Vindstilla i hela Europa

150702-Vernunftkraft-Europa

Det kan faktiskt råda vindstilla i hela Europa från Atlanten till Ural. Här en karta över väderläget tisdagen den 22/11 2011 kl 07:00. Med undantag av små områden på Island och i Algeriet är vindhastigheten lägre än 3 Beaufort, vilket definieras som 3,4 – 5,4 m/s. Vid så svag vind står nästan alla vindkraftverk stilla även om vinden på deras höjd av 150 meter är något starkare. Fullständig beskrivning på tyska finns hos Vernunftkraft.

Ser man sedan på vad vindkraften faktiskt levererat får vi en liknande bild flera gånger varje år. Nedan visas läget i 9 länder den 8/2 2013 kl 05:00. Siffrorna anger hur många procent av den installerade märkeffekten som producerades under en timme.

150702-9 länder procent

Nedan visas produktionen för första halvan av februari 2013.

150702-9 länder 2013

En fullständig rapport på engelska finns på bloggen “Energy Matters“.

Konklusionen är alldeles självklar: Hur många vindkraftverk vi än bygger, så måste vi ha kvar alla de gamla kraftverken, för att inte bli utan ström ibland.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather