Inga pensionspengar till den gröna bubblan!

HB-Irrsin-Stop
I Tyskland har stora demonstrationer hållits mot “der Irrsinn”, galenskapen, med satsningarna på vindkraft (Handelsblatt).

GD-00-Logga

I ett flertal tidningar har tre aktiviser argumenterat för att pensionsfonderna skall satsa på “förnybar” energi:

Snart spricker fossilbubblan

Här ett svar:

2015-05-29

Vad har Tyskland, Spanien, England med flera europeiska länder gemensamt? Jo, de har förbyggt sig på så kallad förnybar energi; satsningar som har bidragit till Europas ekonomiska kris. Särskilt utsatt är Tyskland, som kommit längst i försöken att ersätta kärnkraft med vind- och solkraft. Tyskarna har därför ett av Europas högsta elpris.

Skribenterna vill att Vattenfalls kolbrytning i Tyskland ska upphöra. Vattenfall är vana vid förluster men skribenterna verkar även tycka att tyskarna skall acceptera den elbrist som blir följden.

Vind- och solkraft är ju helt väderberoende och har tydligt visat att de i praktiken inte kan ersätta kärnkraft. Tyskarna har följaktligen tvingats bygga ut kolkraften.

Grundbulten skribenterna stöder sig på finns inte. Ingen har visat att koldioxid åstadkommer farlig uppvärmning. FN:s klimatpanel IPCC stöder sig på felprogrammerade datamodeller när de påstår att jorden skulle kunna bli tre till åtta grader varmare och obeboelig på mindre än hundra år, i verkligheten ligger temperaturen still sedan snart tjugo år, något modellerna helt missat.

Gröna satsningar ger inga vinster eftersom sund konkurrens sätts ur spel med hjälp av rejäla subventioner till det så kallade förnybara och godtycklig straffskatt som läggs på dess konkurrenter. Att satsa AP-fonderna i gröna projekt är följaktligen ett säkert sätt att få se pengarna försvinna. Låt inte det ske!

Lennart Back

Med kommentar (som ännu inte lagts ut):

Sture Åström

Vi har redan all produktionskapacitet vi behöver för el. Att då subventionera ökad kapacitet innebär kapitalförstöring i nationell skala. Erfarenheterna från Tyskland visar med siffror från verkligheten att vi behöver ha ALLA gamla kraftverk kvar, hur mycket vindkraft vi än bygger, googla “klimatsans energifakta”.

Det förkommer nämligen att det råder vindstilla samtidigt i Sverige, Danmark, Tyskland och Frankrike, trots att det nu finns stora vindkraftparker på Nordsjön.

Vindkraft fungerar bara så länge som de “gamla” kraftverken levererar “reglerkraft”. De får nu inte betalt för att de håller den beredskap det fordrar. Därför aviserar 26 kraftverk i Tyskland om att de kommer att lägga ner.

Då kommer det verkliga värdet av “reglerkraft” att visa sig. Dess pålitlighet gör att den är värd mycket mer än den opålitliga vindkraften.

Lägg till att kampen mot koldioxiden är fullständigt meningslös. Den påverkar klimatet så lite att det inte kunnat mätas, kanske inget alls, googla “observerade klimatfakta”. Dessutom har de utsläpp vi haft varit en välsignelse för hela mänskligheten. Mera koldioxid i luften har gynnat växterna. Öknarna har minskat. Skördarna har ökat dramatiskt, så att världens fattiga fått mer mat och billigare mat. Det har räddat hundratals miljoner från svält, googla “koldioxid växt välgörande”.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Inga pensionspengar till den gröna bubblan!

  1. Jag motsätter mig å det bestämdaste att pensionspengarna skall slösas bort på vindkraft. Det räcker med de dryga 250 miljonerna av pensionsfonderna, som staten försnillade för ett antal år sedan,vilket har förorsakat att “bromsen” slagit till och sänkt våra pensioner.
    Mvh, Håkan.

Comments are closed.