Kossor minskar naturens utsläpp

AB-Logga

2015-07-02

Både Rapport och Aktuellt sände den 25/6 inslag om ”Klimatbusen kött”. En professor vid Lantbruksuniversitet påstod att ett kg kött orsakar lika mycket ”klimatutsläpp” av koldioxid och metan som 10 liter bensin.

Vi lämnar en höbal att ruttna på åkern. Då bildas metan och koldioxid, eftersom cellulosan och stärkelsen i höet långsamt bryts ned under förruttnelsen. Till slut har nästan alla kolatomer i höet omvandlats till dessa gaser.

En identisk höbal ger vi till en ko. Med sina fyra magar kan hon bryta ned större delen av cellulosan och stärkelsen till fettsyror och ättiksyra, vilka hon omvandlar till protein och fett.

Ett flertal av kolatomerna från höet blir till kött och fett och kan därför inte bli metan och koldioxid. Kon kan inte fisa så mycket metan som förruttnelsen ger. De fyra magarna gör kossor till naturens mest effektiva förädlare av cellulosa och stärkelse till proteiner och fett, människans viktigaste födoämnen

Dessutom får gräsätarna i sig alla vitaminer och mineraler de behöver och vi får dem med i köttet.

Kor MINSKAR således naturens utsläpp av växthusgaser. Med andra ord utgör de metansänkor, helt i analogi med att skogarna är koldioxidsänkor.

Köttätare äter sedan dessa gräsätare och bidrar därmed indirekt till minskade utsläpp från naturen.

Ju mera kött vi äter, desto mindre blir naturens utsläpp.

SVT visar återigen att dess rapportering om klimatet är vilseledande eller direkt felaktig.

Nätverket KLIMATSANS
Björn Hammarskjöld, ass. professor, f.d. överläkare, fil. lic. biokemi
Sture Åström, civ.ing. Nätverkets sekreterare

(Jag fick besked om införandet av detta manus så sent att jag inte hann ut att köpa ett ex. Frivilliga har kollat ett par välsorterade bibliotek, men de tycks helt bortse från “kvällstidningar”. Således är detta det manus jag sänt. Redaktionen kan ha gjort vissa ändringar, vilket är deras privilegium. SÅ)

Jag har nu sett att AB satte följande rubrik:

Forskaren har fel – att äta kött är bra för klimatet

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather