Klimatavtalet i ljuset

150429-Figueres

Enligt exempelvis FN:s miljöchef Christiana Figueres blir det första gången i historien som världsekonomin transformeras med avsikt. Hon har också uttryckt åsikten att demokrati är ett problem för klimatpolitiken och att hon ser Kina som ett bra exempel, skriver Lennart Back.

NWT-Logga-0

2015-07-23

Ta fram klimatavtalet i ljuset

Eftersom koldioxidens effekt på klimatet fortfarande är okänd är klimatskulden och tvågradersmålet bara rubrikvänliga politiska honnörsord som saknar vetenskaplig underbyggnad, skriver Lennart Back.

Om ett knappt halvår är det tänkt att alla medlemsstater skall underteckna FN:s klimatavtal i Paris. Många har säkert sett blänkare om avtalet i tidningarna, men när det gäller innehållet har inte mycket sluppit ut. Man kan lätt få intrycket att de som ivrar för ett svenskt undertecknande, det vill säga gröna och röda politiker samt majoriteten av Mediasverige med SR och SVT i spetsen, gärna ser att allmänheten vet så lite som möjligt om avtalets konsekvenser.

Nedan några av avtalets huvudpunkter i mycket kortfattad form:

Ett viktigt mål sägs vara att klara det så kallade tvågradersmålet. Mer om det nedan.

Det skall inrättas en gigantisk så kallad klimatfond som FN skall administrera. Eftersom väst påstås ha en klimatskuld till u-länder på grund av sina koldioxidutsläpp är det de som skall finansiera fonden. Inbetalningar på hundra miljarder dollar per år fram till 2020 har nämnts.

Avtalet skall fastställa utsläppsbegränsningar för att uppnå målet. Man avser att inrätta en klimatdomstol som skall ges stora befogenheter när det gäller sanktioner mot länder som inte uppfyller sina åtaganden.

Röststarka u-länder med snabb tillväxt, som Kina och Indien, har i princip skaffat sig fria händer att ordna sin energiförsörjning. I övriga u-länder skall fonden stödja utbyggnaden av dyra så kallade förnybara energislag. De som vill ha bidrag skall förmås att hoppa över det utvecklingssteg som baseras på billig fossil energi. Denna majoritet av u-länder skall alltså med fonden som morot hindras från att utnyttja stabilare energikällor som levererar el kontinuerligt och passar deras plånbok bättre.

Tvågradersmålet uppfanns på 1970-talet av en ekonom, William Nordhaus. Det var långt senare det dök upp i klimatdebatten. Eftersom koldioxidens effekt på klimatet fortfarande är okänd är klimatskulden och tvågradersmålet bara rubrikvänliga politiska honnörsord som saknar vetenskaplig underbyggnad. Den tilltänkta brandskattningen av västvärldens ekonomier baseras alltså på utsläpp vars verkan man inte känner. När data som indikerar kommande katastrofer saknas har FN och dess panel IPCC istället hänvisat till datamodeller som starkt överdrivit koldioxidens klimatpåverkan; man har inte velat riskera att människor slutar oroa sig för det framtida klimatet och börjar ifrågasätta larmen och därmed basen för avtalet.

De egentliga avsikterna med avtalet har nämligen med tiden blivit allt tydligare. Trots namnet handlar det inte så mycket om klimat utan mer om makt och pengar. Enligt exempelvis FN:s miljöchef Christiana Figueres blir det första gången i historien som världsekonomin transformeras med avsikt. Hon har också uttryckt åsikten att demokrati är ett problem för klimatpolitiken och att hon ser Kina som ett bra exempel. Vi närmar oss via avtalet en global världsregering i FN:s regi som med hjälp av klimatfonden inrättar något som är svårt att skilja från global planekonomi.

Tycker man att de överstatliga institutionerna i dag har för lite att säga till om är det bara att sitta still i båten. Avtalet innebär ett rejält kliv i riktning mot mer överstatlighet. Tycker man däremot som jag att de redan har tillräckligt stort inflytande måste undertecknandet förhindras. Men hur skall folk kunna ta ställning till ett avtal med okänt innehåll? Här har alla media, och i all synnerhet SR och SVT, en angelägen uppgift som de hittills försummat: Se till att miljöminister Åsa Romson (MP) i god tid får tillfälle att redovisa konsekvenserna av det avtalsförslag hon tänker åka till Paris och underteckna för vår räkning!

Lennart Back
Före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

PT-logga

2015-07-25

Ta fram klimatavtalet i ljuset, Åsa Romson

+ – + – + – +

VF-Logga

2015-07-28

Ta fram klimatavtalet i ljuset Åsa Romson!

+ – + – + – +

VT-Logga

2015-08-01

Ta fram klimatavtalet i ljuset

+ – + – + – +

Folk-Logga

2015-08-06

Åsa Romson måste redovisa

+ – + – + – +

Krbl-Logga

2015-08-06

Ta fram klimatavtalet i ljuset Åsa Romson!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

15 thoughts on “Klimatavtalet i ljuset

 1. Var det Nordhaus som ‘kom på’ 2-gradersmålet? Nyhet för mig isf. Har infon att det var Schellnhuber på PIK som ‘hittade på’ detta. Pikant är också, att Schellnhuber fick uppdraget av Världsbanken att ‘larma’ om en temperaturökning om hela 6 grader, som basunerades ut vitt och brett, vidare pikant är att J. Rockström är medlem i PIKs ‘Beirat’ och att den största/viktigaste sponsorn av PIK är Munich Re. Schellnhuber är fortsatt Merkels ‘rådgivare’, dock är hans position i allt högre grad omstridd – det krackelerar på högsta nivå. Bra så!

  Mvh/TJ

 2. Hej ! Att Schelinhuber är Merkels “rådgivare” är lika märkligt som att Rockström var vår förre statsministers klimatrådgivare. Jag understöder Lennart Backs krav att vi måste få se vad Åsa tänker skriva under på, på svenska folkets vägnar i Paris och annorstädes.Det kommer säkerligen att kosta skjortan om avtalet skrivs på.
  Mvh, Håkan.

  1. Håkan S. Det kommer inte bara att kosta skjortan, vi förlorar bestämmanderätten över den och kommer även att lyda under FNs klimatdomstol på sikt. Allt enligt underlaget till förhandlingarna.

  2. Hej Håkan!
   Helt enig. Det eventuellt kommande avtalet har/kommer ha/ så vida/djupa konsekvenser, att hela saken/frågan rätteligen borde ställas till avgörande via en [typ] folkomröstning. I jämförelse med vara eller icke i EU/Euro, kärnkraft eller icke är detta vida överstigande för alla och envar.

   Bra vore om en dissekering av Agenda21 ävenledes kan göras/publiceras.

   Mvh/TJ

 3. Hej Lennart ! Jag anser att det är helt klarlagt att koldioxiden inte alls påverkar klimatet.
  Mvh, Håkan.

 4. Koldioxiden har ökat från 0,3 till 0,4 promille i luften. Hur skall denna enstaka tiondels promilles ökning kunna påverka klimatet, när vattenångan är verksam i många fler frekvenser och dessutom kan utgöra 1 % – 5 % av hela luftvolymen, d.v.s. 100 – 500 ggr mer än den enstaka tiondels promillen.

  Både koldioxid och vattenånga är helt genomskinliga för solens synliga och värmande strålning. Däremot absorberar och återutstrålar de lite av Jordens infraröda värmestrålning, vilket är vad IPCC hängt upp sin hypotes om koldioxidens värmande verkan på. Men de har inte lyckats bevisa att det faktiskt påverkar klimatet. Bevisen är däremot många för att naturliga krafter påverkar klimatet, främst förstås Solen.

  Men vattenånga i atmosfären kan falla ut i små droppar och små iskristaller som reflekterar ljuset från solen ut i rymden. Det är kallare under ett moln än under Solen.

  På samma sätt reflekteras Jordens värmestrålning ut mot rymden av molnen. En stjärnklar natt är kallare än en molnig natt.

  Så vattenånga, vattendroppar och iskristaller är ett självstabilt system.

  IPCC är bara ett stort lurendrejeri för att beroende forskare ska få mer forskningsanslag.

 5. Hej Björn ! De bevis man har försökt att skrapa ihop tycks vara av Jesustyp; man tror att de finns, men ingen nu levande har sett dem.
  Mvh, Håkan.

 6. Hej Sture ! Jag har blivit sittande med en replik til AnnKristinB, som jag inte kunnat avleverera Den lyder :” Du beklagar Dig över att det är nyhetstorka kring effekterna av den förändring av klimatet som pågår. Nyhetstorkan beror troligen på att det inte pågår någon ändring av klimatet.Den ökning av temperaturen, som skett sedan slutet av “lilla istiden”har ju bara varit mindre än en knapp grad på 160 år, och är inte tillräcklig för att kallas “klimatförändring och ingen del av temperaturökningen har kunnat tillskrivas av människan utsläppt koldioxid. Alltså:det pågår ingen förändring av klimatet.
  Mvh, Håkan Sjögren”

 7. Det behövs inga vetenskapliga djupsinnigheter för att begripa att CO2-halten i luften inte kan vara ORSAK till några naturkatastrofer (det ju är den VERKAN det ytterst handlar om). Det räcker med sunt förnuft (vilket tyvärr är en bristvara i politiken). En mellanverkan är en (rätt tveksam, men OK) antagen temperaturökning. CO2 är en växthusgas (verkar man vara ense om) och kan i princip som sådan medverka till en temperaturökning. Men därifån är det mycket långt till nästa orsak-verkan-steg: att en temperaturökning orsakar väderkatastrofer. Vilket med en 0,8 (plus/minus vad?) graders temperaturökning på hundratalet år är en skriande orimlighet. Den fokusering på temperaturen som är det vanliga i “insändare” är skjutning bredvid målet och leder ingen vart.

 8. OMG. Something has to be done! What can we ordinary people do?

  1. Dare stand up for your opinion that the climate scare is a hoax in your private conversations. Ask those who maintain that it is real, to specify what catastrophic climate changes they have seen. And answer that the extreme weather seen so far has not been out of the limits of our “normal” climate.

   The most important question is the following: Please explain why you believe in forecasts-scenarios of continued heating for 85 years in the future by IPCC, after they have totally failed to foresee the 18 years of standstill we have actually had?

   Then write letters to the editors. Even though they rarely appear in print, they influence the editors, so they ultimately will print some critics of the climate scare.

 9. Jag ansluter till uppfattningen att koldioxiden måste med alla medel FRIKÄNNAS
  från all skuld för någon global uppvärmning, som skulle ha påverkat vårt
  klimat i ofördelaktig riktning.
  Kräv en omedelbar redovisning av Parisavtalets innehåll och Sveriges aktions-
  planer inför detta möte av Stats- och Miljöministrarna.
  Allt talar för att vi är på väg mot ett kallare klimat, som redan i sitt inledningsskede
  skapar stora försörjningsproblem i världen och som det inte finns någon
  förberedelse för

  mvh / Olof Hellström

Comments are closed.