Svenska utsläpp och Klimatmålsinitiativet

På DN Debatt skriver 21 organisationer den 1/6 att vi måste räkna in utsläppen för importerade varor i de svenska utsläppen: Konsumtionsperspektivet bör ersätta dagens produktionsperspektiv på utsläppen:

Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan

Detta föranledde oss att sända in nedanstående replik:

Skattepengar till politisk propaganda

Yttrandefrihet hör till de viktigaste Mänskliga Rättigheterna och är en av demokratins främsta förutsättningar. I dagens samhälle har den fått ekonomisk slagsida. Valen i USA kritiseras ofta för att kandidaternas kassakista tycks spela så stor roll. Det gäller att köpa mest annonstid i TV. Väljarna påverkas förstås av vad de får se och höra.

Propaganda i media är viktig även i vårt land. DN Debatt har nått positionen som den främsta arenan för dem som vill påverka politiken. Då gäller det naturligtvis dels att skapa balans mellan motsatta ståndpunkter och dels att bevaka de ekonomiska intressen, som motiverar skribenterna.

I DN Debatt den 1/6 fick 21 organisationer argumentera för att politiken skall drivas mot lägre utsläpp av koldioxid inte bara i Sverige utan även i de länder vi importerar från. Det inger allvarliga betänkligheter:

1. Flera av organisationerna lever till stor del av skattepengar. WWF och Greenpeace får bidrag från nästan alla politiska nivåer: FN, EU, stater och kommuner. I några fall svarar skattepengar för mer än hälften av omsättningen. Flertalet undertecknare har troligen en delvis skattefinansierad anställning. Även Svenska Kyrkans avgifter på skattsedlarna kan ses som skatt.

I diktaturer och kvasidemokratier är det viktigt för regimen att behärska media. De använ-der skattepengar till politisk propaganda. I en full demokrati får det inte förekomma. Väljare skall inte behöva betala för propaganda mot sin egen övertygelse.

Svante Axelsson har refererat till samtal med flera politiker. De har bett honom att genom Naturskyddsföreningen ”skapa den opinion” de behöver för att kunna genomföra den politik de önskar. Vilka politiker det gäller har han inte nämnt. Man frågar sig om samma politiker har beviljat föreningen anslag.

2. Artikeln vänder sig mot utsläppen av koldioxid, CO2. Men skribenterna låtsas inte om att starka skäl talar mot dess verkan på klimatet. Trots enorma satsningar har FN:s klimatpanel IPCC inte på 25 år lyckats bevisa något samband mellan utsläppen och den globala temperaturen. IPCC baserar sina larm på datorsimuleringar, som helt missat att ingen nämnvärd uppvärmning skett sedan mer än ett decennium.

Seriös forskning bygger på gjorda observationer och uppmätta data, googla ”observerade klimatfakta”. Dessa visar att en knapp grads uppvärmning och ökande CO2-halt sedan Lilla Istidens slut ca 1850 varit naturlig och välgörande för hela mänskligheten.

Ökande CO2-halt har betytt minskade öknar, ökade skördar och snabbare tillväxt i skogarna. Det har lyft hundratals miljoner ur fattigdom och svält, googla ”koldioxid växt välgörande”.

Däremot visar observationer att koldioxid påverkar klimatet så lite att det knappast kunnat märkas. IPCC:s larm om smältande polarisar, stigande hav och värre orkaner har slagit fel. Isbjörnarna mår bra. IPCC har ingen trovärdighet längre.

Att skribenterna inte synat IPCC kan kanske bero på att flera av deras organisationer förlorar sitt existensberättigande om koldioxid erkänns som nyttig istället för farlig.

För Nätverket KLIMATSANS

Ulf Brunk, professor em. patologi
Per-Olof Eriksson, f.d. VD och koncernchef Sandvik
Fred Goldberg, docent Svetsteknologi, VD Svenska Polarinstitutet
Björn Hammarskjöld, fil. lic. biokemi, ass. professor pediatrik
Hans Jelbring, civ.ing. fil.dr. klimatolog
Gunnar Juliusson, professor medicin Lunds Universitet
Wibjörn Karlén, professor em. ledamot Kungl. Vetenskapsakademien, KVA
Johnny Kronvall, professor em. byggteknik
Nils-Axel Mörner, docent, f.d. ordf. INQUA kommitté om havets nivå
Åke Ortmark, journalist, författare
Tore Scherstén, professor em. ledamot KVA
Peter Stilbs, professor em. fysikalisk kemi
Gösta Walin, professor em. oceanografi
Tege Tornvall, faktajournalist, skrivit boken ”Solen driver vårt klimat”
Sture Åström, civ.ing. nätverkets sekreterare

+ – + – + – +

Debattredaktören Nils Öhman lyssnade artigt på mina argument och meddelade sedan att manuset inte passade i den aktuella debatten. Den handlar om utformningen av klimatmålen, medan vårt manus påstår att de inte behövs. Det är en annan debatt.

Logiken är alltså: En debatt om ett icke-problem skall inte störas av frågan om den är meningsfull eller inte. (Precis samma logik tillämpade Göteborgs Posten för ett par månader sedan.)

Jag blev vänligt uppmanad att komma in med ett fristående manus.

+ – + – + – +

Argumenten har varit säck innan de kom i artikelns påse

Man må antaga att ideella organisationer drivs av idealister som tror medmänniskor om gott. De har skrivit under följande mening: ”Det nya etappmålet ska formuleras med utgångspunkt i att alla människor i världen har rätt till ett lika stort utsläppsutrymme” Det förefaller ha varit i den stora kommunistiska säcken, innan det kommit i Klimatmålsinitiativets påse. Där Svenska Kyrkan medverkar.

Vi lägger ihop följande klara uttalanden:

Ottmar Edenhofer: Klimatpolitiken skall omfördela världens resurser.

Christiana Figueres: Parisavtalet skall göra om hela världens ekonomiska system.

Anders Wijkman: Nu krävs en ny ekonomisk logik.

Då är frågan: Vad av detta ingick INTE i sovjetisk planekonomi ?

Detta bekräftar att målet för ”klimatpolitiken” i Parisavtalet är en totalitär Ny Världsordning i en Global Överstat.

Det kallade Nils Öhman “en konspirationsteori”.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Svenska utsläpp och Klimatmålsinitiativet

 1. Om, och då menar jag verkligen om! Om vi ska räkna koldioxidutsläpp och beskattas för dessa, då är det viktigt att hela världen använder samma beräknings- bedömningsmodell.
  Om några använder konsumtionsmodellen och andra använder produktionsmodellen, då är möjligheten att kostnaderna blir rätt fördelade liten. Om vi använder konsumtionsmodellen för Sveriges koldioxidutsläpp orsakade av vår konsumtion, samtidigt som produktionsländerna som vi importerar från använder produktionsmodellen vid beräkningar av kostnaden för koldioxidutsläppen, då kommer den totala uttaxeringen att bli för hög.
  Har undertecknarna av insändaren i DN redovisat hur olika länder beräknar sina utsläpp eller uttaxeringen av CO2-skatt?

 2. Hej!

  Under de senaste 10 åren har jag med ett mycket brett och sakkunnigt stöd och
  underlag förnekat koldioxidens roll som påskyndare av någon miljö- och
  klimatförändring av vår planet i för mänskligheten skadlig riktning. För varje år
  som gått har verkligheten steg för steg visat att mitt budskap har besannats.
  Sålunda har en viss ökning av koldioxiden i vår atmosfär helt i enlighet med
  vetenskapens lag om fotosyntes ökat Jordens grönområden med mer än
  10 % och därmed bidragit till en kraftig ökning av världens skördar.
  Under de senaste två åren har det engelska parlamentet med vetenskapligt stöd
  av en engelsk matematiker överbevisat IPCC om att dennes två senaste rapporter
  AR 4 1 år 2007 och AR 5 1 år 2013 icke visar någon global uppvärmning på grund
  av ett helt felaktigt val av en linjär statistikmodell.
  Det helt osakliga sätt som en icke oväsentlig del av världens politiker med stöd
  av FN och dess stödorgan IPCC samt EU driver världen i en helt felaktig riktning
  till helt astronomiska kostnader till bevisligen ingen som helst nytta.Detta kommer
  att innebära att det av FN planerade gigantiskt uppskruvade mötet i Paris kommer
  att leda till ett vetenskapligt och sakligt haveri med helt oanade konsekvenser
  för Mänskligheten. Världens klimatalarmister är i ökande omfattning politiska
  fanatiker som helt uppenbart begagnar det så kallade klimathotet för sina
  felaktiga och smutsiga syften. Min uppfattning är hela denna ” rörelse” måste
  stoppas !

  MVH / Olof Hellstöm

Comments are closed.