Köttskatt baseras på nonsens

150706-Kossor-Öland

HH-Logga

2015-07-06

HH-150706-Nonsens-Y

Mycket påpassligt balanseras detta inlägg av ett från “Svensk mat- och miljöinformation”, där Sanna Ekendahl och Mathilda Jerenius förklarar att “metan har 23 gånger starkare effekt på klimatet än koldioxid per viktenhet” samt att kossorna även andas ut lustgas “med en cirka 300 gånger starkare effekt på klimatet än koldioxid”.

Den insändaren finner jag inte på nätet nu.

Typiskt för unga världsförbättrare är att de saknar sinne för proportioner. Det finns så få “viktenheter” metan i atmosfären att den gasen inte kan jämföras med koldioxid. Dess-utom gäller att metan oxideras av luftens syre, så att det försvinner ganska snart. Detsamma gäller för lustgas, där jag tror att bilmotorer producerar större mängder än kor.

Men för alla tre gaserna gäller att ingen som helst verkan på klimatet är trolig. IPCC har på alla sina 25 år inte lyckats bevisa någon verkan av koldioxid. Det finns övertygande bevis för att klimatet främst styrs av kosmiska faktorer som solens varierande aktivitet och regelbundna variationer i Jordens bana runt solen, samt av oscillerande strömmar i haven.

Även 300 gånger NOLL blir som bekant inte mer än NOLL.

De två damerna kallar sig “folkbildare”, men det är falsk flagg för en politisk agenda, som går ut på att skrämma folket med klimathotet, för att genomföra en drastisk omvälvning av världens ekonomi. Kanske är de för unga för att förstå vart deras aktioner kommer att bära hän. Läs mera i posten:

Parisavtalet måste ställas under debatt

+ – + – + – +

Samma manus har även införts i Västerviks-Tidningen

VT-Logga

2015-07-07

Okunniga argument om köttskatt

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Köttskatt baseras på nonsens

  1. Jag har för mig att kor mest RAPAR ut metanet.

    Metanhalten i atmosfären är ungefär 1,8 milliondelar, 0,00018%. Övervägande del av metanutsläppen läcker ut från havsbottnarna.

    Det här med att utse korna som syndabockar för metanhalten i atmosfären är enfaldigt. Alla växter ger metan, koldioxid och annat vare sig de äts eller när de förmultnar av sig själv. Jag förmodar att det är ett nollsummespel.

  2. Jag tror också att korna rapar metan och fiser mest koldioxid, ingen av gaserna kan påverka atmosfärens temperatur och kan därför inte kallas för “växthusgaser”. Det är därför fritt fram att äta nötkott – det påverkar ju inte klimatet.
    Mvh, Håkan.

Comments are closed.