SVT/ Opinion idkar censur som vanligt

150814-Opinion-1
Huvudredaktör Terje Carlsson, foto SVT.

Jag fick ett tips om att SVT startat en ny debatt-sajt, som tydligen skulle vara öppen för alla. På deras sida kan man läsa: ”Alla kan skicka in debattartiklar”, se ovan t.h. Ännu tydligare förklarar man nedan.

150814-SVT-Opinion-0 copy
______________________________________________________________________

Där fick ”den viktigaste svensken i världen”, klimatgurun Johan Rockström, en artikel publicerad den 11/8. Den innehöll hans vanliga överdrifter och vantolkningar av klimatfakta. Debatt blir det ju först om någon svarar emot, varför jag snabbt skrev ihop ett manus med innehåll som jag tidigare diskuterat med professorerna Karlén och Scherstén och fick deras godkännande för, se nedan. Det sände jag in samma dag.

På eftermiddagen den 12:e ringde jag upp och frågade huvudredaktören Terje Carlsson om han noterat att manuset kommit in och om han hade hunnit läsa det. Jovisst han hade sett det, men inte läst det. Och de hade redan en replik på Rockströms artikel från en professor, så det var osäkert om vårt manus kunde komma ifråga.

Den 13:e var han upptagen, men den 14:e fick jag kontakt igen.

De hade bett en professor att svara och väntade på hans replik inom kort. Jag menade att det väl kunde vara plats för två repliker. Vårt manus var undertecknat av två professorer, som dessutom var ledamöter i Vetenskapsakademien. Särskilt viktigt vore det med vår redovisning av fakta som visar att Rockströms argument inte håller. Då svarade han ungefär så här:

Jo, men om vi intervjuar en person i TV-studion, så tar vi in någon, för att det skall bli debatt, men vi kan ju inte släppa in en massa folk där för att debattera. Programledaren måste ta ansvaret för vilka som är med.

Jag svarade att det var väl ändå viktigt att ta med våra fakta, som visar att Rockströms resonemang hänger helt i luften. Någon konspirationsteori ville han inte befatta sig med och, om vi nu hade rätt, så vore det ju världens SCOOP, som alla tidningar i världen skulle bli glada att få. Så vi borde vända oss dit.

+ – + – + – +

Carlssons förklaringar är avslöjande på flera sätt:

1. Han hade inte redan en replik, som han sade i det första samtalet.

2. Han hade beställt en replik från ”en professor”.

3. ”Programledaren” avgör vilka som får komma till tals, underförstått: endast de som resonerar ”Politiskt Korrekt”.

Här följer vår artikel.

+ – + – + – +

Sunt förnuft är vägen till framtidens välfärd

Den 11/8 radar Johan Rockström upp en serie dramatiska påståenden för att skrämmas med en katastrofalt varmare framtid. Men de fakta han presenterar är lösryckta händelser av vilka han drar obefogade slutsatser. Sedan kallar han de mest ohållbara energislagen för hållbara, googla ”vindkraft verkligheten”.

Viktigare är att se på vad som faktiskt hänt i rätt tidsperspektiv. Viktiga FAKTA är följande:

– Klimatets temperatur har alltid svängt upp och ner såväl under istidernas 100.000 år som under varma perioder om 10.000 – 20.000 år mellan dem. Efter den senaste istiden var det betydligt varmare än nu under den minoiska eran, kanske 3 grader varmare, under Romartiden för 2.000 år sedan kanske 2 grader varmare och c:a 1 grad varmare under Medeltiden för 1.000 år sedan.

– Bekymmersamt är att perioderna visar en nedåtgående trend. Och att vi lever i en pågående istid, som varat i någon miljon år. Det betyder med största sannolikhet att den nuvarande varma perioden närmar sig sitt slut. Tidpunkten för detta är osäker, men uppskattningar går från ett par hundra år till flera tusen år.

– Under de varma perioderna har växtligheten frodats, mänskligheten blivit rikare och mera välmående i en fredlig värld med utvecklade högkulturer. De kallare perioderna har orsakat missväxt, svält, krig och folkvandringar. Den senaste kallar vi Lilla Istiden och var som värst på 1600-talet då Karl X Gustav kunde tåga över Bälten med sin armé.

– Lilla Istiden slutade c:a 1850, varefter vi haft en uppvärmning om en knapp grad. Den slutade 1997 och är den enda ”klimatförändring” som kunnat bekräftas med uppmätta data. Nu har mer än 18 år passerat utan uppvärmning.

– Uppvärmningen har inte varit rätlinjig utan ”gungande”. Stigande temperatur har avbrutits av ett par decennier med sjunkande eller stabil temperatur. Helt avgörande är att temperaturen både stigit och sjunkit såväl när halten koldioxid i luften legat stilla som när den stigit. Detta visar att koldioxiden inte har någon ”dominerande” verkan på klimatet. Det gör också troligt att dess verkan är försumbar, googla ”rena klimatfakta”.

– Uppvämningen har alltså varit en återhämtning efter den Lilla Istiden. Tillsammans med mera koldioxid i luften, växternas viktigaste näring, har Jorden blivit 11 procent grönare och skördarna dramatiskt större, vilket lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom och svält, googla ”växt koldioxid välgörande”. Utsläppen har alltså varit bra !

– Det finns idag inga mätbara fakta som tyder på en kommande långsiktig uppvärmning. En kortsiktig sådan kan utlösas framemot jul av nästa El Niño, vilket inte ska förväxlas med den långsiktiga trenden. De flesta solforskare konstaterar att solens regelbundna cykler nu går in i en period med lika låg aktivitet som under Lilla Istiden, vilket ger hög sannolikhet för några kalla decennier framöver, googla ”solen jorden kallare”.

– Rockström talar om en framtida uppvärmning med 2, 4 eller 6 grader. Det syns bara i klimatpanelen IPCC:s datorsimuleringar och dess därpå baserade ”klimatmodeller”. Dessa har förutsagt ständigt stigande global temperatur, men de har blivit mer och mer fel de senaste 18 åren, då ingen uppvärmning skett. Ändå spår IPCC klimatet för år 2100. Rockström måste förklara varför han tror på spådomar för 85 år av spåmän, som misslyckats med 18 år.

Framtidens välfärd förutsätter att vi inte slösar bort våra resurser på att bekämpa domedagsprofeters syner utan använder dem med sunt förnuft på verkliga problem.

Nätverket KLIMATSANS

Wibjörn Karlén, professor em. ledamot Kungl. Vetenskapsakademien, KVA
Tore Scherstén, professor em. ledamot KVA
Sture Åström, civ.ing.
Nätverkets sekreterare

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “SVT/ Opinion idkar censur som vanligt

 1. Man måste ha klart för sig att SR är ett propagandaorgan, TT är ett annat som sprider sin propagandan via svensk press.
  Om man läser på Opinions hemsida hittar man en kommentar som väl sammanfattar hur SR fungerar:
  “Jag har i åratal hävdat att frågor om opartiskhet, saklighet och innebörden av demokratiparagrafen diskuteras alldeles för lite inom Sveriges Radio och att företagskulturen rent allmänt präglas av brist på skarpa kvalitetsdiskussioner och självrannsakan.”

 2. Hej Sture !Jaghåller helt med Dig och professorerna Scherstén och Karlén. Jag förstår inte ur vilka källor Rockström hämtet sina fördomar.Är det bibeln eller IPCC: s föregivet vetenskapliga skrifter?
  Mvh Håkan Sjögren,teknologie doktor,docent, molekylfysiker.

 3. Vi arma amatörer (livsmedelsproducenter) som lever med naturen och upplever klimativrarna som dem som använder det s.k. “Klimatförändringsteorierna” som förevändning att förstöra vår natur genom olika förbud för egendomsägare att nyttja sin egendom. Det går ut på att sätta partitrogna byråkrater i de rättmätiga ägarnas ställe.
  I Californien omvandlar för tillfället Obama större delen av “Central Valley” till Obama Desert just med avsikten att konfiskera egendom från duktiga entrepenörer som hade förvandlat “dalen” till en oöverträffad livsmedels producent som till och med gagnat oss svenska konsumenter, men så icke länge till.

 4. Svt är verkligen inte rätt forum för FRIA diskussioner. Det är en propagandasändare som ALDRIG visat försiktighet, respekt eller som visat minsta försök till att förstå för andra åsikter än deras egen extrema variant i klimatfrågan

 5. Kontroversiella reflexioner
  Skall man ta temperaturen i örat eller ändan? Varför skall man ta den? Varför varierar den? Vilken temperatur skall jag ha? Är det inte viktigare att veta varför den varierar? FN:s organ IPCC har ägnat sig åt att mäta den globala uppvärmningen på olika sätt. Eftersom människan under det senaste århundrandet gjort betydande naturvetenskapliga iakttagelser som gör det möjligt att sitta hemma och se och tala med kreti och pleti på vår planet. Inte bara det utan även skjuta upp rymdfarkoster med människor, kameror och instument ut i universum.
  Allt detta tär på planetens ändliga resurser. Människorna blir bara fler och fler och blir äldre och äldre. Men de flesta blir bara fattigare och fattigare och jagas av de rikare från hem och hus. Detta är ojämlikt. Mänskligheten går mot sin undergång om vi ingenting gör! Människan förbrukar på medmänniskors bekostnad. Människans behov av energi påskyndar en överhettning av planeten men den kan stoppas?
  FN:s klimatpanel, IPCC har fastslagit att utvecklingen bara kan hejdas om vi inte släpper ut koldioxid. Vetenskapliga fakta kan förnekas till en viss gräns. Historien går igen. Före renessansen var jorden platt och centrum i universum. Nu vet vi att det förhåller sig helt annorlunda. Allteftersom kunskapen ökar, ökar okunnigheten och utgör den bestämmande demokratiska majoriteten. Jämlikheten har begränsningar.
  Koldioxiden är ingen förorening eftersom den är en förutsättning för alla växter att leva och existera. Det är växterna, som förnyar syre till atmosfären utan vilket inte heller människor och djur kan existera. Det är industrierna som aningslöst förorenar och politiker som som lika aningslöst medverkar i miljöförstöring och rovdrift, icke minst miljöpartiet.

 6. Hej Hans ! Problemet är att klimatpolitiken blivit en lekstuga för okunniga politiker och redaktörer.
  Mvh, Håkan.

Comments are closed.