9 thoughts on “Klimatmötet i Paris behövs inte

 1. Lars Kamél, utomordentligt väl skrivet! Budskapet är knivskarpt utan krusiduller. Själv håller jag på med ett manus på samma tema, men förlorar mig i detaljargumentation. Och då blir texten för långa.

 2. Det mesta som står i ovanstående insändare är rena myter som sprids av klimatförnekare. I ett försök att påvisa felaktigheterna i ovanstående insändare kommer här lite fakta:
  * Havsytan fortsätter att stiga [1, 2].
  * Utsläpp av växthusgaser gör klimatet varmare [3, 4].
  * Det finns flera exempel på hur människans utsläpp orsakar extremväder [5, 6, 7, 8, 9].
  Vilken lekman som helst kan publicera sina hemmasnickrade teorier på insändarsidorna i en lokaltidning. Lyckligtvis finns det betydligt trovärdigare och faktagranskad information från riktiga forskare att tillgå om man söker lite i den vetenskapliga literaturen.

  Referenser
  [1] Cazenave, Anny, and William Llovel. “Contemporary sea level rise.” Annual review of marine science 2 (2010): 145-173. Finns här: http://www.icess.ucsb.edu/~davey/Geog163/Readings/annurev-marine-120308-081105.pdf

  [2] Meyssignac, Benoit, and Anny Cazenave. “Sea level: a review of present-day and recent-past changes and variability.” Journal of Geodynamics 58 (2012): 96-109. Finns här: http://www.ask-force.org/web/Global-Warming/Meyssignac-Sea-Level-Review-2012.pdf

  [3] Gerald A. Meehl, Warren M. Washington, Caspar M. Ammann, Julie M. Arblaster, T. M. L. Wigley, and Claudia Tebaldi, 2004: Combinations of Natural and Anthropogenic Forcings in Twentieth-Century Climate. J. Climate, 17, 3721–3727. Finns här: http://www.cawcr.gov.au/staff/jma/meehl_additivity.pdf

  [4] Huber, Markus, and Reto Knutti. “Anthropogenic and natural warming inferred from changes in Earth/’s energy balance.” Nature Geoscience 5.1 (2012): 31-36. Finns här: http://www.fws.gov/southwest/es/documents/R2ES/LitCited/LPC_2012/Huber_and_Knutti_2012.pdf

  [5] Min, Seung-Ki, et al. “Human contribution to more-intense precipitation extremes.” Nature 470.7334 (2011): 378-381. Finns här: http://www.nature.com/nature/journal/v470/n7334/full/nature09763.html

  [6] Dai, Aiguo. “Drought under global warming: a review.” Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 2.1 (2011): 45-65.

  [7] Hansen, James, Makiko Sato, and Reto Ruedy. “Perception of climate change.” Proceedings of the National Academy of Sciences 109.37 (2012): E2415-E2423.

  [8] Donat, Markus G., and Lisa V. Alexander. “The shifting probability distribution of global daytime and night‐time temperatures.” Geophysical Research Letters 39.14 (2012). Finns här: http://www.leif.org/EOS/2012GL052459.pdf

  [9] Coumou, Dim, and Stefan Rahmstorf. “A decade of weather extremes.” Nature Climate Change 2.7 (2012): 491-496. Finns här: http://www.pik-potsdam.de/research/climate-impacts-and-vulnerabilities/projects/project-pages/world-bank-report/publications/coumou-rahmstorf-ncc2012.pdf

  1. Det är bra Piostruk att du luftar dina tvivel här, så att vi får tillfälle att förklara för dig och andra tveksamma läsare.

   * Havet fortsätter att stiga i samma takt som det haft i något tusental år, mellan 1 och 2 mm per år, inte mer. Det mäts och loggas sedan ett par hundra år mycket metodiskt i många hamnar, för att hålla koll på tidvattnet. Där använder man mätglas eller flottörer, som man kan se och ta på för att kolla funktionen. Det är pålitliga data.

   IPCC har sorterat fram ett urval, vars data odiskutabelt är representativa. Men det krävs erfarenhet och sunt förnuft för att utvärdera data. Landet mätstationerna står på rör sig uppåt på vissa håll och nedåt på andra. Den kompetensen har IPCC inte haft. Ett mycket enkelt sätt att sortera fram vilka data som representerar havets nivå har den svenske experten Nils-Axel Mörner visat i ett diagram du finner här:

   http://klimatsans.com/grn/

   Där finner du våra anmälningar till Granskningsnämnden. Du får scrolla ner till den allra första med ett diagram ”Spectrum of rates. . .”

   Du får läsa punkterna 6 och 7 där. IPCC:s val av data att representera det stora havet är uppenbarligen felaktigt, bara ett exempel på IPCC:s bristande kompetens.

   Andra värden har IPCC erhållit med mätningar från satelliter. De seglar runt på 130 svenska mils höjd och skall bestämma nivån med millimeterprecision på en yta som kan ha meterhöga vågor. Det motsvarar att man i Malmö skulle mäta hur långt från varandra tim- och minutvisaren sitter på axeln på domkyrkans tornur i Umeå. Sen måste man bestämma satellitens höjd ännu noggrannare från stationer på hundratals mils avstånd.

   Kollar du de aktuella mätningarna på Tuvalu, Kiribati och Maldiverna finner du att ingen tendens till snabbare stigning av havet kan spåras. Intressant är att korallerna stiger i samma takt, så att fler öar växer än som krymper i area.

   * Det finns inga data som visar att växthusgaser påverkar klimatet. Du utgår från det som behöver bevisas, vilket är samma fel som IPCC gjort från början och visar att de inte förstår vad vetenskap är. IPCC har inte kunnat visa några bevis på sin hypotes. Alla gånger de sagt sig ha sådana, har de snabbt vederlagts.

   Scrollar du upp nästan överst finner du diagram 141201-CO2-Temp av professor Humlum i Oslo. På ögonmått ser du att det inte kan vara koldioxiden som styr klimatet. Studier av atmosfären på andra planeter visar att det som kallas ”växthuseffekten” inte beror på gasblandningen. Den viktigaste faktorn för temperaturen vid marken är atmosfärens massa. Googla ”catling tropopause” så får du veta mera.

   * Koldioxid kan inte påverka oväder. Om man förutsätter at det skulle ske, kan det bara ske genom att den globala temperaturen ändrats. Eftersom denna varit konstant i snart två decennier, kan inga aktuella oväder ha orsakats av koldioxiden. Dessutom ligger förekomsten av extremväder helt inom vad om är normalt för vårt naturliga klimat. Antal och energi i orkaner-tyfoner är lägre än på 90-talet. Trots att det varit torka på många håll har Jorden som helhet blivit grönare och skördarna har ökat dramatiskt.

   Du måste utgå från att det som media underrättar dig om är endera vilseledande eller rent felaktigt. IPCC tillämpar principen att dölja enkla sammanhang i oändliga mängder data, som de har enorma resurser att producera. Det sväljer de okunniga journalisterna trots att de ibland kallas ”klimatreporter”. Men inkompetensen leder ständigt fel.

   Inse att dom försöker lura dig. Hos oss finner du fakta och sunt förnuft. Välkommen att orientera runt på våra sidor.

   1. Tack för svar. Men om du tillhandahåller referenser till publicerad forskning, istället för diverse olika skumma grafer av okänt ursprung, blir det lättare för mig och andra att bilda oss en uppfattning om sanningshalten i dina påståenden. Men jag ska göra ett försök.

    Ledande experter på området har påvisat åtskilliga fel i Mörners analys av hur fort havsnivån stiger [1]. Satellitmätningar är pålitliga. Mörner har fel.

    Angående grafen benämnd 141201-CO2-Temp är det uppenbart att den som har ritat in den streckade linjen försöker vilseleda, då den inritade linjen inte säger någonting om den långsiktiga trenden. Om man inte har någonting annat att gå på än denna brusiga tidsserie som inte sträcker sig längre bakåt än till slutet av 1950-talet, är det rimligaste man kan göra att passa in en rät linje med minsta kvadratmetoden. På ögonmått tycks det vara en ökning med ca 0.6 grader över en 60-årsperiod, vilket blir ca 1 grad över hundra år. Men forskare har redan belagt sambandet mellan koldioxidutsläpp och global uppvärming med betydligt mer omfattande tidsserier och mätningar.

    Referenser
    [1] Nerem, R. S. et al., 2007: Comment on “Estimating future sea level change from past records” by Nils-Axel Morner, Global and Planetary Change, 55, 358-360
    http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818106002049

    1. För det första: Våra forskare har varit verksamma i upp till 45 år och har producerat hundratals vetenskapliga rapporter, över 600 för någon. En aktuell samling finner du här:

     http://www.pattern-recogn-phys.net/special_issue2.html

     För det andra: Din kritik av grafen 141201-CO2-Temp visar din bristande förståelse av klimatets grundläggande villkor, ett problem du delar med IPCC:s och SMHI:s ledning: Klimatet har alltid svängt upp och ner. Det finns inget som antyder att svängningarna plötsligt skulle ha omsatts i en långsiktig rätlinjig process. Det väsentliga är att finna hur svängningarna påverkas. Det är en insikt som våra forskare studerat grundligt och redovisat i den serie rapporter jag hänvisar till ovan. Deras sammanfattning finner du här:

     http://www.pattern-recogn-phys.net/1/205/2013/prp-1-205-2013.pdf

     Till slut vill jag förklara att vår målsättning är att förklara de enkla fakta som gör det uppenbart för alla med sunt förnuft, att det inte finns något katastrofhot av en kommande uppvärmning. Det är troligare att vi får en avkylning.

     Vill du fördjupa dig i vetenskapliga detaljer, rekommenderar jag att du går till bloggen Klimatupplysningen.

     1. Tack så mycket för svar.

      Här kommer bara en liten fråga av ren nyfikenhet, med tanke på att jag ägnar större delen av min vakna arbetstid åt att passa in matematiska modeller till brusiga data. Vilken matematisk modell använde ni och professor Humlum för att passa in de streckade linjesegmenten i figuren 141201-CO2-Temp? Vid en första anblick ser det ut att vara andra ordningens generaliserad totalvariation [1], men jag tvivlar på att ni använde det.

      Referenser
      [1] Chan, Tony, Antonio Marquina, and Pep Mulet. “High-order total variation-based image restoration.” SIAM Journal on Scientific Computing 22.2 (2000): 503-516.

 3. Hej Lars !
  Tack för Dina mycket värdefulla synpunkter på övertron på någon global
  uppvärmning under de senaste århundradena , som inte bara beror på felaktiga datorprogram utan på uppenbart gjorda justeringar av orginaltext och av
  mätdata i syfte att påverka Jordens politiker att leda mänskligheten i helt
  fel riktning till enorma kostnader utan hopp om att få något i utbyte.
  Parismötet skulle bara ha EN uppgift nämligen att dödförklara hela den tes –
  benämnd AGW – som FN- organet förgäves har försökt lancera.

  mvh / Olof Hellström

 4. Hej Olof ! Så länge som man bygger sina galna prognoser på att vissa gaser i atmosfären, så kallade “växthusgaser”, har förmågan att påverka luftens temperatur och därmed klimatet, kan alla dessa prognoser kastas i papperskorgen då de saknar verklighetsförankring. Det förvånar mig att vissa agronomer och professorer har låtit sig föras bakom ljuset av klimathotsmaffian. Temperaturen ligger praktiskt taget oförändrat stilla , havsytona höjer sig inte metervis utan bara med en till två millimeter årligen, isarna kring polena växer till, isbjörnarna förökar sig och den ökade halten koldioxid i luften gör att växtligheten ökar och öknarna krymper. även om klimathotsmaffian påstår annat, De ljuger !
  Mvh, Håkan.

 5. Hej Sture ! Tack för att Du tog signaturen Piostruk i örat . Han eller hon presenterade rena myter som fakta. Jag konstaterar att det saknas vetenskapliga bevis för att exempelvis loldioxid kan påverka temperatur och klimat ens en gnutta. Jag höll på att skriva “signaturen politruk “.
  Mvh, Håkan.

Comments are closed.