IPCC vill ha planekonomi

150429-Figueres
CHRISTIANA FIGUERES, den högst ansvariga för klimatfrågor inom FN.

ÖA-Logga-1

2015-04-29

Kan bara tolkas som att IPCC vill ha planekonomi

Replik till Per Sander (MP) på Allehanda.se den 31/3.

I sin inledning kritiserar Per Sander mitt påstående om vad Christiana Figueres sagt om att krossa kapitalismen. Sanders har sökt på nätet och varit i kontakt med FN:s sekretariat i Bonn och inte hittat något som stämmer med vad jag påstått.

Så här ligger det faktiskt till. Både Christiana Figueres och Ottmar Edenhofer, ordföranden för en av IPCC:s tre arbetsgrupper, har sagt i stort sett samma sak. Jag citerar: ”Klimatpolitiken skall fördela världens resurser på nytt sätt”. Det betyder alltså en global omfördelningspolitik. Ottmar Edenhofer förklarar att kommande förhandlingar primärt handlar om ekonomi medan klimatet blir en sekundär fråga. En global omfördelningspolitik, som ändrar världens ekonomiska system, kan bara förstås som planekonomi. Denna kan inte fungera tillsammans med kapitalism. Figueres har inte ordagrant sagt att kapitalismen skall krossas men innebörden av vad som hon sagt blir att kapitalismen skall elimineras.

Målet att krossa kapitalismen har uttryckts på olika sätt av företrädare för IPCC sedan konferensen i Rio 1992. Dess ordförande Maurice Strong sade så här i ett väldokumenterat uttalande: ”Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?”

1977 då jag var chef för varvet i Gustafsvik fick vi in en ett sovjetiskt handelsfartyg som hade en skrovskada som måste repareras. När fartyget var torrsatt uppenbarade sig två representanter för den sovjetiska handelsdelegationen i Stockholm. Den ene var vd för rederiet Scansov och den andre var chef för alla sovjetiska hamnar och all sovjetisk sjöfart i Östersjön. Efter en hel natt runt köksbordet hemma i vårt kök hade jag av dem fått en mycket god bild av nackdelarna med planekonomi. Ett ekonomiskt system som var ineffektivt och som gödde korruption.

1988 blev jag av den sovjetiske miljöministern inbjuden att besöka ett antal fabriker i USSR. Det var inga små fabriker, utan de hade 2 000-2 500 anställda. Planekonomin hade kollapsat, man struntade i arbetstagarnas situation. Arbetsmiljön var extremt urusel. Korruptionen var mycket utbredd.

Till sist Per Sander, den världsordning som Christiana Figueres förespråkar är inte, enligt min uppfattning, ett bra alternativ. Jag rekommenderar alla intresserade läsare att gå in på denna länk så kan var och en se vad Christiana Figueres sagt och menat när hon intervjuats vid en presskonferens i Bryssel.

Det övriga som Per Sander skriver om min insändare är inte värt att kommentera annat än att vi nu har fått en ny typ av förnekare, nämligen vetenskapsförnekarna.

För min del är nu detta mitt sista inlägg i dessa frågor.

Bengt-Ove Högström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

8 thoughts on “IPCC vill ha planekonomi

 1. Tack Bengt-Ove för intressant information.
  Jag har läst
  Bell, Larry (2011) Climate of Corruption – Politics and Power Behind the Global Warming Hoax, Austin, Texas: Greenleaf Book Group Press.
  Inhofe, James (2012) The Greatest Hoax – How The Global Warming Conspiracy Threatens Your Future, Washington D.C.: WND Books.
  Sussman, Brian (2010) Climategate – A Veteran Meteorologist Exposes the Global Warming Scam, New York: WND Books.

