Monthly Archives: August 2015

SVT/ Opinion idkar censur som vanligt

150814-Opinion-1
Huvudredaktör Terje Carlsson, foto SVT.

Jag fick ett tips om att SVT startat en ny debatt-sajt, som tydligen skulle vara öppen för alla. På deras sida kan man läsa: ”Alla kan skicka in debattartiklar”, se ovan t.h. Ännu tydligare förklarar man nedan.

150814-SVT-Opinion-0 copy
______________________________________________________________________

Där fick ”den viktigaste svensken i världen”, klimatgurun Johan Rockström, en artikel publicerad den 11/8. Den innehöll hans vanliga överdrifter och vantolkningar av klimatfakta. Debatt blir det ju först om någon svarar emot, varför jag snabbt skrev ihop ett manus med innehåll som jag tidigare diskuterat med professorerna Karlén och Scherstén och fick deras godkännande för, se nedan. Det sände jag in samma dag.

På eftermiddagen den 12:e ringde jag upp och frågade huvudredaktören Terje Carlsson om han noterat att manuset kommit in och om han hade hunnit läsa det. Jovisst han hade sett det, men inte läst det. Och de hade redan en replik på Rockströms artikel från en professor, så det var osäkert om vårt manus kunde komma ifråga.

Den 13:e var han upptagen, men den 14:e fick jag kontakt igen.

De hade bett en professor att svara och väntade på hans replik inom kort. Jag menade att det väl kunde vara plats för två repliker. Vårt manus var undertecknat av två professorer, som dessutom var ledamöter i Vetenskapsakademien. Särskilt viktigt vore det med vår redovisning av fakta som visar att Rockströms argument inte håller. Då svarade han ungefär så här:

Jo, men om vi intervjuar en person i TV-studion, så tar vi in någon, för att det skall bli debatt, men vi kan ju inte släppa in en massa folk där för att debattera. Programledaren måste ta ansvaret för vilka som är med.

Jag svarade att det var väl ändå viktigt att ta med våra fakta, som visar att Rockströms resonemang hänger helt i luften. Någon konspirationsteori ville han inte befatta sig med och, om vi nu hade rätt, så vore det ju världens SCOOP, som alla tidningar i världen skulle bli glada att få. Så vi borde vända oss dit.

+ – + – + – +

Carlssons förklaringar är avslöjande på flera sätt:

1. Han hade inte redan en replik, som han sade i det första samtalet.

2. Han hade beställt en replik från ”en professor”.

3. ”Programledaren” avgör vilka som får komma till tals, underförstått: endast de som resonerar ”Politiskt Korrekt”.

Här följer vår artikel.

+ – + – + – +

Sunt förnuft är vägen till framtidens välfärd

Den 11/8 radar Johan Rockström upp en serie dramatiska påståenden för att skrämmas med en katastrofalt varmare framtid. Men de fakta han presenterar är lösryckta händelser av vilka han drar obefogade slutsatser. Sedan kallar han de mest ohållbara energislagen för hållbara, googla ”vindkraft verkligheten”.

Viktigare är att se på vad som faktiskt hänt i rätt tidsperspektiv. Viktiga FAKTA är följande:

– Klimatets temperatur har alltid svängt upp och ner såväl under istidernas 100.000 år som under varma perioder om 10.000 – 20.000 år mellan dem. Efter den senaste istiden var det betydligt varmare än nu under den minoiska eran, kanske 3 grader varmare, under Romartiden för 2.000 år sedan kanske 2 grader varmare och c:a 1 grad varmare under Medeltiden för 1.000 år sedan.

– Bekymmersamt är att perioderna visar en nedåtgående trend. Och att vi lever i en pågående istid, som varat i någon miljon år. Det betyder med största sannolikhet att den nuvarande varma perioden närmar sig sitt slut. Tidpunkten för detta är osäker, men uppskattningar går från ett par hundra år till flera tusen år.

– Under de varma perioderna har växtligheten frodats, mänskligheten blivit rikare och mera välmående i en fredlig värld med utvecklade högkulturer. De kallare perioderna har orsakat missväxt, svält, krig och folkvandringar. Den senaste kallar vi Lilla Istiden och var som värst på 1600-talet då Karl X Gustav kunde tåga över Bälten med sin armé.

– Lilla Istiden slutade c:a 1850, varefter vi haft en uppvärmning om en knapp grad. Den slutade 1997 och är den enda ”klimatförändring” som kunnat bekräftas med uppmätta data. Nu har mer än 18 år passerat utan uppvärmning.

– Uppvärmningen har inte varit rätlinjig utan ”gungande”. Stigande temperatur har avbrutits av ett par decennier med sjunkande eller stabil temperatur. Helt avgörande är att temperaturen både stigit och sjunkit såväl när halten koldioxid i luften legat stilla som när den stigit. Detta visar att koldioxiden inte har någon ”dominerande” verkan på klimatet. Det gör också troligt att dess verkan är försumbar, googla ”rena klimatfakta”.

– Uppvämningen har alltså varit en återhämtning efter den Lilla Istiden. Tillsammans med mera koldioxid i luften, växternas viktigaste näring, har Jorden blivit 11 procent grönare och skördarna dramatiskt större, vilket lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom och svält, googla ”växt koldioxid välgörande”. Utsläppen har alltså varit bra !

– Det finns idag inga mätbara fakta som tyder på en kommande långsiktig uppvärmning. En kortsiktig sådan kan utlösas framemot jul av nästa El Niño, vilket inte ska förväxlas med den långsiktiga trenden. De flesta solforskare konstaterar att solens regelbundna cykler nu går in i en period med lika låg aktivitet som under Lilla Istiden, vilket ger hög sannolikhet för några kalla decennier framöver, googla ”solen jorden kallare”.

– Rockström talar om en framtida uppvärmning med 2, 4 eller 6 grader. Det syns bara i klimatpanelen IPCC:s datorsimuleringar och dess därpå baserade ”klimatmodeller”. Dessa har förutsagt ständigt stigande global temperatur, men de har blivit mer och mer fel de senaste 18 åren, då ingen uppvärmning skett. Ändå spår IPCC klimatet för år 2100. Rockström måste förklara varför han tror på spådomar för 85 år av spåmän, som misslyckats med 18 år.

Framtidens välfärd förutsätter att vi inte slösar bort våra resurser på att bekämpa domedagsprofeters syner utan använder dem med sunt förnuft på verkliga problem.

Nätverket KLIMATSANS

Wibjörn Karlén, professor em. ledamot Kungl. Vetenskapsakademien, KVA
Tore Scherstén, professor em. ledamot KVA
Sture Åström, civ.ing.
Nätverkets sekreterare

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kommunveto mot vindkraft?

141015-Vindkraft-Närbild

AT-Logga

2015-08-11

När bör kommunerna använda sin vetorätt mot vindkraftverk? Vad gäller för möllornas problem respektive nytta?

– Möllorna stör med sitt buller. Ljud kan nå mycket långt vid vissa väderförhållanden. Bayern har lagstiftat om ett avstånd på 2 km till bostäder.

– Det allvarligaste är hälsoeffekterna av infraljud med lägre frekvens än 20 Hz. Ett flertal studier har gjorts som hävdar att inga bullerskador kunnat konstateras av infraljud, men de har fått stark kritik för att inte riktigt ha noterat de aktuella besvären. Vid långvarig exponering får känsliga personer besvärande symtom som yrsel, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och synstörningar. Detta måste tas på allvar med väl tilltagna avstånd.

– Det är obestridligt att möllornas vingar skadar och dödar ett stort antal fåglar och fladdermöss.

– En mölla ger full effekt bara då det blåser lagom mycket. När det inte blåser här tror man att det alltid blåser någon annanstans. Det är önsketänkande som visat sig falskt. Det har hänt att vindstilla rått i hela Europa, googla ”vindstilla europa”. Produktionsdata finns nu för de flesta länderna i EU med betydande vindkraft, utom UK. De visar att detta år till och med juli har levererad effekt svängt mellan 5 GW, gigawatt, och 50 GW, googla ”europas vind-el”.

Konklusionen är att vi behöver ha kvar alla ”vanliga” kraftverk, hur många vindkraftverk vi än bygger. Då dessa är olönsamma, får de subventioner med avsikt dels att minska utsläppen av koldioxid med minskad påverkan på klimatet, och dels att ersätta kärnkraftverken. Det senare är alltså omöjligt. Och nu vet vi att koldioxid inte påverkar klimatet så mycket att det märks. Det förra är alltså onödigt.

