Dödliga vingar

150818-Vinkraftvinge-DT

DT-Logga

2015-08-18

Dödliga vingar i norra Tyskland

(Tyvärr satte rubriksättaren den missledande rubriken utan att ha läst texten. En bra bild av en 59-metersvinge på en tysk vindmölla tycks ha påverkat. I texten står inte ett ord om Tyskland.)

Vindkraftverken växer sig allt högre. Nu kommer 250 meter höga möllor med 80 meters vingar. De ska ge mer kraft, men är också dyrare och ökar riskerna i när­heten.

Vindkraftverk används främst mellan 4 och 25 meter­ per sekunds vindstyrka. Under fyra meter per ­sekund ger det ingenting. Över 25 meter per ­sekund går det för fort och kan skadas­. Bäst går de vid 13 meter per ­sekund. Det är hård vind på gränsen till ­kuling.

Svensk medelvind växlar från två till tre upp till sju till åtta meter per sekund. Mest blåser det i fjällen och till havs. Men där bor nästan inga. Normal medelvind till lands är därför föga över vindmöllornas lägsta gräns. Men det blåser mer högre upp.

Det är huvudskälet till allt högre vindmöllor. Moderna vindmöllor är ofta 150 meter höga med 50 meters vingar. Sådana snurrar 15–30 varv per minut. 250-­metersjättar med 80 meters vingar snurrar­ kanske­ 10–20 varv per ­minut.

Med 15 varv per minut rör sig spetsen på 50-metersvingen med 282,7 kilo­meter i timmen. 80-meters­vinger rör sig i 301,6 kilometer i timmen med tio varv per minut. Så fort går Formel 1-bilar någon gång eller två per varv. Men vindmöllorna gör det oupp­hörligt så länge det blåser ­lagom.

Då vill det till att flytta på sig. Det gör tyvärr inte fåglar­ och fladdermöss. De krossas­ eller klyvs. Höga vind­möllor stör därtill land­skapet och är farliga för flygplan. Dess­utom sänder vindmöllor ut ett lågfrekvent infraljud, som kan skada­ människors och djurs hörsel.

Inte så lyckat, särskilt som vindkraften egentligen inte behövs. Svensk vatten- och kärnkraft producerar ändå mer elektricitet än vi använder.

Tege Tornvall

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Dödliga vingar

Comments are closed.