Liten fisk vållar torka i Kalifornien

150927-California

Kalifornien är USA:s folkrikaste och rikaste stat med fyra gånger fler invånare och fem gånger högre BNP än Sverige. Kalifornien är också USA:s rikaste jordbruksstat.

I öster är staten mest berg och skog. I väster mot havet finns bebyggelse och jordbruk. Men det mesta av den marken är egentligen torr öken och helt beroende av konstbevattning. Bergens nederbörd samlas i dammar och leds till odlingar och bebyggelse. Utan dem skulle mest torka råda.

Statens befolkning, jordbruk och näringsliv växer och behöver mer vatten. Men inga nya dammar har byggts på 35 år. Det skulle enligt USA:s miljömyndigheter hota en liten fisk, som lever i deltan där vattnet rinner ut i havet.

Samtidigt har befolkningen ökat från 24 till 40 miljoner invånare!

Sedan 2009 har i stället nära 1.200 miljoner liter vatten letts direkt ut i havet förbi odlingarna. Det har helt torrlagt över 200.000 ha odlad mark. Än större ytor får nu mindre vatten. Allt oftare tvingas statens myndigheter att ransonera vattnet.

Det hindrade inte president Obama från att skylla på påstådd global uppvärmning när han nyss besökte Kalifornien. Men han lovade att med kraftfull “klimatpolitik” bekämpa detta påstådda hot. Intill honom stod grönsaksodlaren Joe Del Bosque, vars mark ligger torr.

Sedan flög Obama till Alaska för fortsatt “klimatkamp”. Men något mer vatten får inte grönsaksodlaren. Inga nya dammar byggs.

Sedan Lilla istidens slut ca 1850 har atmosfären värmts en knapp grad. Men inte nämnvärt på snart 19 år, konstaterat av de fem institut som följer global temperatur.

Om detta får vi inget veta i Sverige. Heller inte att mer koldioxid i atmosfären knappast gör den nämnvärt varmare. Men det stimulerar mer växtlighet, som kan ta upp mer näring ur atmosfären.

Jordens växtlighet har ökat med 11 procent de senaste 30 åren. Världens skördar har femfaldigats sedan 1930. Flera har fått det bättre. Hundratals miljoner har lyfts ur nöd och svält – vilket också professor Hans Rosling framhåller.

Tege Tornvall
Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather