Öppen debatt inför klimatmötet?

150606-NOAA 50 år medeltemp
Diagram över jordens årsmedeltemperatur de senaste 50 åren. Med “anomaly” menas avvikelsen från tidigare medelvärde. Det har laddats ner från NOAA hemsida och publiceras med speciellt tillstånd från NOAA/National Centres for Environmental Information. Trots taggigheten framgår det att någon påvisbar uppvärmning inte skett under de senaste 18 åren.

HH-Logga

2015-06-06

Någon påvisbar uppvärmning av jordens marknära atmosfär har inte skett under de senaste 18 åren. Detta är ett trendbrott i jämförelse med uppvärmningen under förra århundradet.

Fenomenet har av klimatforskare döpts till “hiatus” (engelska för uppehåll) och har viktiga vetenskapliga och politiska konsekvenser. Se också diagram ovan (helahälsingland.se 18/5).

Vetenskapligt tyder hiatus på att den uppvärmningseffekt som orsakas av utsläpp av fossil koldioxid, och som beskrivits av en grupp forskare (alarmisterna), är kraftigt överdriven. Politiskt innebär det att den datormodell som framtagits av FN klimatpanel och som används för att prediktera klimatkatastrofer och därmed skapa grunden för beslut vid klimatkonferenser inte är pålitlig. Man har med modellen inte kunnat förutse hiatus, det vill säga få en tillförlitlig prognos i ett femårigt perspektiv och ambitionen har varit att kunna ge pålitliga prognoser i ett hundraårsperspektiv.

Hiatus med sina vetenskapliga och politiska konsekvenser ses naturligtvis som ett stort hot för de samhällkrafter som vill att agendan för klimatmötet i Paris till varje pris ska genomföras. Dessa krafter förefaller använda den gamla härskartekniken att hålla massorna i okunskap för att nå sina syften. Hur ska man annars förklara att alla klimatdebatter kring hiatus stoppas i massmedia på riksnivå, att SMHI inte informerar om hiatus utan bryter mot sitt myndighetsansvar att informera i klimatfrågor och dessutom vägrar att svara på frågor kring sitt agerande i ett öppet brev (Insänt helahalsingland.se 6/5)? Vi har i massmedia fått läsa och höra åtskilligt om ur vetenskaplig synpunkt irrelevanta värmerekord på några hundradels grader, smältande isar vid både syd- och nordpolen, i framtiden flyttade Vasalopp och allt övrigt, som ökar den oinsattes klimatångest genom att skapa en känsla av fortsatt uppvärmning, har basuneras ut, men inte ett ord har hörts om hiatus.

Vågar man hoppas på en omsvängning i massmedias attityd på riksnivå så att vi kan få en öppen och informativ debatt inför klimatmötet i Paris?

Härje Thunholm
pensionär

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Öppen debatt inför klimatmötet?

  1. Hej Härje ! Självklart nämns ite hiaus i massmedia,de lever ju på att hålla folk uppskrämda.Själv misstror jag alla prognoser eller senarios ,som bygger på “masserade” temperaturmätningaroch söker ställa mina semesterresor till ställen där det är flera grader varmare än här. 0.02 grader varmare tycker jag är loppspott.
    Mvh, Håkan.

Comments are closed.