Förfelade klimatprognoser

150917-JP-CO2

JyP-Logga

2015-09-17

Jyllands-Posten har berett utrymme för fullständigt förkrossande kritik av ”klimathotet” i en uttömmande artikel av:

JENS MORTEN HANSEN, STATSGEOLOG, ADJ. PROFESSOR I NATURFILOSOFI, LÆSØ

Detta är en ”riktig” vetenskapsman till skillnad från de charlataner, som IPCC anlitar. Han har utfört omfattande egen forskning med mätningar av havets nivå runt Nordsjön. Han har funnit regelbundna variationer med fem olika långa perioder, som tyder på influens inte bara av månen utan även av andra planeter.

Artikeln är rätt lång (klicka på röd text). Här ett utdrag om den allra största, uppdiktade faran med ”klimatförändringarna”, havets höjning.

+ – + – + – +

Ett exempel bland många andra på negligering av känt vetande är NASA:s pressmeddelade nyligen om en accelererande stigning av havets nivå, nu 3,2 mm/år. Den skulle leda till höjning av havet med 1 – 2 meter om 100 år.

Denna förutsägelse bygger på att NASA har adderat några ”korrektioner” till satelliternas faktiska mätningar. De saknar teknisk motivering. Från 1992 till 2000 var den uppmätta takten för havets stigning 0 mm/år, alltså ingen stigning. Efter 2005 höjde man hela databasen för 1992 – 2005 till en stigning med ett medelvärde på 2.3 mm/år. 2008 hoppade plötsligt hela mätserien, 1992 – 2008 upp till 3,1 mm/år, och idag säger man så 3,2 mm/år.

En grupp satellitfolk har för några få veckor sedan erkänt, att de använda korrektionerna är tillfälliga (godtyckliga), och att de 3,2 mm/år bör justeras ner betydligt. Men det säger NASA:s pressmeddelande inget om.

Avlägsnar men dessa tillfälliga korrektioner från satellitmätningarna, kommer de att stämma med de mätningar genom 100 – 200 år av vattenståndet i världens hamnar, och visa en jämnt avtagande stigningstakt, nu c:a 1 mm/år, när man korrigerar för tidvatten och rörelser i jordskopan.

Avgörande för de praktiska följderna är att ju närmare havet vi bygger, ju brantare slänter vi bebygger, ju mer av Jordens yta vi betäcker med vägar och städer, där regnet inte kan sugas upp av marken, ju mera skog som avlägsnas, och ju mera av de stora deltan och flod-dalar som odlas upp och bebyggs, desto större kommer katastroferna att bli av klimatförändringar – oavsett om dessa är naturliga eller skapade av människan, och oavsett om förändringarna yttrar sig som skyfall, orkaner, tromber, jordskred, laviner, flodvågor, stormfloder, ändrade vindriktningar och -styrkor eller som ändringar av havets nivå. Och här bör man ha klart för sig att eventuella ändringar av havets nivå är bland de minsta av de nämnda problemen.

+ – + – + – +

I Sverige har vi ett skydd mot havets stigning, som inte finns i Danmark: Landhöjningen. Den är överallt större än den stigning om enstaka mm/år som noterats för havet. Och denna minskar, då klimatet blir kallare, vilket nu är mer sannolikt än att det blir varmare igen.

Notera också “nyspråket” där glosan “korrektioner” används för rena förfalskningar av data.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Förfelade klimatprognoser

 1. Tack för påpasslig aktion med anledning av denna danska information
  om de pågående förfalskningarna av mätvärden , vilka “matas” in i det
  ovetenskapliga arbete, som för närvarande bedrivs inom IPCC – kretsen
  och som av detta organ omvandlas till fakta, som därefter politiskt
  begagnas för att utkräva stora pengar av världssamfundet – ett faktum
  som FN och EU kommer att begära under och efter det
  enorma klimatmötet i Paris om några månader – ett av världshistoriens
  största bedrägerier.

  mvh / Olof H-m

Comments are closed.