  Alla tre författarna säger detsamma. Den bakomliggande agendan är enligt dem en kommunistisk/socialistisk agenda, vilket naturligtvis inkluderar en planekonomi. Larry Bell berättar i sin bok att FN började tala om en ny ekonomisk ordning, New International Economic Order, NIEO.
  I USA är det framförallt demokraterna som ligger bakom klimatlarmen.
  Maurice Strong är medlem av Romklubben som driver klimatfrågan, se gärna hemsidan Green Agenda, http://www.green-agenda.com/index.html för avslöjande och tankeväckande information. Anders Wijkman, som skrivit boken DEN STORA FÖRNEKELSEN tillsammans med Johan Rockström, är ordförande i Romklubben.
  Vårhälsningar
  Pia Hellertz

  PS. Jag har skrivit artiklar om ovanstående böcker. Om nån är intresserad finns artiklarna på min Boksida, http://www.piahellertz.com/Bocker.htm.
  Jag är mycket tacksam för synpunkter på det jag skrivit. Jag är så långt ifrån klimatexpert som man kan komma. Jag bara läser och tänker… så jag kan ha fått en del om bakfoten… Men mina studier fortsätter…

 2. Bengt-Ove Högström, Stort Tack för klara besked.
  Synd bara att MSM inte gräver i klimatfrågan och tar till sig insikter som denna.
  / Mvh Ann LH

 3. Förvisso! Men för tydlighets skull gäller saken inte kapitalism eller ej. Även socialism, kommunism och planekonomi är per definition kapitalism – men inte med privat utan statligt ägande. Däremot gäller frågan det liberala idealet marknadsekonomi med privat ägande under ansvar. Det är det som föreslagen “klimatpolitik” hotar.

 4. Det finns mätningar, som visar att jordens temperatur inte ökat sedan 18-19 år trots kraftiga koldioxidutsläpp, snarare har den minskat, vilket stämmer med att koldioxid inte är en så kallad “växthusgas”. Sedan finns prognoserena från dyrbara datorer, som man lurat i att koldioxid kan påverka jordens temperatur, de kallas senariorer,men används som prognoser för att få dem att atämma med vanföreställningar av klimathosmaffian. Skillnaden mellan verkligheten och prognoserna ökar årligen trots att man friserat temperaturerna. Det förekommer att besluten bygger på att jordens temperatur ökar,vilket den inte gör. Man har gått så långt att man friserat mätvärdena för få dem att stämma med prognoserna, vilket är helt förkastligt.
  Mvh, håkan.

  1. Ja, vanföreställningarna är så uppenbara, att man inte behöver någon naturvetenskaplig utbildning för att inse hur groteska de är. Men i politiken kittlar vänstern känslorna och försöker få folk att sluta tänka. Det tycks vara lätt att förleda folk till dumheter, om man kan inbilla dem att de är “goda”, att de bidrar till att “rädda världen”. Det vi bevittnar är historiens största bondfångeri, iscensatt av gröna kommunister och underhållet av tanklösa “do-gooders” och fega politiker, som inte vågar ha en egen åsikt.

 5. I dagens texttv framgår att Sverige lovat att bidra med 4 miljarder kronor till den gröna klimatfonden, som skall hjälpa de fattiga länderna att undvika den hotande värmen, som inte är ett verkligt hot. Klimathotarna hävdar att det är bråttom att genast vidtaga dyra åtgärder trots a tt uppvärmningen tydligt har avstannat sedan 18-19 år för de har lurat datorerna att en uppvärmning är på väg. Jag önskar att våra beslutsfattare tar till sig att de satsar på en ren bluff när de sprider ut miljarder av skattebetalarnas pengar på verkningslösa åtgärder.
  Mvh, Håkan.

 6. H ur länge skall vi tolerera att våra masmedia sprider lögner om kommande uppvärmning när temperaturen inte ökar utan snarare minskar. Våra kunniga vetenskapsmän måste ta bladet från munnen och säga ifrån, . Hur kan man fortsätta att tro på “växthusgaser”,trots att de inte finns.Gaserna själva finns, men saknar växthusgasegenskapen att påverka temperaturen. Alla tecken på en uppvärmning är vetenskapligt tillbakavisade. Det finns inga översvämmade korallöar eller växande, utan minsande, öknaroch flyktingströmmarna beror inte på att flyktingarna söker sig till is och snö. Det är ju vi som under våra semestrar reser till varmare länder. Antalet isbjörnar har ökat och inte minskat. Vi kan gott tolerera en temperaturökning på 0,02 grader men vi saknar termometrar som är så fint graderade att vi kan praktiskt påvisa 0,02 grader. Vi har på grund av den ökade halten koldioxid i atmosfären fått ökad växtlighet och därigenom välstånd. Välfärd betalas av andra men välstånd skapas av arbete.
  Mvh, Håkan.

Comments are closed.