Varje kommuns politiker bör stoppa planer på nya vindkraftverk. Det är ren och skär idioti att bygga sådana.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Detta utgör balans till en tidigare artikel av Charlotte Unger, VD Svensk Vindenergi med rubriken:

Västra Götalands vindkraft viktig för klimatet

Samma artikel anpassad för respektive landskap har hittills införts i Sörmland och Skåne.

Unger låtsas inte om att det nu finns starka röster, som hävdar att koldioxidens inverkan på klimatet är helt försumbar. Hon stoltserar med att vindkraften bidrar till att “pressa elpriserna” till konsumenternas glädje, men bortser dels från att prisnivån höjts för att subventionerna skall betalas och dels från att pressen består bara så länge det finns andra kraftverk som gratis håller beredskap för nödvändig “reglerkraft”.

Eftersom subventionerna har inneburit att ny kapacitet pressats in på en redan mättad marknad, blir en nationell kapitalförstöring följden. De “vanliga” kraftverken får inte leverera lika mycket som förr. Dessutom sker leveranserna till lägre priser. Tillsammans med nya straffskatter på kärnkraftverken har det gjort dessa olönsamma. Vattenfall har därför fått värdera många anläggningar som skrot, vilket inneburit avskrivningar på 36 miljarder kronor, lika mycket som det svenska försvaret kostar på ett år. Övriga kraftbolag kommer att behöva göra liknande avskrivningar.

Vindkraften är alltså en gigantisk nationell katastrof.

+ – + – + – +

GA-Logga

2015-08-17

Kommunveto mot vindkraft?

Undertecknat av

Sören Gannholm, Burs
Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Europas vind-el

Schuster-150805-EU-jan-jul-vind

Här visas faktisk produktion av vind-el i de flesta europeiska länder med något betydande antal vindkraftverk. Notera att effekten för hela området svänger upp och ner mellan 5 GW och 50 GW. Reglerkraft skall alltså stå beredd att parera variationer i skalan 1:10.

Talet om att “det alltid blåser någonstans” har således inget med verkligheten att göra.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kasta inte pengarna i sjön

150805-Glaciär

UNT-Logga

2015-08-05

Replik. Att låta AP-fonderna investera i så kallad hållbar omställning vore nationell kapitalförstöring av enorm omfattning eftersom global uppvärmning inte finns i observationer och uppmätta fakta, skriver Sture Åström i Nätverket Klimatsans i en replik på Latinamerikagruppernas debattartikel (31/7).

Latinamerikagruppernas Annelie Andersson och Pontus Björkman har lyssnat på Johan Rockströms sommarprat i P1 om den framtida värmekatastrofen och vill förhindra denna genom att använda landets pensionskapital för ”hållbara investeringar”.

LÄS MER: Investera hållbart nu – Annelie Andersson och Pontus Björkman i Latinamerikagrupperna.

Redan i början avslöjar de sin bristande seriositet: ”Året är 2099. Det är kaos på planeten Tellus.” Hur kan de veta det? Om 84 år! SMHI klarar ibland fem dagar. Vi har tågtidtabeller fram till jul, men de gäller endast om vädret är okej, eller?

De utgår från klimatpanelen IPCC:s förutsägelser om år 2100. Dessa visar ständig uppvärmning. Men de har visat sig mer och mer felaktiga de senaste 18 åren, då ingen uppvärmning ägt rum. Detta bekräftas av samtliga fem mätserier, som varit världens riktmärke. Det hade de lätt kunnat kolla. IPCC baserar sig alltså inte på vetenskap. En så misslyckad sierska spår nu fyra gånger så lång tid. Kan de tro på den?

Talar man om framtiden, måste man utgå från vad som hänt: observationer och uppmätta fakta. Den enda ”klimatförändring” som uppmätts är en uppvärmning på trekvarts grad sedan 1880. Tillsammans med den höjda halten koldioxid i luften från 0,3 till 0,4 promille har den givit oss frodigare växtlighet med en grönare jord och dramatiskt rikare skördar. Dessa har lyft hundratals miljoner människor från fattigdom och svält. Utsläppen har varit nyttiga. Det finns alltså ingen ”gigantisk klimatskuld”. Tvärtom.

Skribenterna tror att polarisarna smälter. Men de växer på haven både i norr och söder, vilket är lätt att kolla upp. Orkaner och tyfoner har 20 procent mindre energi än på 1990-talet. De globala återförsäkringsbolagen Swiss Re och Munich Re rapporterar 20 procent lägre kostnader för väderskador 2014. Havets nivå stiger inte mer än normalt, det vill säga 1–2 millimeter per år.

Med undantag av tecken på en kortfristig uppvärmning av en stark El Niño till jul, finns inte några mätbara tecken på en långfristig sådan. Däremot visar mätningar av solens aktivi-tet, att vi med stor sannolikhet går mot några kallare decennier.

Motiverat av det lätt motbevisade skräckscenariot för år 2099, vill skribenterna att våra pensionspengar skall satsas i ”hållbara investeringar”. Det kan ingen ha något emot. Problemet är bara att de i sitt oförstånd tytt orden till sin motsats. De menar vindkraft-verk, elbilar och solpaneler, vilka alla är gravt olönsamma utan kraftiga subventioner.

I Tyskland driver man fullskaleförsöket Energiewende, som i juli månad visade att vindkraften var obetydlig under tre av veckorna och tillfälligt nere på 1,48 procent av maxvärdet. Näringsministern Sigmar Gabriel ansåg i november att försöket innebär ”irre Zustände”, tillstånd av galenskap. Det vill säga nationell kapitalförstöring av enorm omfattning. Det är vad skribenterna föreslår: Pengar i sjön.

Men, när framtiden troligen blir kallare, kommer användningen av kol och olja att stiga. Det ökar skördarna och minskar fattigdomen i världen, det största miljöproblemet.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vattenfall tvingas avstå från tillförlitlig teknik

150805-Vattenfall-Vindkraft

I sin rapport för andra kvartalet 2015 skriver Vattenfall ner sina tillgångar i konventionell kraft med 36 miljarder kronor. Det motiveras av att politiska beslut gjort verksamheten olönsam, så att anläggningarna måste värderas som skrot. Istället förklaras planerna för framtida lönsamhet så här:

“Vindkraftproduktionen ökar i linje med Vattenfalls strategi att ställa om mot en mer hållbar energiportfölj.”

DN-Logga

Företagets framtid diskuteras av doktoranden Alvar Palm den 30/7:

Att låsa tyska kolet är dyr miljöpolitik

2015-08-04

Nedan den replik vi fått in på DN:s nätsida :

I praktiken är Vattenfall en av staten styrd myndighet, men staten vill inte ta sitt ansvar för detta utan försätter Vattenfalls ledning i ohållbara dilemman. Av miljöskäl kan Vattenfall tvingas investera i teknik som inte tillförlitligt och effektivt produce-rar elektricitet till låg kostnad – och tvingas avstå från eller lägga ned tillförlitlig och kostnadseffektiv elproduktion med tillgänglig och beprövad teknik, skriver sex debattörer från nätverket Klimatsans.

I praktiken är Vattenfall en av staten styrd myndighet, men staten vill inte ta sitt ansvar för detta utan försätter Vattenfalls ledning i ohållbara dilemman. Av miljöskäl kan Vattenfall tvingas investera i teknik som inte tillförlitligt och effektivt producerar elektricitet till låg kostnad – och tvingas avstå från eller lägga ned tillförlitlig och kostnadseffektiv elproduktion med tillgänglig och beprövad teknik, skriver sex debattörer från nätverket Klimatsans.

I polemik mot Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Vänsterpartiet och regeringspartiet MP argumenterar doktoranden Alvar Palm på DN Debatt den 30/7 klokt för att Vattenfall inte passivt skall behålla sina tyska kolgruvor utan att bruka dem. Han menar att det binder kapital som kunde användas för andra energiformer. Han förordar att Vattenfall i stället säljer kolgruvorna.

Man kunde tro att statsägda Vattenfalls huvuduppgift är att tillförlitligt och kostnadseffektivt förse Sverige med elektricitet. Men därutöver är Vattenfall även ett verktyg för statlig miljöpolitik. Dessutom förväntas Vattenfall ge staten fortlöpande vinster från sin verksamhet.

Det skapar ett blandat uppdrag med motstridiga mål, som inte kan uppfyllas efter gängse kriterier för marknadsinriktad verksamhet. I praktiken är Vattenfall AB en av staten styrd myndighet. Men staten vill inte ta sitt ansvar för detta utan försätter Vattenfalls ledning i ohållbara dilemman.

Om Vattenfall säljer sina tyska kolgruvor fortsätter köparen med exakt samma verksamhet som Vattenfall kritiserats för. Det betyder att staten tvår sina händer på andras bekostnad.

För verksamheten ställs Vattenfall inför valet mellan olika energiformer att investera i. Av miljöskäl kan Vattenfall tvingas investera i teknik som inte tillförlitligt och effektivt producerar elektricitet till låg kostnad – och tvingas avstå från eller lägga ned tillförlitlig och kostnadseffektiv elproduktion med tillgänglig och beprövad teknik.

Den förra är vind- och solenergi. Det blåser bara lagom ibland och är bara solsken ibland. Båda måste kompletteras med reservkraft, som reglerar tillförseln i elnäten efter faktisk förbrukning och tid på dygnet och året. Svensk reservkraft är vatten- och kärnkraft.

Från sin tid som Metallordförande vet statsministern att Sverige behöver sin kärnkraft och måste både underhålla befintlig och investera i ny kärnkraft för framtida elbehov. Men han hindras av både sin regeringspartner Miljöpartiet och sitt stödparti Vänsterpartiet.

Skälet för att på sikt minska världens utvinnande och förbränning av kolhaltiga bränslen (kol, gas och olja) är inte att hejda påstådd koldioxiddriven uppvärmning utan att minska utvinningens och förbränningens rena miljöpåverkan och att hushålla med våra resurser.

För nätverket Klimatsans:

Per-Olof Eriksson, tekn hedersdoktor, tidigare koncernchef Sandvik
Fred Goldberg, tekn dr, tidigare docent KTH, polarforskare
Jan-Olof Liljenzin, prof em i kemi, Chalmers
Åke Ortmark, ekonom och författare
Tege Tornvall, faktajournalist, skrivit boken ”Solen driver vårt klimat”
Sture Åström, civ ing, tidigare industriman, nätverkets sekreterare

Debatten hänger förstås helt i luften, så länge man inte tar upp koldioxidens verkan på klimatet, den falska hypotesen att den styr klimatet. Det tog vi upp i det manus vi sände in, se nedan, men det betraktar redaktionen som “en annan debatt” och måste således strykas i slutvarvet.

Skilj mellan klimat och energipolitik!

I polemik mot Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Vänsterpartiet och regeringspartiet MP argumenterar doktoranden Alvar Palm i DN 15-07-30 klokt för att Vattenfall INTE passivt skall behålla sina tyska kolgruvor utan att bruka dem. Han menar att det binder kapital som kunde användas för andra energiformer. Han förordar att Vattenfall i stället säljer kolgruvorna.

Man kunde tro att statsägda Vattenfalls huvuduppgift är att tillförlitligt och kostnadseffektivt förse Sverige med elektricitet. Men därutöver är Vattenfall även ett verktyg för statlig miljöpolitik. Dessutom förväntas Vattenfall ge staten fortlöpande vinster från sin verksamhet

Det skapar ett blandat uppdrag med motstridiga mål, som inte kan uppfyllas efter gängse kriterier för marknadsinriktad verksamhet. I praktiken är Vattenfall AB en av staten styrd myndighet. Men staten vill inte ta sitt ansvar för detta utan försätter Vattenfalls ledning i ohållbara dilemman.

Om Vattenfall säljer sina tyska kolgruvor, fortsätter köparen med exakt samma verksamhet som Vattenfall kritiserats för. Det betyder att staten tvår sina händer på andras bekostnad.

För verksamheten ställs Vattenfall inför valet mellan olika energiformer att investera i. Av miljöskäl kan Vattenfall tvingas investera i teknik som INTE tillförlitligt och effektivt producerar elektricitet till låg kostnad – och tvingas avstå från eller lägga ned tillförlitlig och kostnadseffektiv elproduktion med tillgänglig och beprövad teknik.

Den förra är vind- och solenergi. Det blåser bara lagom ibland och är bara solsken ibland. Båda måste kompletteras med reservkraft, som reglerar tillförseln i elnäten efter faktisk förbrukning och tid på dygnet och året. Svensk reservkraft är vatten- och kärnkraft

Från sin tid som Metallordförande vet statsministern att Sverige behöver sin kärnkraft och måste både underhålla befintlig och investera i ny kärnkraft för framtida elbehov. Men han hindras av både sin regeringspartner Miljöpartiet och sitt stödparti Vänsterpartiet.

Dessa hänvisar till varningar från FN:s klimatpanel IPCC om påstått klimathot från ökande utsläpp av koldioxid från mänsklig verksamhet. Alvar Palm utgår liksom nästan all offentlig debatt okritiskt från dessa varningar.

Skälet för att på sikt minska världens utvinnande och förbränning av kolhaltiga bränslen (kol, gas och olja) är dock inte att hejda påstådd CO2-driven uppvärmning utan att minska utvinningens och förbränningens rena miljöpåverkan och att hushålla med våra resurser.

Faktiskt konstaterad är en knapp grads uppvärmning sedan 1800-talets slut. IPCC uppger 0,74 grader för 1900-talet. Likaså faktiskt konstaterade är pauser i uppvärmningen ca 1880-1910, 1940-1970 och sedan det särskilt varma El Niño-året 1998. Trots ökande CO2-halt i atmosfären.

Däremot har världens skördar sedan 1930 femfaldigats. Under de senaste 30 åren har Jordens växtlighet ökat med 11 procent. Fler har fått det bättre. Hundratals miljoner har lyfts ur nöd och svält.

Det hotas nu av troligt kyligare klimat. Fem institut följer den globala temperaturen. De har inte på snart 19 år noterat någon nämnvärd uppvärmning. Jordens klimat följer sedan årmiljoner cykliska växlingar i Solens magnetiska aktivitet och UV-strålning samt i världshavens stora strömmar. Samtliga är nu i faser som förebådar kyligare klimat.

Någon heltäckande förklaring till klimatets växlingar finns ännu inte, men enligt danska solforskare släpper minskande solmagnetism in mer kosmisk strålning, som bildar minipartiklar i atmosfären. På dessa kondenseras mer vattenånga till moln och nederbörd med kylande verkan.

Detta har visats i försök på både Århus-universitetet och CERN-institutet vid Genève. Satelliter har registrerat 25 procent minskad skyddande solmagnetism runt solsystemet samt starkt ökad kosmisk instrålning.

Redan någon grad lägre temperatur hämmar växtligheten. Det är hög tid att Sveriges och världens politiker tar till sig och planerar för detta.

Det lär kräva mer energi framöver!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kött är bra för hälsan och nödvändigt

150804-Kossor

NoT-Logga

2015-08-04

Per-Anders Jande argumenterar för en köttskatt med obevisade spekulationer och felaktiga påståenden.

Animalisk föda är nödvändig för människan. Jenny Reimers, före detta överläkare i Härnösand, har skrivit:

Livet uppstod i havet … Djurceller håller sig mjuka, rörliga och arbetseffektiva i det kalla vattnet med den snabba fleromättade omega 3-fettsyran EPA (eikosapentaensyra) …

Vi är ju rovdjursbyggda och måste därför äta djur! Havsdjur, speciellt vild fet fisk, har mycket och mest EPA.

Hon menar att kolhydrater, vegetabilier, orsakar flera vanliga folksjukdomar. Inuiter, som anammat vårt leverne har drabbats av sjukdomarna, men blivit friska, när de kommit hem till dieten på säl och fisk. Andra har lanserat dieten LCHF, Low Calorie, High Fat.

Vad gör då kossorna åt klimatet? Svar: Inget alls.

Luftens koldioxid är växternas viktigaste näring och basen för allt liv. Gräset, kossan och människan består av kolföreningar. När livet försvinner återgår kolet till luften. Det gäller hur många människor och djur det än finns.

Verkan av ”växthusgaser” på klimatet är så liten att den inte kunnat märkas. Det är naturliga krafter som styr det. Fakta visar att koldioxiden varit välgörande för hela mänskligheten med ökade skördar, googla ”rena klimatfakta”.

Politisk klåfingrighet med högre skatter och subventioner är ett säkert sätt för ineffektivitet och elände. Vi behöver inte och skall inte ha någon köttskatt.

Jande ägnar sig åt politisk propaganda för mera skatt, inte åt ”matinformation”. Han för falsk flagg.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

Detta är svar på en artikel av Jande i flera tidningar:

Alla skulle vinna på införande av en köttskatt

Jande arbetar för en organisation med det officiellt klingande namnet:

Svensk mat- och miljöinformation

Han visar här att den egentligen ägnar sig åt politisk propaganda.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather