Monthly Archives: March 2015

Väder är inte klimat

HH-Logga

2015-03-18

I Sverige ansvarar Boverket för att ange dimensionerande snölaster, min- och maxtemperaturer, vindhastigheter, regnintensiteter med mera, så att en tillfredsställande säkerhet finns för olika byggnadsverk på olika platser i landet.

Om Patrik Oksanen har statistik som visar att dessa olika dimensionerande data är felaktiga bör han kontakta Boverket.

Om Patrik Oksanen tror att de klimatmodeller, som i nu cirka 15 år grovt felat i att förutspå den globala medeltemperaturen, skulle ha en validerad förmåga att förutspå lokalt väder 10, 15, 25 år framåt tar han rejält fel.

Läkaryrket ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Detsamma bör gälla samhällsplanering.

Modeller som inte visar någon förmåga att ens i närtid beskriva verkligheten kan knappast tjäna som underlag för att besluta om sådana gigantiska summor som Patrik Oksanen talar om.

Man kan med fog fråga varför det inte finns kommunalt anställda lejonfångare – när det finns klimatsamordnare. För att citera ledarskribenten: “Sannolikheten att det osannolika kommer att inträffa kommer att öka. Ju bättre förberedd stat, kommun och enskild är desto mindre blir effekterna.”

Tyvärr är inte den kommunala pengapåsen bottenlös. En hård och omsorgsfull prioritering mellan dagens påtagliga krav och ett modellbaserat hot om eventuella väderhändelser långt fram i tiden talar inte för Patrik Oksanens vidunderliga slöseriambitioner.

Den dagen klimatmodellerna kan visa en dokumenterad förmåga att förutsäga regional nederbörd, vind och temperatur kan saken komma i ett annat läge.

Bengt Abelsson

Svar direkt

Ska Abelssons replik förstås som att han är klimatskeptiker? I sådana fall finns en betryggande vetenskap som säger att klimatförändringarna sker, förutsäger effekter och att människan påverkar, från FN:s klimatpanel till NASA och SMHI.

Siffrorna som nämns i ledaren är inget eget påhitt. För den som vill veta mer om klimatanpassning rekommenderas svenska myndigheters samlingssajt där, förutom ovan nämnda Boverket, en lång rad andra myndigheter ingår.

Patrik Oksanen

politisk redaktör HT

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Ingen hållbar satsning

150318-Vindkraftverk-Västenorrland

ÖA-Logga-1

2015-03-18

Kommentarer till Bernt Lundqvists insändare på Allehanda.se den 2/3 angående vindkraft.

Bernt Lundqvist har helt rätt. Dagens problem är att vi har politiker som inte är speciellt kunniga på området och att de dessutom är helt historielösa. Jag var med om vattenkraftsutbyggnaden och jag har arbetat på verkstäder som levererat stål- och maskinkonstruktioner till vattenkraftsutbyggnaden. Det var bland annat dammluckor, sugrörsluckor, stödbalkar, isgrindar, vattentuber och timmerflottningsrännor med mera. De samhällen som byggdes upp kring kraftverksanläggningsplatserna finns inte kvar. De verkstäder som levererade utrustningarna och som ej var i elbranschen typ ASEA finns inte kvar. Finnboda Varf som levererade dammluckorna till Sollefteåforsens kraftverk är borta sedan åtskilliga år. Varvs- och verkstadsområdet i Finnboda är nu ett bostadsområde.

Lars Molins tv-serie “Tre Kärlekar” ger en talande bild av vad som skett. Storbonden Egons far sålde inte skogen till storbolagen. Egon själv ville inte sälja Storforsen men tvingades ge med sig på grund av alla trakasserier. Slutscenerna i serien är talande. Hela byn blev dränkt i vattenmagasinet till kraftverket.

Vad kommer vindkraftsutbyggnaden ge för hållbar utveckling? Inte blir det mycket. Nästan inget ovanför betongfundamenten byggs i Sverige. Ny teknik gör att styrningen av vindkraftsverken inte nödvändigtvis behöver ske i exempelvis Sollefteå. Vad finns kvar i Österforse? BBA Friction i Långsele producerade fram till mitten av 1990-talet skivbromsbelägg till vindkraftsverkens två bromssystem. Leveranserna gick bland annat till en underleverantör till Vestas Svenborg Brakes. Vestas krävde då att verken skulle kunna gå tre år utan service. BBA Friction Långsele hade då ett systerföretag i Tyskland Becurit, dit koncentrerade vi allt som hade med bromsar till vindkraftsverk att göra. Becurit var ett mycket lönsamt företag så när TMD Friction bildades hade de inte råd att även köpa Becurit.

Det är förvånande att det inte byggs stora vindkraftsparker i exempelvis Uppland. Det blåser lika mycket på Uppsalaslätten som i Västernorrland. Överföringen av den producerade elen skulle ju då bli billigare.

Nyligen avgick Svensk Energis vd Kjell Jansson med pension. Han säger följande ”Det är väldigt svårt att förstå att man i ett väldigt koldioxidsnålt system, baserat på kärnkraft, vattenkraft och bioenergibaserad kraftvärme, inför stora subventioner till sådant som inte tillför något alls i ett klimatperspektiv”. Kärnkraften kan fasas ut om 10-20 år. Den vindkraft som nu installeras har en livslängd på 10-20 år. Tala om en hållbar satsning! Inget subventionsstött system överlever någon längre tid. Har någon gjort en livscykelanalys på ett vindkraftsverk? Glöm inte att det är vi skattebetalare som bidrar till subventionerna.

Bengt-Ove Högström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Svenska Kyrkan bär falskt vittnesbörd

HH-Logga

2015-03-11

Erik Lysén (7/3) kopplar klimat till såväl rättvisa som jämställdhet i tron att utsläppen av koldioxid påverkar klimatet. Det är en vanföreställning.

I USA hade senaten en utfrågning den 4/3 av chefen för EPA, motsvarande Naturvårdsverket, Gina McCarthy. Hon avslöjade helt felaktiga föreställningar. Hon visste inte att uppvärmningen avstannade för 18 år sedan eller att orkanerna blivit färre istället för flera.

Det finns inget klimathot. Den beskedliga klimatförändring som varit med ökad halt koldioxid har givit oss en grönare Jord med större skördar, googla koldioxid växt välgörande. Den har inte varit förödande utan välgörande. Det finns ingen klimatskuld. Oväder är naturliga i vårt normala klimat.

Den 3/2 förklarades FN:s ståndpunkt av dess högste ansvariga för klimatfrågan, Christiana Figueres. Det är att nå en total omgöring av världsekonomin med en global omfördelningspolitik. Det blir bra likt sovjetisk planekonomi i en global Överstat.

Den världsrevolution, som de röda kommunisterna misslyckades med, ser de gröna kommunisterna nu ligga inom räckhåll: I Paris i december i klimatförhandlingarna, som alltså egentligen inte handlar om klimatet.

Vare sig han förstår det eller inte, så går Erik Lysén den gröna kommunismens ärenden. Det gör han med falskt vittnesbörd om koldioxidens verkan. Kyrkan skall naturligtvis arbeta för rättvisa och jämställdhet, men det skall inte ske i falskspelet om klimatet.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

I trycket står Erik Lysell, vilket är mitt fel, som jag gärna ber Erik Lysén om ursäkt för. Det är så lätt att göra misstag i livet. . .

VT-Logga

2015-03-16

Kyrkan bär falsk vittnesbörd

Text som ovan.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Ett klimatsansat Sverige

PT-logga

2015-03-11

Den stora bluffen om koldioxidens farliga inverkan på vårt klimat är punkterad. Den 4 mars hölls ett senatsförhör med Gina McCarthy, chef för EPA, USA:s Naturvårdsverk. Hennes okunnighet om klimatets fakta var häpnadsväckande. Hon visste inte att uppvärmningen avstannade för 18 år sedan eller att orkanerna blivit färre i stället för flera. Hon kunde inte motivera de klimatprogram EPA äskat pengar för. Flera av dem kommer att skrotas av republikanerna, som nu har majoritet.

I februari hade FN:s ansvariga för klimatfrågan, Christiana Figueres, förklarat att klimatförhandlingarnas egentliga mål var en ”total omgöring av världsekonomin” med en global fördelningspolitik: Att ta klimatet som ursäkt för att införa en totalitär planekonomi.

De klimatförändringar vi haft sedan 1850 har varit naturliga: Utsläppen av koldioxid har gynnat växtligheten, så att öknarna minskat och skördarna ökat, googla ”koldioxid växt välgörande”. Det har varit bra för mänskligheten. Grannplaneternas atmosfärer visar att ”växthuseffekten” inte påverkas om där finns koldioxid eller inte. Vårt klimat har huvudsakligen påverkats av solens varierande aktivitet, googla ”solen jorden kallare”.

