Låt Samkraft AB gå i konkurs

HH-Logga

2015-06-03

Under hösten 2013 varnade Föreningen Svenskt Landskapsskydd de kommuner som var inblandade i vindkraftsbolaget Samkraft AB, för att skjuta till mer pengar, skriver Jonny Fagerström, Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Bolaget var på obestånd och behövde akut få in över 100 miljoner kronor av ägarna. Bollnäs Energi, Söderhamn Nära, Nordanstigs kommun, Gävle kommun och Sandvikens kommun liksom ett antal privatägda bolag tvingades att gå in med mer pengar.

“Jag bedömer att det är väldigt låg risk på de pengar som man gått in med, men det är extremt låg risk att man ska förlora ytterligare”, sa vd för Samkraft Mikael Johansson 2013 till Hälsinglands tidningar.

Trots mångmiljonstöd är nu Samkraft alltså åter på obestånd. Om inte bolaget får in nya friska pengar för att betala lån som förfaller, går bolaget i konkurs. Dessvärre saknar Samkraft AB möjligheter att överleva långsiktigt. Bolaget är djupt neddrogat, och helt beroende av subventioner och skyhöga elpriser. Enligt Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi, brakar vindindustrin samman om man inte får fortsätta att berusa sig på höga elpriser, subventioner, fördelaktig el- och fastighetsbeskattning samt låga stamnätsavgifter.

Vad händer då i detta läge? Jo, Den rödgröna majoriteten i Gävle kommun anser att det är en bra affär att köpa loss hela bolaget. Hur då bra affär?

De kvacksalvare i den rödgröna röran som nu låter ordinera patienten ännu mer droger saknar emellertid möjligheten att skriva ut dem. Substanserna är nämligen på upphäll-ningen. Elskattefördelarna kommer att ryka i höstbudgeten och subventionerna har fallit mycket kraftigt de senaste åren. Inget tyder på att de långsiktigt kommer tillbaka till forna nivåer. Den höjning av kvotplikten som regeringen aviserat kan möjligen skapa ett kortvarigt rus, om den går igenom riksdagen, men långsiktigt är det ändå ohållbart. Terminspriserna på el i Norden är också fortsatt långsiktigt låga.

Gävle kommuns egen hästkur kanske håller bolaget på benen i ett år, kanske två. Sen är det slut. Nej, Gävle kommun. Om man gör tillräckligt stora tokigheter med tillräckligt stora summor pengar så blir det totalt sett ändå inte vinst. Ebberöds bank, hört talas om det?

Låt också detta bli en varning till kommunerna i Hälsingland som nu funderar på att skjuta in mer pengar i konkursboet. Lyssna till rådet denna gång så slipper vi höras igen om ett och ett halvt år.

Låt Samkraft AB gå i konkurs. Frid över dess minne.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Låt Samkraft AB gå i konkurs

 1. Det är hög tid att inse att energi behövs i allt större utsträckning om vi vill skapa nya arbetstillfällen och förbättra den enskilda människans levnadsförhållanden.
  Det är en vacker tanke att konstruera energisnåla produkter, men att avstå eller ändra på rådande transporter är ett delikat problem som drabbar olika hur man än gör.
  Vinden blåser inte alltid och solen lyser inte heller, varken på nätter eller på högre breddgrader. Varje avbrott i produktion måste ersättas från annat. håll.
  Kärnkraften har vetenskapligt utvecklats och löpt utan andra härdsmältor än de tre, Harrisburg, som var vetenskapligt förberedd och förlöpte enligt beräkningar. De härdsmältor som därutöver förekommit är den rysk och den japanska hanterade på olika sätt. Den ryska var politiskt beordrad, den japanska felaktigt lokaliserad och bristfälligt säkerhetsgarderad.
  Förnyelsebar energi är inte vare sig billig eller miljövänlig. Placeringen är kontroversiell och ekonomin helt styrd av subventioner. Vattenkraften hotar fisket genom att turbinerna mal ner vandringsfisk i okontrollerad utsträckning. Dammar och flöden är inte dimensionerade för tillfälliga ökningar, som extrem snösmältning eller nederbörd. Liksom vägnät, järnvägar och kraftverk är de beroende av kontinuerligt underhåll utan politiska manipulationer.
  Energi från varje vind- och solenergikälla måste kunna ersättas från andra källor eller kostnadskrävande lagringsmöjligheter.
  Det är även dags att överväga ett tvärvetenskapligt betraktelsesätt av koldioxidens
  betydelse och omsättning i naturen utöver den av människors delaktighet ( 5-6 % ?) vid förbränningen av fossila bränslen! Vad gör IPCC och vad innebär deras avtalssträvan?Vad kostar det och vem betalar?

 2. Det är hög tid att inse att energi behövs i allt större utsträckning om vi vill skapa nya arbetstillfällen och förbättra den enskilda människans levnadsförhållanden.
  Det är en vacker tanke att konstruera energisnåla produkter, men att avstå eller ändra på rådande transporter är ett delikat problem som drabbar olika hur man än gör.
  Vinden blåser inte alltid och solen lyser inte heller, varken på nätter eller på högre breddgrader. Varje avbrott i produktion måste ersättas från annat. håll.
  Kärnkraften har vetenskapligt utvecklats och löpt utan andra härdsmältor än de tre, Harrisburg, som var vetenskapligt förberedd och förlöpte enligt beräkningar. De härdsmältor som därutöver förekommit är den ryska och den japanska, hanterade på olika sätt. Den ryska var politiskt beordrad, den japanska felaktigt lokaliserad och bristfälligt säkerhetsgarderad.
  Förnyelsebar energi är inte vare sig billig eller miljövänlig. Placeringen är kontroversiell och ekonomin helt styrd av subventioner. Vattenkraften hotar fisket genom att turbinerna mal ner vandringsfisk i okontrollerad utsträckning. Dammar och flöden är inte dimensionerade för tillfälliga ökningar, som extrem snösmältning eller nederbörd. Liksom vägnät, järnvägar och kraftverk är de beroende av kontinuerligt underhåll utan politiska manipulationer.
  Energi från varje vind- och solenergikälla måste kunna ersättas från andra källor eller kostnadskrävande lagringsmöjligheter.
  Det är även dags att överväga ett tvärvetenskapligt betraktelsesätt av koldioxidens
  betydelse och omsättning i naturen utöver den av människors delaktighet ( 5-6 % ?) vid förbränningen av fossila bränslen! Vad gör IPCC och vad innebär deras avtalssträvan?Vad kostar det och vem betalar?

Comments are closed.