One thought on “Schlaug ser fakta som konspirationer

  1. *Även med Schlaugs världsbild kunde man väl begära att han inte bara hör de forskare som är för CAGW-hypotesen utan alla de som ifrågasätter den.

    * Fler människor dör av kyla än värme.

    *Schlaug tycks tro att även om det är naturliga orsaker till uppvärmningen som t ex solen, så kan vi påverka klimatet genom att energispäka oss så vi kan fortsätta bygga på olämpliga platser.

    *Om Figueres menar något annat än planekonomi med en ny ekonomisk världsordning får hon väl förklara sig bättre.

Comments are closed.