DN:s debattmiss

150923-Torka

Uppenbarligen känner ”Gammelmedia” konkurrensen från NÄTET så besvärande, att de försöker finna en plats även på nätet. Så har SVT och DN lanserat en nätdebatt under sommaren. De företer många likheter: Alla inbjuds att skriva, författaren skall presentera sig själv i ord och bild och läsarna kan föreslå vem som skall replikera på ett inlägg.

”DN Åsikt” presenterar sig så här:

+ – + – + – +

Har du ett ämne som du brinner för? Vill du vara med och debattera?
På DN.Åsikt publiceras varje vecka aktuella, heta och intressanta debatter. I vårt debattforum kan läsare och inbjudna gäster göra sina röster hörda, och få svar på sina åsikter. Alla har dessutom chansen att påverka vem som ska in i debatten.

+ – + – + – +

Den 15/9 lades ett manus om klimatet ut:

Lucas Glasare: Varför vill ingen ta i klimatfrågan?

Han presenterar sig så här:

Civilingenjörsstudent i väg- och vattenbyggnadsteknik i Lund. Mitt gröna hjärta bankar hårt för hållbarhet och politik i allmänhet.

Några utdrag:

Nu pratar vi äntligen om flyktingkrisen. Det är bra och ger hopp om att vi kan se bortom kortsiktig egoism och komma med riktig politik för att lösa problemen. Men vi får inte stanna upp. Vi måste börja prata om vår tids stora ödesfråga. Klimatet. . .

Man pratar om flyktingkrisen som om det vore ett nytt fenomen, men det stämmer inte.
Likadant kan man resonera om klimatfrågan, som också ruvar i medieskugga trots stora utmaningar och stort lidande. Samtidigt som de sista klimatskeptikerna börjar dra sig in under sina skal och forskningen blir allt mer entydig och konkret om de konsekvenser som vi har att vänta. . .

I min generation lider många av klimatångest.

Hur kan ni låta det vara så, politiker och opinionsbildare? Varför vill ni inte ta klimatfrågan i er mun?

Redan dagen därpå låg en replik ute:

Richard Mattus: Ingen äger klimatfrågan!

Det måste skapas drivkrafter för allmänheten och industrin att agera i klimatfrågan. . . Man måste kunna räkna på att spara eller tjäna pengar på att minska sina utsläpp!

2/ Politiker måste kunna se att dom får röster i nästa val om dom driver klimatfrågan.

+ – + – + – +

Man tog alltså in en replik, som bara förstärkte argumenten i Glasares inlägg. Att den kom in så snabbt, tyder på att Mattus hade fått budet att replikera innan Glasares inlägg publicerades.

Jag sände in nedanstående manus redan den 15:e:

+ – + – + – +

Onödig klimatångest av falska klimatfakta

Som teknolog på 50-talet fick jag lära mig vikten av att kolla källorna till de uppgifter vi använde och granska deras rimlighet. Det har Lucas Glasare inte gjort. Han utgår från nyhetsbyråernas rubriker med falska fakta. Verkligheten ser ut så här:

1. Klimatet var varmare än nu under Bronsåldern, Romartiden och Medeltiden. Därefter hade vi den Lilla Istiden på 1600-talet, då Karl X Gustaf tågade över Bälten. Att det blivit varmare därefter är helt naturligt.

2. Som mått på klimatet har den Globala Medeltemperaturen accepterats. Den steg med en knapp grad under förra seklet fram till 1997, då den avstannade. Det är den enda ”klimatförändring” som kunnat mätas.

3. Uppvärmningen avbröts av perioder med fallande temperatur, ex.vis under 60- och 70-talen, medan halten koldioxid i luften hela tiden steg. Tillsammans med de senaste 19 åren bevisar det att koldioxid INTE utgör den dominerande drivkraften för klimatet. Andra forskningsrön gör troligt att dess verkan är försumbar i jämförelse med naturliga variationer.

4. Koldioxid är växternas viktigaste näring. Den högre halten i luften och den högre temperaturen har gynnat växtligheten: Jorden har blivit grönare, öknarna har minskat, skördarna har ökat med 20 procent det senaste decenniet. För spannmål har skörden per hektar ökat med 54 procent på 30 år.

5. Utsläppen och uppvärmningen har betytt billigare energi och billigare mat. Det har lyft flera hundra miljoner människor ur fattigdom och svält.

6. Polarhavens isar krymper och växer regelbundet med perioden 60 år. I norr har den krympt under 30 år fram till 2012. Därefter har den växt, vilket vi kan vänta varar i 30 år. Isbjörnarna mår bra med mormalt antal ungar. I söder växte isen under 30 år, tills den de senaste månaderna visat att den börjat krympa.

Dessa processer beror främst på växlande riktning av havens strömmar. När varmt vatten går mot norr, strömmar kallare vatten mot söder och vice versa. Någon inverkan av koldioxid har inte märkts.

7. Då istiden slutade och landisarna smälte, steg havens nivå som mest med 10 millimeter per år. Idag är istäcket på Grönland så mycket mindre att dess avsmältning inte skulle kunna bidra med mer än en enda millimeter, om klimatet skulle bli varmare. Loggar från mätstationer för tidvattnet i hundratals hamnar visar att havens nivå nu stiger högst 2 millimeter per år.

8. Extremt väder är en naturlig del av vårt normala klimat. Syrien är till stor del öken med torka då och då. Den kan inte bero på en ”klimatförändring”, som inte inträffat. Men antalet invånare fördubblades från 1990 till 2011. Konflikterna har förvärrats, så att den medeltida klankulturen inte kunnat undvika inbördeskrig.

9. Att forskningen är ”entydig och konkret” är ett ovetenskapligt påstående från politikerna i klimatpanelen IPCC. Flera forskare noterar att Solens regelbundet varierande aktivitet nu gått in i en fas som tidigare vållat kallare klimat.

Det finns ingen anledning till klimatångest, däremot till utmaning av våra värsta domedagsprofeter.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

På förfrågan om motiven för att inte publicera detta manus har jag fått följande svar:

Hej Sture,

Vi går igenom varje inlägg och gör en bedömning om det ska publiceras utifrån en rad kriterier som vi har uppställda.
Vårt beslut är att ditt inte kommer att bli publicerat.

Med vänlig hälsning,

Åsiktsredaktionen
asiktsredaktionen@dn.se

+ – + – + – +

DN försöker tänka nytt, men har inte fattat att det är innehållet, inte formen, som drivit den snabba expansionen av nätet och debatter på nätet. Jag räknade en gång till 41 artiklar på DN Debatt om klimatet på ett år. Av dem kunde 2 sägas avstå från att kräva minskade utsläpp. SvD, GP och SDS hade liknade relationer. De “kriterier” man unisont tillämpar innebär tydligen att om klimatet får man bara sjunga klimathotets lov.

De ledande media VILL INTE ha meningsfull debatt om klimatet ! ! !

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “DN:s debattmiss

Comments are closed.