Tysk el augusti

Schuster-150907-Aug-15

Schuster-150907-Aug-15-Tab

Notera hur låg effekt vindkraften presterade under större delen av månaden. Minimum för sol och vind tillsammans UNDERSTEG EN PROCENT av installerad effekt.

Konklusionen kvarstår: Hur mycket vindkraft vi än bygger, så måste vi ha alla gamla kraftverk kvar. De måste underhållas och vara uppeldade, för att kunna absorbera de snabba växlingar i effekt som de “förnybara” kraftslagen har. Eftersom subventionerna till sol och vind gjort kol- och gaskraftverk olönsamma, aviserar många av dem nedläggning. Men de behövs, då det inte blåser. Därför diskuterar man nu att subventionera dem för att stå driftberedda utan att producera. “Irre Zustände”, galenskap, sa näringsministern Sigmar Gabriel, tillika ordförande i socialdemokratiska partiet.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather