Världens vindkraft 2014

150829-Vindkraft i världen

Jag snavade över en årsrapport från GWEC, Global Wind Energy Council, som innehåller mycken statistik över världens installationer av vindkraft, ex-vis ovanstående tårtdiagram, som visar att Kina svarade för 45 % av världens nya installationer under 2014 och Sverige svarade för 2 %. Notera att Spanien är # 4 avseende totalt installerad effekt, men har dragit ner takten dramatiskt, så att endast 27,5 MW installerades 2014, d.v.s. ½ % av världens utbyggnad.

I Sverige installerades 1.050 MW vindkraft under 2014, vilket ökade den totala effekten till 5.425 MW. Därav kommer 212 MW från anläggningar på havet.

Produktionen ökade från 9,9 TWh 2013 till 11,5 TWh 2014, d.v.s. med 16 %. Det innebär en tredubbling av 2010 års produktion, 3,5 TWh.

Rapporten är på 80 sidor med detaljerad information om många länder. Den finns här.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather