Kommunveto mot vindkraft?

141015-Vindkraft-Närbild

AT-Logga

2015-08-11

När bör kommunerna använda sin vetorätt mot vindkraftverk? Vad gäller för möllornas problem respektive nytta?

– Möllorna stör med sitt buller. Ljud kan nå mycket långt vid vissa väderförhållanden. Bayern har lagstiftat om ett avstånd på 2 km till bostäder.

– Det allvarligaste är hälsoeffekterna av infraljud med lägre frekvens än 20 Hz. Ett flertal studier har gjorts som hävdar att inga bullerskador kunnat konstateras av infraljud, men de har fått stark kritik för att inte riktigt ha noterat de aktuella besvären. Vid långvarig exponering får känsliga personer besvärande symtom som yrsel, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och synstörningar. Detta måste tas på allvar med väl tilltagna avstånd.

– Det är obestridligt att möllornas vingar skadar och dödar ett stort antal fåglar och fladdermöss.

– En mölla ger full effekt bara då det blåser lagom mycket. När det inte blåser här tror man att det alltid blåser någon annanstans. Det är önsketänkande som visat sig falskt. Det har hänt att vindstilla rått i hela Europa, googla ”vindstilla europa”. Produktionsdata finns nu för de flesta länderna i EU med betydande vindkraft, utom UK. De visar att detta år till och med juli har levererad effekt svängt mellan 5 GW, gigawatt, och 50 GW, googla ”europas vind-el”.

Konklusionen är att vi behöver ha kvar alla ”vanliga” kraftverk, hur många vindkraftverk vi än bygger. Då dessa är olönsamma, får de subventioner med avsikt dels att minska utsläppen av koldioxid med minskad påverkan på klimatet, och dels att ersätta kärnkraftverken. Det senare är alltså omöjligt. Och nu vet vi att koldioxid inte påverkar klimatet så mycket att det märks. Det förra är alltså onödigt.

Varje kommuns politiker bör stoppa planer på nya vindkraftverk. Det är ren och skär idioti att bygga sådana.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Detta utgör balans till en tidigare artikel av Charlotte Unger, VD Svensk Vindenergi med rubriken:

Västra Götalands vindkraft viktig för klimatet

Samma artikel anpassad för respektive landskap har hittills införts i Sörmland och Skåne.

Unger låtsas inte om att det nu finns starka röster, som hävdar att koldioxidens inverkan på klimatet är helt försumbar. Hon stoltserar med att vindkraften bidrar till att “pressa elpriserna” till konsumenternas glädje, men bortser dels från att prisnivån höjts för att subventionerna skall betalas och dels från att pressen består bara så länge det finns andra kraftverk som gratis håller beredskap för nödvändig “reglerkraft”.

Eftersom subventionerna har inneburit att ny kapacitet pressats in på en redan mättad marknad, blir en nationell kapitalförstöring följden. De “vanliga” kraftverken får inte leverera lika mycket som förr. Dessutom sker leveranserna till lägre priser. Tillsammans med nya straffskatter på kärnkraftverken har det gjort dessa olönsamma. Vattenfall har därför fått värdera många anläggningar som skrot, vilket inneburit avskrivningar på 36 miljarder kronor, lika mycket som det svenska försvaret kostar på ett år. Övriga kraftbolag kommer att behöva göra liknande avskrivningar.

Vindkraften är alltså en gigantisk nationell katastrof.

+ – + – + – +

GA-Logga

2015-08-17

Kommunveto mot vindkraft?

Undertecknat av

Sören Gannholm, Burs
Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather