Livet som livets fiende

150701-IngMarieGren2011-SLU-Z
Ing-Marie Gren är professor i miljöekonomi vid SLU och styrelseledamot i 4:e AP-fonden

DT-Logga

2015-07-01

Dalarnas Tidningar 15-07-01. Professor Ing-Marie Gren vid Lantbruksuniversitet SLU ivrar för skatt på kött. Hon påstår att ett kilo kött släpper ut lika mycket koldioxid som 10 liter bensin och kallar koldioxid en förorening.

En SLU-professor bör dock veta att koldioxid är växternas livsnödvändiga näring, att mer koldioxid får det att växa mer, att atmosfärens nuvarande halt av koldioxid fortfarande är historiskt låg och att tidigare eror med mycket rikare växt- och djurliv var varmare med flerfalt högre halter.

Men miljöekonomen Gren räknar okritiskt utifrån påstått klimathot. Hon varnar för ökande utsläpp och fogar vad vi äter till våra övriga förmenta synder mot klimat och natur. Värst är tydligen kött. Hon vill lägga en koldioxidskatt på kött precis som vi fått på bränslen och transporter.

Enligt TV orsakar vår mat större utsläpp än vad vi långsiktigt får släppa ut. Ekonomiska styrmedel (skatter!) ska minska dem. Den enda konstaterade klimatförändringen sedan Lilla Istidens slut cirka 1850 är en knapp grads uppvärmning. Då var Solens magnetiska aktivitet periodvis minimal. Då rådde missväxt och nöd.

Men de senaste 30 åren har Jordens växtlighet ökat med 11 procent. Sedan 1930 har världens skördar femfaldigats. Hundratals miljoner människor har lyfts ur nöd och svält. Fler har fått det bättre. Nu är Solen åter minimalt aktiv. Det tyder på svalare klimat framöver. Att försöka minska atmosfärens livgivande koldioxid blir att göra Livet självt till Livets fiende!

Tege Tornvall, journalist, skrivit boken “Solen driver vårt klimat”, nätverket Klimatsmart

Sture Åström, civilingenjör, nätverket Klimatsmart

Denna artikel finns inte på nätet idag, men däremot en som föreslår en köttskatt på 20 – 25 kronor per kg:

Bensin och kött bör beskattas lika

Den är skriven av Sanna Ekedahl och Jonas Norberg från “Svensk mat- och miljöinformation” (SMMI), som driver kampanjen “Köttskatt.nu”

150701-Köttskatt.nu

Ur Svensk mat- och miljöinformations stadgar:

”Svensk mat- och miljöinformation är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningens syfte är att verka för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet. Detta genom att bedriva folkbildning och informera allmänheten om hur matindustrin påverkar miljön och klimatet samt genom att driva politiska krav för miljömässigt hållbarhetstänkande i mat- och miljöfrågor.

Föreningen skall speciellt tillhandahålla information och genomföra informations aktiviteter av sådant slag så att allmänheten med hjälp av informationen enkelt kan minimera sin negativa miljö- och klimatpåverkan och maximera sin positiva miljöpåverkan genom matkonsumtion. Föreningen skall även tillhandahålla information som underlättar för allmänheten att driva politiska krav för miljömässigt hållbarhetstänkande i mat- och miljöfrågor.”

Det är alltså en politisk kampanjorganisation som säger sig “bedriva folkbildning”. Därmed har den förmodligen fått bidrag av skattemedel. Jag har förgäves sökt dess årsredovisning, där ekonomin bör framgå.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Livet som livets fiende

  1. Hej Sture ! Bensin och kött borde beskattas lika. Men vi bör inte införa en orättfärdig skatt på kött, utan i stället ta bort “miljöskatten” på bensin. Koldioxid är ju usel som “växthusgas “och därför bör”klimatskatten” på bensin avskaffas.Gasen i fråga gör ju nytta för växtligheten och har räddat många miljoner människor från svältdöden. Kan detta vara skälet till avogheten mot koldioxid tfrån klimathotarna? Enligt dessa är ju mänskligheten en cancer på jordklotet och bör minskas radikalt.
    Mvh, Håkan,

Comments are closed.