Förblindad klimatnoja

130308-Mörner-Gauge stations

Bland världens havsforskare intar svenske docenten och greven Nils-Axel Mörner en framträdande position. Han var deras ordförande i International Union for Quaternary Research (INQUA) Commission on Neotectonics, 1981 – 1989, det högsta internationella organet för forskare om havens nivå och erosion av kustlinjerna. Under flera decennier har han gjort upprepade besök på de mest kritiska platserna, ex.vis Maldiverna, Bangladesh, Kiribati, Tuvalu, Venedig och New Orleans. Där har han kontrollerat hamnarnas mätstationer för tidvattnet och strändernas tecken på ändrad havsnivå.

IPCC använder loggade data från 159 mätstationer, guage stations, för att beräkna hur snabbt havens nivå stiger. Med sin bristfälliga erfarenhet har de inte förstått hur landets rörelser upp och ner skall medräknas. Mörner löser frågan på ett mycket enkelt och elegant sätt, se ovan. Där använder han IPCC:s egna data.

På Y-axeln visas stigningen av havets nivå i mm/år för varje station. Längs X-axeln placeras först den station, som visar lägst stigning, negativ sådan. Därefter placeras de övriga in allt efter ökande värde på stigningen.

En S-kurva bildas med en svans neråt som visar att landet höjs och en svans uppåt som visar att landet sjunker. Men fler än hälften av alla stationer ligger på en nästan horisontell linje, som uppenbarligen representerar havens verkliga nivå med den mätnoggrannhet man kan vänta sig.

Havens stigning ligger inom området 0 – 2 mm/år.

IPCC visar sin okunnighet genom att välja högre värden, svansen uppåt, som represente-rar platser där landet sjunker. (Figuren ovan använder IPCC:s data från rapporten 2007, men inga nämnvärda ändringar finns i senare data.)

I Sverige har vi en ständig landhöjning, som kompenserar havens stigning, se här:

Falsterbo växer

Vi har ingen risk för stigande hav.

+ – + – + – +

Stigande hav är dock något som många fortfarande vill skrämmas med. En debattväxling i Helsingborgs Dagblad och Trelleborgs Allehanda är ett tydligt exempel:

Stor havshöjning kan undvikas
Talesmannen Lars Almström för nybildade “Klimatsvaret CCL” varnar för en höjning av 5 – 9 meter med hänvisning till pensionerade James Hansen, NASA. Eftersom han inte förstår själv, menar han att vi måste tillämpa “försiktighetsprincipen och eliminera alla utsläpp av koldioxid”.

Jag svarar:

Havets nivå runt Skåne höjs inte alls

Jag konstaterar att havets höjning utgör ingen som helst fara någonstans i Sverige.

Almström replikerar:

Säg inte nej till klok klimatpolitik
Han skriver: Den absoluta majoriteten av alla klimatforskare är ju överens om att detta hot är överhängande. Då gör vi vanliga dödliga klokt i att använda försiktighetsprincipen. Han reducerar Hansens skrämsel till 2 meter.

Almström är så okunnig att han inte ens försöker tillbakavisa något av vad jag skrivit. Det blir närmast komiskt, när han undrar varför klimatskeptiker vill visa upp en pinsam okunnighet

Mitt genmäle:

TA-Logga

Förblindad klimatnoja

HD-Logga-0

Stryps utsläppen blir världens fattiga fattigare

Lars Almströms guru James Hansen har spått hela två meter högre hav runt Skåne till år 2100. Jag visade att naturlagarna sätter höjningen till noll millimeter. Av Hansens tidigare underställda har 49 skrivit en offentlig uppmaning att han skall sluta med sina överdrifter. Men Almström vill ändå tro på honom.

Almström tror att ”Den absoluta majoriteten av alla klimatforskare” är överens om att en katastrofal uppvärmning är hotande. Det är vad den mellanstatliga, alltså helpolitiska, klimatpanelen IPCC påstår. Dess ordförande hänvisade 2009 till en enkät vid Illinois University, som gick till 10.257 forskare, varav 3 146 svarade. Men sedan sorterades alla utom 77 bort och 75 av dem svarade ”rätt” på den kritiska frågan. Det blev de 97 procent, som IPCC sedan stoltserat med, men bevisade bara 7 promille, googla ”fusk i klimatdebatten”.

Referensen till en så usel enkät visar att IPCC:s ledning är endera okunnig eller ohederlig.

Över 31 000 forskare i USA har protesterat mot IPCC:s hypotes om koldioxidens verkan på klimatet. Någon sådan har inte kunnat finnas.

Fakta visar att den lilla uppvärmning om 0.8 grader vi haft sedan 1800-talet har varit mycket bra tillsammans med utsläppen av koldioxid, växternas viktigaste näring. Jorden har blivit grönare och skördarna mycket större, googla ”växt koldioxid välgörande”. En färsk rapport visar att skörden av spannmål per hektar ökat med 54 procent på 30 år. Utsläppen har varit nyttiga för hela mänskligheten!

Men Almström vill hellre tro på IPCC:s förutsägelser för 2100, fast deras datorsimuleringar blivit mer och mer fel under de senaste 18 åren, då ingen uppvärmning noterats. I stället noterar solforskarna att solen aviserar några kalla decennier. Hur ser då ”försiktighetsprincipen” ut?

Om Almström lyckas strypa utsläppen, blir energi och mat dyrare, så att världens fattiga blir fattigare och hungrigare.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Det är märkligt att okunnigheten eller ohederligheten stigit så högt i de offentliga institutionerna. I dagarna har nedanstående notis publicerats i fler än dussinet tidningar:

KK-150910-NASA skräms-1

Freilich utgår från mätningar av havets nivå från satelliter på en höjd av 130 svenska mil, som skall mäta ett hav med meterhöga vågor på några millimeter när. Sedan skall satelliternas positioner mätas från stationer som ligger flerdubbelt så långt borta. Dessutom skall hänsyn tas till att jämviktsläget för havets nivå varierar från -80 meter söder om Grönland till +120 meter vid Maldiverna på grund av olika stark gravitation från jordens inre.

Tidvattenstationerna visar att satelliterna mäter FEL.

Påståendet att istäckena på Antarktis och Grönland smälter snabbare än någonsin är obefogat. Det finns uppgifter om att istäckena växer, därför att det snöar mer än tidigare. Skulle de smälta exceptionellt snabbt, skulle det omedelbart synas i havets nivå. Där använder NASA felaktiga data.

Avslutningen: Det kommer troligtvis att bli värre i framtiden, avslöjar avsikten att skrämma upp världens befolkning inför det stora mötet i Paris i december. Pressreleasen är ett uttryck för den panik alarmisterna drabbats av, sedan uppvärmningen avstannade för snart 20 år sedan.

Förhandlingarna i Paris är meningslösa och kontraproduktiva, eftersom de minskningar av utsläppen man skall bli sams om, inte kan påverka klimatet, medan de gör de fattiga fatti-gare, om de genomförs.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Förblindad klimatnoja

 1. Hi Sture,

  the calculated increase in sea level of around 1.0-3.3 mm/a that has been frequently quoted by different sources should be contrasted with the average sea level increase in the past 18000 years, the end of the last ice age. Since then, the sea level has increase more than 100 m, hence in average, sea level increase must have been around 7-10 mm/a. What we are currently measuring is hence far below average and will not matter in most areas of the world. There is an issue “only” for those people living within 1m above ground, such as the Netherlands and Bangladesh. In both cases, dams can be constructed that preserve the land from flooding.

 2. Hej Sture !
  I dagens text-tv punki 194 framgår att isbjörnen är ett av de djur, som hotas mest av klimatförändringarna. Men det finns ju inga sådana. Den globala medeltemperaturen har ju inte ökat på nästan 20 år. Samtidigt har antalet isbjörnar ökat kraftigt. Jag anser att människan är mest drabbad av hoten om klimatförändringarna , som saknar verklighetsförankring. Våra politiker . har tagit till sig av hoten och spenderar stora summor av skattebetalarnas pengar på att söka avvärja de obefintliga verkningarna av de falska hoten.
  Mvh, Håkan.

  1. I Skåne är landhöjningen negativ, dvs en landsänkning. Och det är väl just Skåne som massmedia skriver om när pratar om problem om den framtida stigningen av havsnivån. Eller?

   1. Du har fel !
    Landhöjningen är noll vid Stora Bält. Den är c:a 0,5 mm/år i Falsterbo, vilket är hälften av den pågående stigningen av havet.

    Men där spolar sand upp, så arealen har ökat under de senaste 6.000 åren och lär fortsätta så. Sedan stiger landets nivå allt eftersom växterna dör och förmultnas något ofullständigt.

Comments are closed.