över av extremister med totalitära böjelser. Dessa bekräftas av att de raderat honom från deras historiska bilder, i sovjetisk stil. Han har skrivit en artikel, som kortfattat refereras på flera håll, googla: greenpeace alarmism preposterous. Den sista glosan betyder ungefär ”befängd”.

Han har doktorerat i ekologi och ägnat 40 år åt miljöfrågorna. Han konstaterar att det finns inte finns några bevis för att koldioxid orsakar en farlig uppvärmning. Koldioxid är den viktigaste näringen för allt liv på jorden. Om halten i luften skulle sjunka under 150 ppm, dör livet ut. För växtligheten torde den ideala halten vara 1.500 ppm. Den var 3.000 ppm för 150 miljoner år sedan. Därefter har växtligheten konsumerat så mycket att endast 280 ppm återstod innan den industriella revolutionen.

Med dagens halt av 400 ppm lever växtligheten fortfarande nära svältgränsen. Den ökning av halten vi fått, har bidragit till väsentligt större skördar. Dessa har betytt mer och billigare mat, vilket räddat många liv och lyft hundratals miljoner människor från fattigdom och svält. Istället för att minska utsläppen borde vi välkomna dem.

Patrick Moore påpekar att bluffandet om klimathotet är ett tecken på att forskningen nu blivit så politiserad, att den anfrätts av fusk och bedrägeri. Sanningen är ofta den direkt motsatta till det som hävdas av klimatpanelen IPCC.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Klimathotet är en bluff

 1. Patrik Moore är en verklig förgrundsperson vad gäller krav och strävande att vårda miljö och ekologi på ett förnuftigt och hållbart sätt.
  Därför bör man noga och eftertänksamt lyssna på vad han säger.
  När han nu lämnat Greenpeace så är det en klar indikation på att något gått snett inom organisationen och att man inte längre sätter vetenskapliga fakta och rön i centrum.
  anser Nils-Axel Mörner

  1. Med stort intresse har jag tagit del av Patrik Moore´s historia om
   sitt tidigare engagemang med Greenpeace och hans motiv för att
   lämna denna oseriösa “kamp”-organisation.
   Nils-Axel Mörner´s kommentar om detta anmärkningsvärda händelse-
   förlopp är värd all uppmärksamhet i syfte att avlyfta den skuld, som
   Greenpeace oförskylt har belastat oss människor med för våra CO2-utsläpp.
   IPCC:s AGW- hypotes är felaktig och leder mänskligheten i fel riktning.
   Det förestående klimatmötet i Paris bör avlysas och en ny och opolitisk
   kommission bör tillsättas för ärendets fortsätta handläggning
   anser Olof Hellström

   1. Olof Hellström, bäst vore naturligtvis om IPCCs möte COP21 i december avlystes. Om det vore ett vanligt årligt lyxmöte för klimathotscirkusen vore det illa nog, men avsikten med det här möte är att införa en FNs styrd förändring av det ekonomiska system som rått sedan industrialismens barndom. En förändring som syftar till en global planekonomi. Detta har våra förhandlare undanhållit oss alla och MP, V mfl can’t wait som man säger.
    Media är inte villiga att upplysa om detta, men politikerna måste avkrävas information om vad som händer i kulisserna. Vad är det vi som land kommer att lova FN?
    Men HUR kan få vi ärlig information om detta?
    / Ann Löfving-Henriksson

 2. Är våra politiker “nyttiga idioter” eller tänkande människor? Man behöver ju inte ha doktorerat för att kunna avslöja bluffen från IPCC . Vi har ju ingen “klimatkris” Sedan 18 år ligger temperaturen stilla utan nämnvärda ökningar. Mindre än en grad har globala medeltemperaturen ökat under innevarande sekel och det innebär ingen klimatändring. Resultatet av politikernas feltänk kostar skattebetalana stora summor som kastas ut på måfå på åtgärder som leder till ingenting.
  Mvh, Håkan.

  1. Gustav Fridolins kolbit
   Varför att det bara restprodukten CO2 som räknas från Gustavs kolbit. Varför är det ingen som bryr sig om den ekvivalenta energimängden?
   Det krävs att 2,70 W/m2 & grad kontinuerligt lämnar jordens yta för att medeltemperaturen vid ytan skall hållas konstant på 15 grader C (288 grader K).
   Ett kontinuerligt tillskott av CO2 till atmosfären med 1,5 ppm/år genererar en effekt om ca: 7,33 mW/m2.
   En förändring av effekten som lämnar ytan med 7,33 mW/m2 motsvarar en temperaturförändring om 0,78 grader.

Comments are closed.