Sol- och vindkraft blir välfärdens ättestupa

150925-havsvind-rodsand-eon

Vindkraften tycks vara en omättlig gökunge i det svenska boet. Dess företrädare argumenterar för ökade subventioner, bl.a. rejält tilltagna sådana till havsbaserad vindkraft. Sådan är ju dyrare att både bygga och driva, så dagens intäkter av subventioner med elcertifikat plus marknadspriset på elen räcker inte.

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag att man ska ta in anbud på elpris från havsvindkraft. Den som får kontraktet bygger en havsbaserad vindkraftpark och erhåller det pris, som kontrakterats. Sedan ska vi alla betala det som fattas mellan kontraktspriset och det som marknadspriset plus elcertifikat ger.

Rapporten uppskattar kostnaderna till 120 miljarder på 15 år från 2018.

Bland de 32 remisserna har svar kommit från en blandning av vindkraftindustrins särintressen, många kommuner och politiskt korrekta institutioner. Men det finns även tunga instanser med högst relevanta uppfattningar. Avstyrker de föreslagna stödåtgärderna gör bl.a. Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Konkurrensverket, Svensk Energi, Svenskt Näringsliv och basindustrins energisamarbete SKGS.

Några argument i sammanfattning:

Sverige har idag en elproduktion som vida överstiger vår användning.

• Ett stödsystem som inte är teknikneutralt och ger ökad produktion från havsbaserad vindkraft kommer att få konsekvenser på all annan energiproduktion och snedvrider marknaden.

• Det pressar elpriserna och ökar därmed behovet av att parallellt förbättra förutsättningarna för nödvändiga investeringar i reglerbar kraftproduktion. Stödsystemen gynnar bara energi inte effekt.

I Svenska Kraftnäts remissvar på regeringskansliets promemoria Ambitionshöjning inom elcertifikatsystemet till 2020 redogjorde verket för de många problem ett stort antal kraftverk med nyckfull väderberoende produktion medför för nätets funktion.

• Konkurrensverket anser att i de fall statliga stöd bedöms nödvändiga, bör effektiva och konkurrensneutrala system användas.

• Alla pekar på att berörda frågor ingår Energikommissionens uppdrag, vilket inte bör föregripas.

Kan svaren vara nog övertygande, för att lägga hela saken på is? Mot detta står att statsministern, vice statsministern och utrikesministern har valt rådgivare, som i media berättar att vi kan bli det första fossilfria välfärdslandet i världen med energiförsörjning enbart från sol och vind. Inga problem.

Vi går i så fall i täten, men mot basindustrins och välfärdens ättestupa.

Evert Andersson

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Sol- och vindkraft blir välfärdens ättestupa

  1. Känner Riksrevisionen till denna rapport? Har de granskat den?
    Det hela är helt enkelt makalöst och skulle i vilken fungerande rättstat som helst bringas till åtal.

    Delar inlägget på FB + sprider rapporten i nätverket.

    Mvh/TJ

    1. Riksrevisionen får nog inte rapporten automatiskt, bara om de ber om den, eller om du ser till att skicka den. Men jag tror du har för brått. Ingen myndighet har gjort något galet än beträffande just denna rapport. Det som kommer att hända är de politiska avsikter vi kan ana, vilka kan bli till propositioner. Går de genom Riksdagen kan inte Riksrevisionen angripa dem, hur galna de än är. Riksrevisionen är Riksdagens verktyg, inte dess förmyndare.

Comments are closed.