Anika Agebjörn (se debattartikel den 6 mars i PT) är lika felinformerad som Gina McCharty. Alla resor är lika ”klimatvänliga”. De påverkar inte klimatet. Lika fel har styrelseledamöterna för BioFuel Region. Under rubriken ”Ett fossilfritt Sverige” föreslår de (se debattartikel i PT den 5 mars) mera skattepengar till forskning om biodrivmedel med mera i syfte att minska utsläppen. De anför den danska exporten av vindkraftverk som exempel på framgångsrik industriell utveckling. Denna är helt beroende av subventioner i kundernas länder. Dessa avvecklas nu, eftersom man inser att koldioxid inte påverkar klimatet.

Det finns ingen ”klimatnytta” med biodrivmedel. De påverkar inte klimatet. Sådana är motiverade endast om de kan konkurrera på energimarknaden utan subventioner. Det behövs inga ”investeringsstöd i halvmiljardklassen”. Sverige måste återfå sans och vett i klimatfrågan.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

Kommentar:

Det hedrar Piteå-Tidningen att klimatfrågan får uppmärksamhet och att det görs på ett balanserat sätt. Den 5/3 infördes en artikel under rubriken “Ett fossilfritt Sverige” med förslag på stora statliga satsningar på forskning, för att producera biobränslen av skogsråvara. Den var undertecknad av styrelseledamöterna i företaget “BioFuel Region”. De representerar alla kuststäder från Sundsvall i söder till Piteå i norr plus ett par universitet och privata företag. Artikeln nämnde inte att några kommuner redan sänkt miljardbelopp i misslyckad utveckling av metanolproduktion i företaget Sekab utanför Örnsköldsvik.

Dagen efter kom en artikel med rubriken “Svårt resa klimatvänligt”. Anika Agebjörn är journalist och tidigare forskningsinformatör vid Linköpings universitet, mångårig rättvise- och miljöaktivist. Var med och arrangerade Klimatriksdag 2014, som bl.a. diskuterade hur vi ska avveckla vårt beroende av fossila bränslen. Manuset infördes även i några andra tidningar.

Båda artiklarna är baserade på vanföreställningen att utsläppen av koldioxid skadar klimatet, så som IPCC larmat om i 25 år, men alltid haft fel. Senatsförhöret med chefen för EPA, Environment Protection Agency, visade att hon lider av samma vanföreställning. Det avslöjar en osannolik inkompetens på högsta ort, vilket gör att man kan vänta sig att klimatfrågan nu kommer att debatteras mera öppet i USA med en tillnyktring som följd.

Piteå-Tidningen utmärker sig med att hålla pressens etik i helgd, genom att ta in vårt manus med korrigerande information. Många andra tidningar, i synnerhet de största, publicerar ofta artiklar med IPCC:s budskap om “klimathotet”, men vägrar ta in våra manus, som visar att hotet inte existerar. Det är en bluff. Våra miljöministar är lika okunniga om klimatet som chefen för EPA. Särskilt anmärkningsvärt är det att Public Service, SVT och SR, systematiskt vägrar ta upp kritik mot hypotesen om koldioxidens skadlighet. I deras sändningstillstånd anges tydligt att de skall informera allsidigt samt att de inte får utelämna relevant information.

Klimatfrågan har blivit ett demokratiskt problem av högsta dignitet.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Sveriges elmarknad

150307-Sweden-1

Från vår hjälpsamme kontakt Rolf Schuster har vi fått ovanstående graf över elproduktionen i Sverige under januari och februari 2015. Jag har inte sett en så pedagogisk framställning tidigare.

Håll till godo i dina kommande diskussioner om vår energipolitik.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

När det är vindstilla . . .

150307-Wind_Entso-e_Januar-Februar_2015-1

. . . i Tyskland kan det även vara nära vindstilla i Sverige, Danmark och Frankrike, se grafen ovan. Vi tackar Rolf Schuster varmt för den.

Grafen visar leveranserna av vindkraft i dessa länder under månaderna januari och februari 2015. Under vecka 4 var vindstillan så långvarig i alla länderna att perioderna överlappade varandra. Därmed uppstod en djup och långvarig svacka i leveranserna. Under veckorna 6 och 7 var perioderna av vindstilla något förskjutna i de olika länderna, så att svackan inte blev lika djup, men den var ändå högst betydande jämfört med normalt effektuttag.

Talet om att ”det alltid blåser någonstans” är således önsketänkande.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Dyra laddstolpar

150305-Laddstolpe

DT-Logga

2015-03-04

Hittills har det oftast varit “gratis” att ladda elbilar vid laddstolpar ute i trafikmiljön. Det har elbolag och kommuner bjudit på för att få fler att byta till elbilar.

Men det har förstås en kostnad – ganska hög, faktiskt. Själva elen må vara billig. Men att tillverka, installera och driva laddstolpar är dyrt.

Nu har Vattenfall och Fortum börjat ta tre (3) kronor per minut för snabbladdning vid deras laddstolpar. Enligt tidningen Vi Bilägare tar det cirka 50 minuter att snabbladda deras testbil BMW i3 upp till cirka 80 procents kapacitet.

Det kostar vid Fortums och Vattenfalls stolpar 150 kronor och skall officiellt räcka till 13,7 mil. Men i praktiken blir det högst 10 mil för att man ska slippa bli stående utan ström.

Det betyder minst 15 kronor elkostnad per körd mil. Motsvarande snåla dieselmotor drar i praktiken cirka 6 l/100 km = runt 8 kronor per mil – alltså hälften.

Moderna, effektiva bensinmotorer med turbo och bränsleinsprutning under högt tryck drar 15–20 procent mer och kostar runt tian per mil.

Med kraftig värdeminskning därtill kan dagens elbilar aldrig räknas hem!

Tege Tornvall, Leksand

Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraften på Nordsjön

Schuster-150303-Off-Shore-09-15

I grafen ovan visas hur utbyggnaden av tyska vindkraftverk på Nordsjön utvecklats från 2009 till februari 2015. Den sammanlagda märkeffekten visas i ljusblått och faktiskt levererad effekt i mörkblått.

De tekniska problemen syns tydligt. De tre senaste åren visar perioder med starkt reducerade leveranser. Hela grupper av torn har mist sin anslutning till land på grund av problem med likriktarstationer och kablar. Den enorma ökningen av märkeffekten under fjolåret har knappast märkts i leveranserna.

Programmet torde visa hur riskabelt det är att stressa fram ny teknik med subventioner i gigantisk omfattning.

Med samma data som ovan visas nedan detaljerna för januari och februari.

Schuster-150303-Off-Shore-jan-feb

Här är det särskilt anmärkningsvärt att leveranserna är nästan noll vid flera tillfällen. För fyra dagar sammanfaller de med vindstillan för de landbaserade vindkraftverken: 19/1 till 20/1 och 11/2 till 12/2.

Man kan alltså inte räkna med att utbyggnad på Nordsjön kompenserar för perioder av vindstilla på land.

Reglerkraft behövs till marknadens fulla effektbehov. Då den är så väsentlig för marknadens funktion, vore det naturliga att den ersattes med högre pris än det som betalas för de nyckfulla ”förnybara” alternativen. Nu är prisrelationen den motsatta, vilket innebär att de ”förnybara” energislagen parasiterar på de ”tillförlitliga” energislagen. Det kan inte hålla i längden.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tysklands elproduktion i februari 2015

Schuster-150303-Februar

Vår kontakt i Tyskland, Rolf Schuster, är en engagerad tekniker, som sammanställer data för energimarknaden i föredömliga grafer. Och han gör det snabbt, fast han gör det på sin fritid utan ersättning . Han har insett hur totalt vettlösa satsningarna på ”Energiewende” är. Detta är hans sätt att protestera mot politiken.

Grafen ovan visar data från elbörsen EEX i Leipzig och från nätoperatörerna med upplösningen 15 minuter. Den visar följande:

Röd linje = Sammanlagd märkeffekt för sol- och vindkraftanläggningar. Här är alla anläggningar med, som klarat driftprov och anslutits till nätet. Notera att linjen ligger högre än marknadens maximala behov.

Blått = Vindkraft, leveranser

Gult = Solkraft, leveranser

Brunt = Konventionell kraft upp till marknadens behov

Markant är att även denna månad har effekten från sol och vind varit försumbar flera arbetsdagar. Solkraften uppträder närmast som kortfristiga störningar, vars effekt till fullo måste backas upp av konventionell kraft. Man måste starkt ifrågasätta det förnuftiga i dess investeringar. Dessa har helt motiverats av subventioner i form av garantier för ett pris, som för gamla anläggningar varit så högt som 60 Ct/kWh, alltså nästan 6 kronor, och idag är c:a 25 Ct/kWh i genomsnitt, 2,45 kronor.

Söndagen den 8/2 ökade blåsten så plötsligt att man inte hann reglera ner. Priset blev negativt, som mest – 90 öre/kWh.

Inte att undra på att näringsministern Sigmar Gabriel talat om ”tillstånd av galenskap” på elmarknaden.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather