Falsterbo växer

IMG_2458-K-2

En av världens mest erfarna havsforskare, Nils-Axel Mörner, visar hur landhöjningen är noll i ett “gångjärn” vid Stora Bält kring vilket landet svänger, uppåt nordost därom och neråt sydväst därom. I Falsterbo är den c:a 0,5 mm per år. Högst är den vid Höga Kusten med 10 mm per år.

Alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att utreda följderna av ”klimatförändringarna” och att planera för åtgärder tillsammans med kommunerna. Mycket föredömligt har Region Skåne beställt en rapport från Lunds Universitet, vilken presenterades i februari: ”Klimatsäkrat Skåne”.

Den utgår från IPCC:s scenarier för ”Tvågradersmålet” och för Fyragradersmålet”. Det innebär höjning av havet med 1 meter respektive 3 meter. På kartor visas att Falsterbo försvinner. Den orten ligger lågt och har drabbats av översvämningar vid stormar.

Detta har givit anledning till många skriverier i pressen och bekymmer för invånarna.

Den 23/8 hade Sydsvenskan en klargörande artikel. Här några utdrag:

Stränderna på Näset är bredare än någonsin

Falsterbonäset växer. Aldrig har det varit så stort till ytan som nu, konstaterar geologen Bertil Ringberg. Han är kritisk mot mediernas “domedagsprofetior” om en halvö som dränks i havet.

Bertil Ringberg står på stranden i Skanör. Han betraktar dyner som är tio meter höga men ändå inte äldre än badgästerna.
– De där klitterna började bildas på 1970-talet, säger Ringberg som är pensionerad professor i kvartärgeologi. Norr om den punkt där Bertil Ringberg står är stranden ungefär tjugo meter bred. Söderut är det drygt femtio meter mellan klitterna och vattnet.

Den breda stranden avancerar norrut hela tiden: trehundra meter enbart under den gångna vintern. Bara på den här platsen har Falsterbohalvön alltså vuxit med niotusen kvadratmeter sedan i höstas och likadant är det på andra håll.

Vad är det som händer?

– Falsterbonäset växer, svarar Bertil Ringberg.

Sedan när då?

– Sedan ungefär fyratusen år. Men alldeles särskilt väldokumenterat sedan 1960.

Ringberg plockar fram en karta, som han har fått av filmaren Mikael Kristersson, som i sin tur ärvde den av sin far Ove. Varje år från 1960 till 2008 noterade Ove Kristersson strandlinjen runt Skanör och Falsterbo. Tack vare hans mätningar vet vi nu hur fort och mycket halvön växer, berättar Ringberg.

Denna tillväxt är något som medierna alltid förtiger när de skriver sina domedagsprofetior om Näsets framtid, säger Bertil Ringberg och ger Sydsvenskans utsända en giftig blick.

IPCC:s “scenarier” och “klimatmodeller” baseras på närmare hundra datorsimuleringar av framtida klimat. Dessa har ett 50-tal variabler och kräver någon miljon omräkningar för att komma fram till år 2100. Eftersom IPCC negligerat forskningen om naturliga drivkrafter för klimatet, ex.vis Solens växlande aktivitet, den kosmiska strålningens verkan på molnbildningen, molnens och luftens värmeutbyte med haven på olika breddgrader, etc. har man måst gissa hur dessa faktorer påverkar varandra. Felen i gissningarna har sedan multiplicerats med varandra vid varje omräkning. Resultatet blir således helt meningslöst och inte bättre än en gissning. Det visas också av att simuleringarna visat ständigt stigande global temperatur även under de senaste 18 åren då ingen stigning kunnat noteras i verkligheten. Professor Gösta Walin ser det som ett utslag av storhetsvansinne att tro att man kan få in klimatet i en dator.

IPCC:s uppgifter om att haven skall stiga 1 meter eller 3 meter är helt felaktiga av flera orsaker. De förutsätter att den globala temperaturen stiger med 2 respektive 4 grader, samt att det leder till att landisarna på Grönland och Antarktis skall smälta, så att smältvattnet höjer havens nivå.

För det första finns inga mätbara tecken på en kommande långsiktig uppvärmning, endast IPCC:s meningslösa simuleringar. Däremot finns uppmätta data om solens växlande aktivitet, som indikerar att några kallare decennier är att vänta.

För det andra finns det inga fysiska möjligheter att en sådan förespeglad uppvärmning skulle ge så snabb avsmältning enligt Nils-Axel Mörner. Landisarna är kilometertjocka, ofta mer än 3 km. På den höjden är det 20 grader kallare. Därför sker avsmältningen nästan uteslutande vid istäckets front, även om klimatet blir 4 grader varmare. När senaste istiden slutade och avsmältningen var som störst, steg havet 10 mm per år. Då löpte fronten längs hela Sibirien och norra Europa samt tvärs över hela Nord-Amerika. Idag finns landis bara på Grönland och Antarktis. Sydspetsen på Grönland når så långt söderut som Uppsala. Antarktis ligger nästan helt inom polcirkeln, d.v.s. lika nära polen som Jokkmokk. Därför skulle avsmältningen nästan enbart ske vid Grönlands isfront. Denna utgör en liten bråkdel av istidens front.

Därför kan landisarna höja havens nivå med högst en enda mm per år. Därtill kommer en mm på grund av havsvattnets termiska expansion, således maximalt c:a 2 mm/år. Det bekräftas av de enda pålitliga nivåmätningarna, de som gjorts i hamnar sedan flera hundra år för att följa tidvattnets variationer.

Det allvarligaste är den inkompetens som visas dels av IPCC men även av Lunds Universitet. Politiker måste kunna lita på att forskare vid ett universitet kritiskt granskar validiteten i de uppgifter de baserar sig på. Mörners kritik av IPCC har varit känd sedan decennier. Jag hoppas det är ett tecken i tiden att en stor tidning faktiskt tar in så här allvarlig kritik av dess tidigare rapportering. Och att forskarna läser tidningen.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Falsterbo växer

Comments are closed.