Danmarks 100 % vindkraft

Schuster-150819-Danmark-juli-vind

Nyligen fick vi veta att Danmarks vindkraft svarade för 100 procent av behovet den 9:e juli. Det gladde många, men vi får inte dra felaktiga slutsatser av det.

Produktionsdata visar att på eftermiddagen den 8:e steg effekten från vindkraft, så att den mötte behovet, som gick ner inför natten. När det steg nästa morgon räckte vindkraften inte till, men kompletterades av solkraft, så att det bara behövdes c:a 10 procent kolkraft för behovstoppen mitt på dagen den 9:e. Detta upprepades den 10:e fram till eftermiddagen då det plötsligt slutade att blåsa. Sedan kunde den förnybara energin möta behovstoppen mitt på dagen först den 18:e och sedan den 26:e, då månadens maxvärde på 4.043 MW nåddes för vindkraften. Dess minimum blev 44 MW den 5:e, det vill säga en enda procent av maxvärdet.

Schuster-150819-Danmark-juli-tot

De som förespråkar vindkraft inser att vinden är nyckfull, varför man måste bygga ut ledningsnätet över hela Europa, så att strömmen kan ledas från områden med bra blåst dit det blåser lite.

Men det hjälper inte. Lägger man samman årets produktion av vindkraft för 10 länder från Sverige och Danmark i norr till Tyskland och Frankrike samt Spanien längst i söder finner man att maxvärdet blev 55.603 MW den 30/3 samt att minimum blev 3.756 MW den 7/7 alltså 7 procent av maxvärdet.

Schuster-150815-Wind-Europe

Konklusionen är enkel: Hur mycket nyckfull vindkraft man än bygger, så måste man ha kapacitet av pålitlig kol-, gas- eller kärnkraft för hela behovet.

I Danmark svarar kol och naturgas för ”reglerkraft” då det inte blåser. De kraftverken måste värmas upp långsamt för att inte skadas. En gasturbin behöver fyra timmar och måste sedan hållas igång på låg effekt, för att kunna höja effekten snabbt. Ett kraftverk för kol behöver längre tid.

Att hålla denna beredskap kostar pengar, fast man inte får normala inkomster av att sälja ström. Konsekvensen är att Danmark har Europas högsta elpriser.

Subventioner av vindkraft utgör storskalig kapitalförstöring, särskilt som man inte funnit någon inverkan på klimatet av koldioxid.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

Komplettera bilden av Danmarks el-marknad med den i Tyskland här:

Vindkraft i verkligheten

+ – + – + – +

Krbl-Logga

2015-08-24

”Man måste bygga ut ledningsnätet”

+ – + – + – +

NWT-Logga-0

2015-08-27

Vindkraften är otillräcklig och nyckfull

+ – + – + – +

KK-Logga

2015-08-31

Danmarks 100 procent vindkraft

Bildtext: Hur mycket nyckfull vindkraft man än bygger, så måste man ha kapacitet av pålitlig kol-, gas- eller kärnkraft, hävdar Sture Åström.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “Danmarks 100 % vindkraft

 1. Hej Sture ! När Ulf Adelson var SJ-chef sade han att järnvägspolitiken har blivit en lekstuga för okunniga politiker. Nu gäller det klimatpolitiken, som blivit en lekstuga för okunniga politiker. Tyvärr är det så. Tänk om de kunde lyssna på folk, som kan och ta till sig det som dessa säger och inte bara lyssna på stollarna.
  Mvh, Håkan.

  1. Tyvärr är det stollarna som behärskar informationskanalerna. Politikerna har blivit fångar i sin egen godhet genom att systematiskt bevilja offentliga medel dels till forskare, som vill bekräfta klimathotet och dels till GONGOs, som sprider evangeliet från de frälsta forskarna i synbarlig idealitet. Men praktiskt taget alla andra än oss, som skriver om klimatet i pressen, är fulltidsavlönade för att ägna sig åt propaganda baserat på klimathotet. De skriver mycket, mycket mer än oss och de får mycket större accept på redaktionerna, som ju oftast behärskas av andra stollar med ambitioner att rädda planeten.

   Eftersom så stor del av allmänheten, väljarna, på detta sätt har blivit övertygade om klimathotets existens, de flesta har inte hört talas om annat, och vill vara goda människor de också, är politikerna rädda för att visa tveksamhet om klimathotet. De vågar inte knysta om att det kan vara en ren bluff. Då blir de uthängda som kättare i media. Det skulle också strida mot grundregel nr 1 i politiken: “Erkänn aldrig att du haft fel”.

 2. Hej alla ! Det förvånar mig mycket att massmedias redaktionsledningar genomgående tycks sätta naturvetenskapligt okunniga redaktöörer som domare i klimatfrågor när det uppstår vetenskapliga invändningar mot den gängse klimathotshypotesen. Domsluten har en klar övervikt till fördel för klimathotarna,som dessvärresaknar vetenskapligt stöd, Det är ju så att klimathotarna bygger sina resonemang på obevisade skrönor som att exempelvis koldioxidi i luften kan påverka temperaturen.
  Mvh, Håkan.

  1. “Det förvånar mig mycket att massmedias redaktionsledningar genomgående tycks sätta naturvetenskapligt okunniga redaktörer som domare i klimatfrågor, när det uppstår vetenskapliga invändningar mot den gängse klimathotshypotesen”.

   Politikerna kan inte föra ett propaganda- och maktfullkommligt krig mot oss medborgare utan prostituerade journalister, dom lever i symbios!

   Det härstammar ur ett grundläggande fel i att svenska politiker tillåts plundra sina medborgare och undersåtar på obegränsad mängd skatter. (egendom)

  1. Mja, någon sorts miljöpolitik tycker jag nog vi skall ha. Men den måste förstås styras av erfarenhet och förnuft, inte av okunniga, oerfarna, överåriga ungdomsförbundare.

 3. Tittar man ordentligt på första diagrammet över Danmarks vindkraft kan man se att om det gick att lagra den energi som vindkraftverken levererar så skulle det behövs väldigt många vindkraftverk. Grovt uppskattat skulle Danmark behöva utöka sina vindkraftverket med 400 %. Det är tveksamt om ens det skulle räcka.

Comments are closed.